Fra: 09-03-2017 til: 09-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. servicelovens § 10009-03-20171600668323239
Dansk lunge Cancer Gruppe Aarhus University HospitalDansk Lunge Cancer Gruppe - spm. vedr. udfyldelse af blanket - Rådighedspuljen 2016.08-03-20171600903322486
Dansk lunge Cancer Gruppe Aarhus University HospitalDansk Lunge Cancer Gruppe, svar ang. udbetaling - Rådighedspuljen 2016.08-03-20171600903322487
SundhedsdatastyrelsenMail til SDS om PROCRIN styregruppemøde den 2.marts 201704-03-20171601058322020
Danske RegionerPROCRIN: Udkast til referat af styregruppemøde den 2. marts 2017 - Danske Regioners godkendelse05-03-20171601058322038
Danske Regioner
LVS Kristianiagade 12
Uddannelses- og Forskningsministeriet
PROCRIN: Udkast til referat af styregruppemøde den 2. marts 2017 - formandens godkendelse05-03-20171601058322036
PenSamStatus for "Omsorgspiloten"08-03-20171601264323108
Bornholms RegionskommuneVedr. projekt 'Vi hopper fra smøgerne'06-03-20171601440323095
Halsnæs KommuneHalsnæs Kommune angående regnskab og slutrapport til projektnr. 65203 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.09-03-20171601511323121
Herning KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje Herning Kommune 2016 til 201709-03-20171601687323133
Holbæk KommuneOverførsel af midler en værdig ældrepleje Holbæk Kommune09-03-20171601693323327
SundhedsstyrelsenOK fra SST til supplerende oplysninger fra Region H vedr. tilsagn om etablering af hospicepladser på Bornholms Hospital08-03-20171601805323773
Læsø KommuneRegnskab 2016 for tilskud fra pulje til en mere værdig ældrepleje - Læsø Kommune08-03-20171601892322386
Dansk Cøliaki ForeningDriftspuljen 2015 - fremsendelse af årsregnskab.08-03-20171602269322493
United Nations Office on Drugs and CrimeHenvendelse om Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances - Newsletter March 2017 - Vol.1109-03-20171603477324157
United Nations Office on Drugs and CrimeE-mail fra UNODC: latest publication of SMART and the UNODC Laboratory and Scientific Section06-03-20171603477324124
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationFra REHPA: Orientering om aftalenotat sendt til formandsskab og styregruppe08-03-20171604349323710
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationREHPA: forslag til FL18 tekst09-03-20171604349323703
Københavns UniversitetUdbetalingsanmodning - SURVIVE08-03-20171604798322232
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune fremsender økonomistatus til statusrapport for 2016 til projektnr. 65261 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.08-03-20171605417323666
 Borgerhenvendelse - har ikke råd til at købe smertestillende pamol.28-10-20161609519212938
 Borgerhenvendelse: Klage over afg. truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed06-03-20171610553320681
 Sundhedsministeren inviteres til LUFT conference, Sverige.07-03-20171610653321825
 Sundhedsministeren inviteres til høring den 28. april 2017 - arrangeret af Skizofreniforeningen m.fl.08-03-20171610653322324
 Borgerens henvendelse vedrørende sin afdøde kones medicinforbrug24-01-20171611216285605
Kalundborg KommuneUdbetalingsanmodning - puljen til demensboliger06-03-20171611319321941
OK-FondenVedr. tilsagn - puljen til demensboliger03-03-20171611325321862
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus03-02-20171700049323259
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus03-02-20171700049323267
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus10-02-20171700050323280
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus07-02-20171700050323352
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus09-02-20171700050323323
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus09-02-20171700050323275
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus08-02-20171700050323272
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus10-02-20171700050323355
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus09-02-20171700050323354
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus08-02-20171700050323353
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus06-02-20171700050323351
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus10-02-20171700050323324
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus06-02-20171700050323302
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus10-02-20171700050323308
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus08-02-20171700050323304
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus07-02-20171700050323271
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus08-02-20171700050323322
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus06-02-20171700050323320
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus06-02-20171700050323269
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus07-02-20171700050323321
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus13-02-20171700051323281
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus15-02-20171700051323284
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus17-02-20171700051323288
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus16-02-20171700051323340
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus17-02-20171700051323343
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus13-02-20171700051323310
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus13-02-20171700051323325
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus14-02-20171700051323380
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus15-02-20171700051323381
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus16-02-20171700051323384
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus17-02-20171700051323385
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus13-02-20171700051323378
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus14-02-20171700051323326
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus15-02-20171700051323330
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus14-02-20171700051323282
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus16-02-20171700051323287
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus22-02-20171700052323295
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus24-02-20171700052323298
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus20-02-20171700052323347
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus21-02-20171700052323291
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus22-02-20171700052323315
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus23-02-20171700052323317
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus24-02-20171700052323319
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus23-02-20171700052323318
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus21-02-20171700052323348
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus22-02-20171700052323349
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus24-02-20171700052323350
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus21-02-20171700052323387
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus22-02-20171700052323389
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus23-02-20171700052323390
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus20-02-20171700052323386
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus24-02-20171700052323391
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus20-02-20171700052323290
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus23-02-20171700052323297
SundhedsdatastyrelsenSDS eftermiddagsstatus21-02-20171700052323313
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - afgørelse om midlertidig autorisationsfratagelse17-01-20171700939279948
 Rykker for svar på henvendelse af 30. januar vedrørende autorisationsfratagelse02-02-20171701059295384
UdenrigsministerietOversendelse fra UM af henvendelse af 15. feb vedrørende autorisationsfratagelse16-02-20171701059305402
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversendelse fra UM af henvendelse af 15. feb vedrørende autorisationsfratagelse15-02-20171701059307870
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsteren - vedr. fratagelse af autorisation fra læge17-01-20171701122280391
 Borgerhenvendelse vedrørende medical licenses in Denmark13-05-2016170140994278
 Borgerhenvendelse vedr. autorisation13-02-20171701489303660
Københavns UniversitetInvitation til deltagelse i Det Nationale Antibiotikaråd09-03-20171701532323115
Dansk Selskab for Intern MedicinSvar på invitation til deltagelse i Det Nationale Antibiotikaråd08-03-20171701532321998
Styrelsen for PatientsikkerhedKorrekt svar fra STPS: Bidrag til indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer08-03-20171701721321874
Styrelsen for PatientsikkerhedFejl i bilag fra STPS: Har sendt i alt 21 mails med ét excelark i hver.07-03-20171701721321903
 Ny suppelende henvendelse: Svar på ny henvendelse fra borger om gældende ret07-03-20171701741321783
 Kopi af klage over Onkologisk Ambulatorium28-02-20171701905314631
 Borgerhenvendelse til sundheds- og ældreministeren - forslag vedr. genoplivning/ikke genoplivning27-02-20171701912314371
 Henvendelse vedr. afløbsforsikring.08-03-20171701936322151
 Innovationsprojekt omkring bedre indeklima i klasselokaler.06-03-20171701938319891
Bækkensmerter.dkAktivitetspuljeansøgning 2017 fra Bækkensmerter.dk07-03-20171701948322563
Folketingets LovsekretariatS 85709-03-20171701970323367
 Borgerhenvendelse vedr. en psykiatrisk plejehjemsplads07-03-20171701977321811
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - dårligt beredskab i Faaborg Midtfyn Kommune07-03-20171701980320715