Fra: 06-03-2017 til: 06-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgB 78 Forslag til folketingsbeslutning om krav til private aktørers soliditet og garantistillelse i den kommunale hjemmepleje03-03-2017SJ-STD-SUMMPE318935
Folketinget ChristiansborgB 79 Forslag til folketingsbeslutning om ændring i lovgivninen om frit valg i ældreplejen03-03-2017SJ-STD-SUMMPE318940
Aabenraa KommuneOpdateret materiale en værdig ældrepleje Aabenraa Kommune 201706-03-20171601572319601
Jammerbugt KommuneOpdateret redegørelse en værdig ældrepleje Jammerbugt kommune 201706-03-20171601597319820
Jammerbugt KommuneOpdateret redegørelse en værdig ældrepleje Jammerbugt kommune 201706-03-20171601597319582
Frederikshavn KommuneOverførselsanmodning Frederikshavn Kommune en værdig ældrepleje 201706-03-20171601604319725
Gentofte KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje 2017 Gentofte Kommune06-03-20171601672319984
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-41/17, González Castro06-03-20171602492320107
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-49/17, Koppers Denmark06-03-20171602492320104
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-33/17, Cepelnik03-03-20171602492320093
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-45/17, Jahin03-03-20171602492320090
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse03-03-20171602492320069
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-46/17, John03-03-20171602492320096
Sundhed.dkTekster på sundhed.dk27-01-20171602700318975
JustitsministerietJM vender tilbage tirsdag: Nyt udkast til svar på henvendelse vedr. kørekortsagsbehandling m.v.03-03-20171602897319123
Kræftens BekæmpelseVedr. henvendelse om data på anvendelsen af sundhedsloven § 166 - KB kvitterer for svar02-03-20171603128318831
LægemiddelstyrelsenBemærkninger til klagesag vedr. afg. om markedsføring af apparat02-03-20171603500317894
OUH Odense universitetshospitalVedr. udbetaling af resterende bevilling - REHPA28-02-20171604349319034
Enhed for Evaluering og BrugerinddragelseSvar på bemærkninger og spørgsmål til LUP 201606-03-20171604625320012
Region SjællandSupplerende evaluering af NFA - forslag til dagsorden03-03-20171605094319840
Thisted KommuneOverførsel af puljemidler til klippekortsordningen for svage hjemmehjælpsmodtagere - Thisted Kommune02-03-20171606935318046
 Borgerhenvendelse om psykiatrien05-03-20171607376319452
Health Research BoardKvittering for svar på henvendelse vedr. community pharmacies dispensing medicines schemes in Denmark08-09-20161607582320508
KLCases til pjece Nationale mål 201703-03-20171608558318274
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen - høringssvar vedr bkg. om sikring af visse biologiske stoffer m.v06-03-20171608809320331
Region SyddanmarkTillæg til tilsagnsskrivelse: Vedr. indsendelse af årsrapporter for puljeprojekter målrettet antibiotikaforbrug m.v.03-03-20171608957318167
KORAMateriale til bestyrelsesmøder i SFI og KORA tirsdag den 7. marts 201706-03-20171609091320325
Region SyddanmarkRegion Syddanmark: Accept, udbetaling og budget - vedr. svangreomsorgen22-02-20171609226318961
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. svar på Datatilsynets supplerende spørgsmål - behandling af personoplysninger02-03-20171609676319041
SundhedsdatastyrelsenBidrag fra SDS til svar på Datatilsynets supplerende spørgsmål - behandling af personoplysninger02-03-20171609676319032
SundhedsdatastyrelsenMelding vedr. svar på Datatilsynets supplerende spørgsmål - behandling af personoplysninger03-03-20171609676319023
UdenrigsministerietCall for proposals for institutional twinning for Budget Directorate of the kingdom of Morocco06-03-20171609726320164
OUH Odense universitetshospitalSvar fra OUH vedr. status på akutdatabasen05-03-20171610390319657
Foreningen af Speciallæger - FASForeningen af speciallægers henvendelse vedr. patienterstatning.26-01-20171610562318824
Ikast-Brande KommuneAccept vedr. tilskudsbetingelser - pulje til demensboliger27-02-20171611317319019
Kalundborg KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger28-02-20171611319319044
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST vedr. Crohns sygdom03-03-20171700901318880
SundhedsstyrelsenFra SST vedr. bidrag til svar på borgerhenvendelse - Crohns sygdom17-02-20171700901318858
Avisen.dk & Ugebrevet A4Klage over ministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med svar på anmodning om aktindsigt i udgiftsbilag vedr. coaching02-03-20171701333316992
 Vedr. svar på henvendelse om veteraner med PTSD06-03-20171701482320594
UdenrigsministerietAmbulancer03-03-20171701595318501
 Borgerhenvendelse vedr. forgiftning af medicin03-03-20171701602319377
 Hvornår kan vi forvente et svar? - vedr. fratagelse af autorisation.24-02-20171701737312371
 Ny henvendelse - Svar på henvendelse om gældende ret03-03-20171701741318064
SundhedsstyrelsenTil Det Rådgivende Udvalg: Oversigt over områder med mulighed for indsigelse - frist den 6. februar 2017 - vedr. specialeplanlægning30-01-20171701783316999
 Vedr. klage over Nordic medical care clinic i Nakskov09-02-20171701821301610
Hillerød KommuneHenvendelse af 2. marts 2017 fra Hillerød Kommune vedr. udlevering/betaling af pumpe i forbindelse med sondeernæring02-03-20171701853317886
LægemiddelstyrelsenKorrespondance med Lægemiddelstyrelsen om spørgsmål vedr. medicinområdet06-03-20171701861320005
ImplementMateriale om risikostyring - NSK kommentar02-03-20171701862319767
ImplementMateriale om risikostyring02-03-20171701862319756
 Henvendelse - Information om mikrobølger03-03-20171701865319784
 Borgerbrev - henvendelse til sundhedsministeren vedr. BED01-03-20171701877316845
SundhedsdatastyrelsenSDS spørger til videregivelse af afregningsdata til statistiske formål20-02-20171701879320240
 Borgerbrev - hjælp til syg voksen søn02-03-20171701880318683