Fra: 07-03-2017 til: 07-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62407-03-2017SJ-STD-DEPSJE321676
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62507-03-2017SJ-STD-DEPSJE321677
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62607-03-2017SJ-STD-DEPSJE321678
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62807-03-2017SJ-STD-DEPSJE321680
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 63007-03-2017SJ-STD-DEPSJE321682
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 63107-03-2017SJ-STD-DEPSJE321683
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62907-03-2017SJ-STD-DEPSJE321681
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. servicelovens § 10028-02-20171600668320746
 Spørgsmål til ældreministeren fra skoleelev om hvordan man bliver politiker06-03-20171600710320711
 Skoleelever stiller spørgsmål om anoreksi03-03-20171600710319346
 Skoleelever - projekt om aktiv dødshjælp03-03-20171600710319371
 Skoleelever anmoder sundhedsministeren om interview om anoreksi06-03-20171600710319596
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 52806-03-20171600870321634
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 52906-03-20171600870321673
LægemiddelstyrelsenInvitation til møde i Udvalg for Medicinsk Udstyr (UMU), den 13. marts 201709-02-20171600986320798
LægemiddelstyrelsenDagsorden til det 14. møde i Udvalget for Medicinsk Udstyr (UMU), den 13. marts 201706-03-20171600986320792
Køge KommuneKøge Kommune angående omdisponering i budget til projektnr. 62130 til pujen til styrket genoptræning og rehabilitering for mennesker med hjerneskade.03-03-20171601343321045
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune regnskab og slutrapport til projektnr. 22302 til puljen til opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte.03-03-20171601494321054
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i februar 2017.06-03-20171601560321007
Faxe KommuneÆndringsanmodning mindre projekt værdighedsmiderne 201607-03-20171601600321223
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentACTION PLAN OF THE HEALTH COMMITTEE07-03-20171601765321072
Vesthimmerlands KommuneAnsøgning om overførsel af uforbrugte 2016-midler til 2017 en værdig ældrepleje Vesthimmerlands Kommune07-03-20171601938321469
Gigtforeningen for Morbus BechterewManglende afregning for tilskud fra driftspuljen 2015 og aktivitetspuljen 201405-03-20171601998320540
Gigtforeningen for Morbus BechterewManglende afregning for tilskud fra driftspuljen 2015 og aktivitetspuljen 201405-03-20171602303320528
Region MidtjyllandAnmodning om udbetaling af tilskud - vedr. behandling af svært overvægtige børn.06-03-20171602484320304
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning og acceptskrivelse - vedr. behandling af svært overvægtige børn.06-03-20171602485320335
Region NordjyllandRegnskab 2016 incl. egenfinansering - vedr. behandling af svært overvægtige børn.06-03-20171602485320360
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Afrapportering vedr. tilskud til løft af kvaliteten på fødeafdelinger06-03-20171604257319517
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetUdbetalingsanmodning - vedr. aktivitetspuljen 2016.06-03-20171604988320496
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65232 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-03-20171605212320945
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65257 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-03-20171605408320988
Glostrup KommuneGlostrup Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65268 til puljen til styrkelse alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-03-20171605445320833
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune revideret budget til projektnr. 68474 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-03-20171607342321064
Fredensborg KommuneFredensborg Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 68420 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-03-20171607531321059
SundhedsstyrelsenVedr. transkønnede og kastration10-10-20161607956320475
SundhedsstyrelsenVedr. transkønnede og kastration04-10-20161607956320473
Rødovre KommuneRødovre Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 6841 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-03-20171607992320983
Køge KommuneKøge Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 68431 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.03-03-20171608009320850
Roskilde KommuneRoskilde Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 68432 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.06-03-20171608011321002
Nyborg KommuneNyborg Kommune revideret budget til projektnr. 68451 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-03-20171608030320998
Tønder KommuneTønder Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 68460 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-03-20171608038320968
Rebild KommuneRebild Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 68493 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-03-20171608066321145
SkatteministerietVedr. udmøntningen af ludomanimidlerne06-03-20171608347319980
Syddansk UniversitetUdbetalingsanmodning - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug m.v.06-03-20171608957320264
Region HovedstadenUdbetalingsanmodning - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug m.v.06-03-20171608962320306
SundhedsdatastyrelsenTilbagemelding fra SDS vedr. udkast til svar på Datatilsynets supplerende spørgsmål - behandling af personoplysninger03-03-20171609676319024
UdenrigsministerietTwinning Support to the modernisation of Customs Service of Moldova in line with AA requirements06-03-20171609726321085
PatientforeningenPatientforeningen rykker for svar vedr. driftspuljen 2016.06-03-20171610019319872
 Vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser af 20. september, 28. september og 19. oktober 2016 om klage over behandling og om aktindsigt.05-03-20171610553319442
Mungo ParkPremiereinvitation til ældreministeren // HAMLET på Mungo Park05-03-20171610645319453
Pakistans AmbassadeÆldreministeren inviteres til reception 24. marts 201701-03-20171610645320744
Danske SeniorerÆldreministeren inviteres til at holde festtale ved arrangement på Amager03-03-20171610645319361
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til sundhedsministeren til åbningen af Lægedage 2017 den 13. november 201706-03-20171610653320692
Cirkus ArenaInvitation fra Cirkus Arena til landspremiere 23-03-201707-03-20171610654321602
Mungo ParkPremiereinvitation til sundhedsministeren // HAMLET på Mungo Park05-03-20171610654321287
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Anmodning om at bekræfte modtagelse af ansøgning om tilskud til indsatser vedr. afhængighedsskabende lægemidler05-03-20171610690319471
Dansk Horton HovedpineforeningAnsøgning om tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter07-03-20171610690320956
Ældre SagenÆldreministeren inviteres til debat om det gode liv på plejehjem02-03-20171610726320747
Rudersdal KommuneHenvendelse vedr. frikommunenetværk07-03-20171610840321356
Kalundborg KommuneOpdateret budget vedr. puljen til demensboliger.06-03-20171611319320362
Lyngby-Taarbæk KommuneAfrapportering og regnskab vedr. puljen til demensboliger03-03-20171611321320126
Ringsted KommuneRevideret budget og ansøgning vedr. puljen til demensboliger.06-03-20171611329319764
Danske RegionerRevideret udkast til Hvidbog for patientansvarlig læge - til brug på fællesmøde vedr. PAL den 13. marts kl. 14.30 - 16.00.06-03-20171611482319746
JustitsministerietIndkaldelse til møde med ekspertudvalget vedr. forsøget med åbne postlister23-02-20171700774321587
Patientforeningen LungekræftRådighedspuljen International Lungekræftdag marts 201706-03-20171700775321218
KLTilbagemeldig fra KL vedr to sager til skriftlig godkendelse - vedr. indlæggelsesindikatorer og kommissorium for PRO06-03-20171700874320133
Region MidtjyllandGodkendelse fra Region Midtjylland med bemærkninger til to sager til skriftlig godkendelse - vedr. indlæggelsesindikatorer og kommissorium for PRO06-03-20171700874319950
 Tilbagemelding fra borger vedr. psykiatrien07-03-20171701431321506
MF Jane HeitmannKommentar fra borger på svaret på opfølgende henvendelse vedr. principperne i journalføring07-03-20171701436321517
 Borgerhenvendelse vedr. stofskifte og manglende test-behandling30-01-20171701584291700
 Borgerhenvendelse - tilbagekaldelse af livstestamente24-02-20171701667313205
 Borgerhenvendelse - ønsker at tilbagekalde sit livstestamente19-02-20171701668307110
Danske SeniorerAnsøgning tips/lotto midler 2017 - Ældreorganisationer - driftspuljen 2017.07-02-20171701881320317
Danske Patienter
Forbrugerrådet Tænk
Danske Handicaporganisationer
Henvendelse fra forbrugerorganisationer til sundhedsministeren om tilbagebetaling af patienterstatning01-03-20171701882316125
JustitsministerietHøring: Draft Fundamental Rights Report 201702-03-20171701885320371
Warner BrosVedr. Hjertegalla 201706-03-20171701887320443
UdenrigsministerietStrasbourg. REMINDER. Mødeindkaldelse til ”9th plenary session of the Consumer Health Protection Committee" (CD-P-SC), 22. marts 2017, Strasbourg06-03-20171701895320772
Bispebjerg HospitalForespørgsel til sundhedsministeren vedr. evalueringsansættelse for ikke-EU sygeplejerske02-03-20171701896318123
 Søger om generhvervelse af lægelig autorisation02-03-20171701898317411
 Dansk læge hjemløs - resultatet af Styrelsen for Patientsikkerheds magtmisbrug05-03-20171701898319465
 Svar fra ældreministeren til henvendelse med lykønskningshilsen06-03-20171701901320882
 Borgerhenvendelse - klage over Onkologisk Ambulatorium28-02-20171701905314634
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. indlæggelsesforløb på Psykiatrisk Center Frederiksberg13-01-20171701906314376