Fra: 03-03-2017 til: 05-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60202-03-2017SJ-STD-DEPSJE318921
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60302-03-2017SJ-STD-DEPSJE318922
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60402-03-2017SJ-STD-DEPSJE318924
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61002-03-2017SJ-STD-DEPSJE318931
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60002-03-2017SJ-STD-DEPSJE318896
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60502-03-2017SJ-STD-DEPSJE318926
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60702-03-2017SJ-STD-DEPSJE318928
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60802-03-2017SJ-STD-DEPSJE318929
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60902-03-2017SJ-STD-DEPSJE318930
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61202-03-2017SJ-STD-DEPSJE318934
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61402-03-2017SJ-STD-DEPSJE318939
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61503-03-2017SJ-STD-DEPSJE318968
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61603-03-2017SJ-STD-DEPSJE318969
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61903-03-2017SJ-STD-DEPSJE318974
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62203-03-2017SJ-STD-DEPSJE318978
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 57903-03-2017SJ-STD-DEPSJE319002
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61703-03-2017SJ-STD-DEPSJE318967
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62003-03-2017SJ-STD-DEPSJE318976
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62103-03-2017SJ-STD-DEPSJE318977
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 62303-03-2017SJ-STD-DEPSJE318994
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60602-03-2017SJ-STD-DEPSJE318927
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61302-03-2017SJ-STD-DEPSJE318938
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61803-03-2017SJ-STD-DEPSJE318973
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 60102-03-2017SJ-STD-DEPSJE318920
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 61102-03-2017SJ-STD-DEPSJE318933
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. arbejdsskade02-03-20171600668318127
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af borgerbrev vedr. arbejdsprøvning03-03-20171600668318894
 Skole-projekt om "autister i det danske samfund".02-03-20171600710317506
Statens Serum InstitutCBB's indlejring i SSI03-03-20171600793318074
SundhedsdatastyrelsenSDS: Bidrag vedr. ansøgning om dispensation - prisloftaftalen09-03-2016160096645565
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. kosmetikforordningen02-03-20171601077316861
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. Rotterdamkonventionen01-03-20171601077316825
SukkersheriffenVedr. Indkaldelse af status for 2016 - puljen til partnerskaber om sundhedstjek på arbejdspladser17-01-20171601253318884
Aalborg KommuneVærdighedsmidler ansøgning om overførsel af ubrugte midler fra 2016 til 2017 Aalborg Kommune03-03-20171601573318132
Gladsaxe KommuneFremsendelse af regnskab 2016 værdighedsmilliard Gladsaxe Kommune03-03-20171601673318176
Mariagerfjord KommuneAcceptskrivelse en værdig ældrepleje Mariagerfjord Kommune 201702-03-20171601893318031
Ringkøbing-Skjern KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje Ringkøbing-Skjern Kommune02-03-20171601905318286
RigsrevisionenIndkaldelse af ministerredegørelse til Beretning nr. 11-2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier02-03-20171602229318559
Styrelsen for PatientsikkerhedAfgørelse af klagesag til orientering - vedr. aktindsigt i sager vedr. div. læger27-02-2017SJ-STD-DEPMTO317052
ParkinsonforeningenUdsættelse af evaluering til 1. september 2017 - projekt rehabilitering02-03-20171603907317626
ParkinsonforeningenUdbetalingsanmodning vedr. Parkinson-rehab for 2. kvartal 201701-03-20171604622319065
Region HovedstadenOverblik over proces for LUP temaspørgsmål 201703-02-20171604625317292
Skive KommuneKlippekort i hjemmeplejen regnskab og ansøgning om overførsel af midler til 201703-03-20171606927318258
Den danske ambassade i HanoiMarch 1st 2017 Health Vietnam Quaterly Report03-03-20171608218318160
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen offentliggør ny samlet specialeplan01-03-20171608605316978
SFI Det Nationale Forskningscenter for VelfærdTilforordningsbrev vedr. SFI's bestyrelse03-03-20171609091318959
European Grassroots Antiracist Movement - EGAMInvitation til sundhedsministeren til konference i Rwanda02-03-20171610653317402
Dansk IndustriInvitation til sundhedsministeren om deltagelse med oplæg om regeringens aktuelle sundhedspolitiske initiativer.01-03-20171610653318006
 Ekspertgruppe ønsker en snak med sundhedsministeren vedr. bedre veje til ungdomsuddannelse03-03-20171610725318499
 Anmodning om møde om ældrepolitikken m.m.02-03-20171610726317954
UdenrigsministerietPlanning of OSCE OSR/CTHB Country Visit to Denmark (May 2017)03-03-20171700014318704
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering fra videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet om tidsperspektiv for rapportering af antal henvendelser01-03-20171700147318826
MedComArbejdsgang for lægen02-03-20171700389317976
Praktiserende Lægers Organisation - PLOAktiviteter i forbindelse med udbredelse af forløbsplanen01-03-20171700389317900
MedComAktiviteter i forbindelse med udbredelse af forløbsplanen02-03-20171700389317932
Danske RegionerBidrag om responstider mv.02-03-20171700450318169
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner til SUU alm. del - spm. 46401-03-20171701029315946
 Borgerhenvendelse - klage over Styrelsen for Patientsikkerhed07-02-20171701249298960
 Svar på henvendelse - takker for svar og fremsender kommentarer - vedr. stråling fra internet28-02-20171701294316097
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks bidrag til svar på spm. 524 og 525 om akutbiler02-03-20171701344316876
Vestre LandsretHøringssvar fra Vestre Landsret på 2. høring vedr. lovforslag om oprettelse af socialpsykiatriske afdelinger.01-03-20171701350316906
 Opfølgning vedr. sag om klage over behandling21-01-20171701372284249
 Borgerhenvendelse - sygesikring for udlændinge12-02-20171701548302909
Region HovedstadenDagsorden Statusmøde SUM-RegionH - vedr. sygehusinvesteringer01-03-20171701638317356
BerlingskeAnmodning om aktindsigt - vedr. vejledning om udredning og behandling af transkønnede28-02-20171701683314807
 Forward of inquiry to the Danish Patient Safety Authority - vedr. udenlandske lægeuddannelser02-03-20171701697317254
LægemiddelstyrelsenSvar fra Lægemiddelstyrelsen på spm: Frist 2. marts kl. 12: Indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.02-03-20171701721317261
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 52902-03-20171701723318942
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 52802-03-20171701723318941
 Kopi af henvendelse til SST - skønner at praktiserende læge er dement i moderat til middelsvær grad11-02-20171701746308655
 Anmodning om bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udtalelse af 1. marts vedr. klage over afslag på ansøgning om særlige hensyn i forbindelse med den kliniske basisuddannelse03-03-20171701772319076
Frederikssund KommuneAnsøgning om omprioritering og overførsel af ubrugte midler fra puljen til demensindretning af plejeboliger24-02-20171701777316835
Næstved KommuneBekræftelse på anvendelse - puljen til demensboliger 2015.22-02-20171701781310903
SundhedsstyrelsenHøring i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning med frist den 15. marts01-03-20171701783316967
 Henvendelse vedr. armbånd der advarer mod UV-stråling22-02-20171701806310145
UdenrigsministerietKorrespondance med UM - vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814317880
UdenrigsministerietKorrespondance med UM: HASTER - vedr. omskæring af drenge02-03-20171701814317882
Ansatte Tandlægers OrganisationAnke over Styrelsen for Patientsikkerheds afslag på ansøgning om ret til selvstændigt virke som tandlæge23-02-20171701820311667
 Borgerhenvendelse - søger Lov nr. 192 af 5. juni 195928-02-20171701825316099
DigitaliseringsstyrelsenBorger.dk - Priser fra 2016 - skal ændres03-03-20171701838318868
DigitaliseringsstyrelsenIndsamling af tekster fra offentlige myndigheder til automatisk oversættelse03-03-20171701838318870
DigitaliseringsstyrelsenOpdatering af satser på borger.dk03-03-20171701838318866
Børne- og Socialministeriet
Aabenraa Kommune
Børne- og Socialministeriet oversender henvendelse fra Aabenraa kommune vedr. EU-opholdsret og mellemstatslig refusion09-02-20171701839300936
UdenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. tilbagebetaling af udbetalte erstatninger27-02-20171701841313793
 Borgerhenvendelse - klage over ventetid på behandling af sag20-02-20171701842308529
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination26-02-20171701844313656
ViBISViBIS vidensindsamling om patienter og pårørende03-03-20171701845319080
Nordsjællands Hospital - HillerødForespørgsel vedr. dokument om praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling24-02-20171701847312353
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Herlev Hospital22-02-20171701848311685