Fra: 08-03-2017 til: 08-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62707-03-2017SJ-STD-DEPSJE321679
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender kopi af klagesag21-02-2017SJ-STD-SUMLLU310032
BeredskabsstyrelsenNordisk konference om krisekommunikation 11.-12. oktober 201703-03-2017SJ-STD-SUMLLU319355
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. jobcenter08-03-20171600668322113
 Skoleelever - har projektopgave om medicinal cannabis08-03-20171600710322163
Turner CentretVedr. rådighedspuljen 2016 - regnskab til modtaget tilskud.07-03-20171600903321618
Danske RegionerPROCRIN: Udkast til referat af styregruppemøde den 2. marts 201704-03-20171601058322015
KMDTidsplan og kontaktliste m.v. til brug for statusmøde vedr. opgraderingsprojektet den 9. marts 201708-03-20171601287322282
SundhedsstyrelsenSexologisk Kliniks spørgeskemaer, der bruges ved udredning af transkønende27-10-20161601400320466
Hvidovre KommuneOverførselsanmodning fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje Hvidovre Kommune08-03-20171601705322342
Nordfyns KommuneNordfyns Kommune ansøgning om overførsel af uforbrugte midler værdighedsmilliarden08-03-20171601897322275
Silkeborg KommuneOverførselsanmodning Silkeborg Kommune en værdig ældrepleje08-03-20171601912322337
Danske RegionerOK-Nyt 007-17 Fornyet hjemmeside RLTN.dk02-03-20171602255317916
Danske RegionerOK-Nyt 009-17 Assisteret reproduktion08-03-20171602255321931
Danske RegionerOK-Nyt 008-17 Engangstilbud til alle kvinder født før 1948 om test for HPV i 201702-03-20171602255317927
UdenrigsministerietSkriftlig procedure i EU-udvalget/EU-procedure internt i regeringen - Komitesager vedr. "Kosmetikforordningen". Frist 06.03.17 kl. 11.0003-03-20171602492320099
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-34/17, Donnellan07-03-20171602492321074
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-52/17, VTB Bank (Austria)07-03-20171602492321077
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-52/17, VTB Bank (Austria)07-03-20171602492321197
SundhedsstyrelsenDagsorden for NRLV den 15. marts 201701-03-20171603740322087
Region SyddanmarkAnmodning om status for besvarelse af henvendelse om refusion af udgifter til befordring06-03-20171603938322150
Folketinget ChristiansborgSUU L 76 spm. 1108-03-20171605951322549
Folketinget ChristiansborgSUU L 76 spm. 1008-03-20171605951322478
Folketinget ChristiansborgSUU L 76 spm. 908-03-20171605951322477
 Borgerhenvendelse: Vedr. politiet, kirken m.v. sendt til flere ministerier.06-03-20171607376320710
 Borgerhenvendelse: "Dagens brandtale!"06-03-20171607376320706
 Borgerhenvendelse: "Dagens tale"06-03-20171607376320680
Sundhed DanmarkBemærkninger fra Sundhed Danmark vedr. patienterstatning.06-03-20171608852320760
Børne- og Socialministeriet
Ishøj Kommune
Ny henvendelse vedr. svar på henvendelse fra Ishøj Kommune om betaling ifm. respirationshjælp06-03-20171609670320764
Håndværkerforeningen i KjøbenhavnInvitation til ældreministeren til medaljeoverrækkelse den 16. maj 201701-03-20171610645321767
MF Christian Pihl LorentzenInvitation til sundhedsministeren til besøg i Midtjylland07-03-20171610653321793
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - møde med ministeren om ældreplejen27-02-20171610726314337
Forum for Elderly CareInvitation til ældreministeren til: 2nd Dementia Forum X, den 18. maj 2017 i Stockholm01-03-20171610726321779
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - deltagelse i "Debatten" om ældre på DR27-02-20171610728314314
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. reklamer for spil og alkohol m.m.01-03-20171610728316381
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ældrepleje26-02-20171610728313627
 Borgerhenvendelse: LA burde smide håndklædet i ringen!04-03-20171700287319415
Danske RegionerBidrag vedr. samråd om responstider, hjertestartere og akutbiler06-03-20171700450320761
 Spm. fra ansøger til aktlisten - vedr. aktindsigtsanmodning - omskæring03-03-20171701191321512
KLBidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 39203-03-20171701252321050
 Svar på henvendelse vedr. ønske om møde i Sundheds- og Ældreministeriet28-02-20171701282321340
 Svar på borgerhenvendelse vedr. honorar til alment praktiserende læger.07-03-20171701412320770
 Har fået svar fra Assens/Haarby Apotek - vedr. gebyrer for udbringning af medicin fra apotek04-03-20171701617319431
 Svar fra borger på mail om videresendelse af henvendelse af 18. februar 2017 om afg. fra Hukommelsesklinikken.02-03-20171701673320672
JustitsministerietKvittering for modtagelse af bidrag vedr. høring over udkast til Fundamental Rights Report for 2017.07-03-20171701885320786
 Borgerhenvendelse: Politianmeldelse af læge.04-03-20171701898319421
 Fremsender klage over behandling/forløb hos læge.04-03-20171701898319416
 Borgerbrev - fremsender diverse bilag vedr. patientbehandling/-skade04-03-20171701911319432
 Fremsender konceptvideo til en kampagne om danskernes livstil02-03-20171701937317950
 Borgerhenvendelse vedr. rygning06-03-20171701939319525
Ekstra BladetØnsker aktindsigt i antallet af cyber-/hacker-angreb i perioden 1/1 2010 til 1/1 201707-03-20171701941321746
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vil gerne gøre noget for seniormænd24-01-20171701944287135
 Henvendelse til ældreministeren vedr. demenshandlingsplanen24-01-20171701945285485