Fra: 10-05-2017 til: 10-05-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FinansministerietVedr. besvarelse af borgerhenvendelse om FMK18-04-20171600668363919
 Svar til studerende om projekt om medie og politik10-05-20171600710363926
 Svar til skoleelever om bidrag til projektopgave i 8. klasse10-05-20171600710363943
 Godkendelse af afrapportering af partnerskabsprojektet LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedsydelser)08-05-20171601438362092
Ballerup KommuneHurtig tilbagemelding regnskab 2016 Ballerup Kommune En værdig ældrepleje10-05-20171601581364080
Esbjerg KommuneHurtig tilbagemelding Værdighedspulje Regnskab 2016 Esbjerg Kommune10-05-20171601594364083
Holstebro KommuneHurtig tilbagemelding regnskab 2016 Holstebro Kommune10-05-20171601700364087
Ringkøbing-Skjern KommuneHurtig tilbagemelding regnskab en værdig ældrepleje 2016 Ringkøbing-Skjern Kommune10-05-20171601905364089
Økonomi- og IndenrigsministerietData for budget 201610-05-20171602407364060
SundhedsstyrelsenSvar på spørgsmål til den nationale monitoreringsmodel, udredning09-05-20171604031362600
Gigtramte Børns ForældreforeningGigtramte Børns Forældreforening - afslag - aktivitetspuljen 201709-05-20171605324363126
SundhedsstyrelsenSvar vedr udbetaling af løn ved komplikationer i forbindelse med donation .10-05-20171607574363941
KL
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
3. høring på pjece om nationale mål 2017 Frist den 15. maj kl. 1010-05-20171608558364142
Odsherred KommuneNy rykker fra SUM ang. puljen til bedre rammer om det gode måltid for ældre09-05-20171609863362611
 Sendt til STPS: Kopi af Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse om afslag på autorisation som optometrist10-05-20171609946363567
Nyborg KommuneSvar på invitation til ældreministeren til besøg i Nyborg09-05-20171610726362991
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. brev til Region Hovedstaden om forsøgsordning med almen praksisklinik på Bornholm10-05-20171610826364261
Aarhus KommuneSvar på invitation til ældreministeren til Folkemøde debat den 15. juni10-05-20171611492364062
Region SyddanmarkSvar på invitation til Folkemødedebat 17. juni10-05-20171611492364073
RealdaniaVedr. invitation til ældreministeren på folkemødet - Realdania09-05-20171611492363138
FoodNetworkSvar på invitation til ældreministeren til at deltage i event på Folkemødet10-05-20171611492364118
Vejle KommuneSvar på invitation til deltagelse i debatmøde på Folkemødet den 16. juni10-05-20171611492364042
Danmarks Almene BoligerSvar på invitation til ældreministeren til paneldebat om ensomhed på Folkemødet10-05-20171611492364103
Rud Pedersen Public Affairs CompanySvar på invitation til reception på Folkemødet09-05-20171611493362969
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis10-05-20171700260363868
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på forespørgselsdebat F 31 vedr. FN-rapport10-05-20171700526364268
Danske PatienterMinistersvar på henvendelse vedr. tilbagebetaling af patienterstatning10-05-20171701882364238
FinansministerietSvar på henvendelse om borgernes sundhedsvæsen10-05-20171702324364232
 Svar vedr. ambulancer m.v.10-05-20171702442363892
Region SyddanmarkKvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 4. kvartal 201610-05-20171702451364180
Elmer AdvokataktieselskabSvar på henvendelse vedr. patienterstatning10-05-20171702756364252
 Svar på borgerhenvendelse vedr. afslag på freestyle libre10-05-20171702911363773
Ekstra BladetSvar på anmodning om aktindsigt vedr. købskontrakten (SSI)24-04-20171702943363031
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 209 høringssvar og høringsnotat10-05-20171703031363791
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for bidrag til besvarelse af borgerklage over embedslæge FRIST 8. MAJ 201709-05-20171703043362644
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77208-05-20171703061363342
 Svar på henvendelse vedr. adgang til børns journaler10-05-20171703089364254
Greve KommuneSvar på spørgsmål vedr. detaljeret budget for projekt 7, 8 og 9, Greve Kommune - køkkenpuljen09-05-20171703162362877
Mariagerfjord KommuneTilbagemelding evt. fejlberegninger tilsagn Mariagerfjord Kommune sag nr. 170321010-05-20171703210363735
MF Anders Retz JohanssonSvar på henvendelse vedr. apoteket på Ærø10-05-20171703245364243
Patientforeningen lungekræftMangler i ansøgning - aktivitetspuljen 201709-05-20171703330363176
Det Frie Forskningsråd
DEP Sundheds- og Ældreministeriet
Sundheds- og Ældreministeriets svar til Det Frie Forskningsråd vedr. videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret09-05-20171703339362552
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77410-05-20171703380363676
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77510-05-20171703380363687
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77610-05-20171703380363693
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77710-05-20171703380363695
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77810-05-20171703380363703
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77910-05-20171703380363705
MF Bertel HaarderSvar til MF Bertel Haarder - vedr. norsk hjælpeplejers ansøgning om dansk autorisation09-05-20171703393362874
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77310-05-20171703425363855
 Svar på henvendelse vedr. dyrkning af hampeplanter10-05-20171703426363890
Danske RegionerBrev om fredning af udbetalte erstatninger10-05-20171703458364249
MF Michael Aastrup JensenSvar til MF Michael Aastrup Jensen - vedr. forsøgspersoners rettigheder ifm. deltagelse i sundhedsvidenskablige projekter09-05-20171703469362838
Aalborg KommuneSvar på invitation til at besøge Center for Mental Sundhed og stresskurset Åben og Rolig10-05-20171703515364259
 Svar på henvendelse vedr. børn med angst09-05-20171703540362734
SundhedsstyrelsenVedr. AIDS fondets hepatitis indsats10-05-20171703612363927
Turnerforeningen i DanmarkRapport om interkønnede børn i Danmark og Tyskland10-05-20171703614363357
Landsforeningen for AGSRapport om interkønnede børn i Danmark og Tyskland10-05-20171703614363365
Hypofysenetværket
Blæreekstrofiforeningen
Landsforeningen for Adrenogenitalt Syndrom
Klinefelter Foreningen i Danmark
Turnerforeningen i Danmark
Netværket for sjældne diagnoser
Invitation til møde med Sundheds- og Ældreministeriet vedr. interkønnede.28-04-20171703614363465
OK-FondenSvar på invitation til sundhedsministeren10-05-20171703643364264
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 111002-05-20171703647363131
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Danske Regioners foreløbige redegørelse vedr. aktiv patientstøtte10-05-20171703647364271
ErhvervsministerietVedr. dyrkning og forarbejdning af medicinsk cannabis10-05-20171703678363938