Fra: 08-05-2017 til: 08-05-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægemiddelstyrelsenOrientering om Forfremmelsesrådet08-05-20171600659361138
 Svar på henvendelse vedr. udmøntning af midler til forebyggelse og behandling af ludomani05-05-20171601006360782
BørneulykkesfondenSvar vedr. status for 2016 - projekt "Baby-Sikker"05-05-20171601441360870
Dansk Horton HovedpineforeningAfregning for tilskud - Aktivitetspuljen 201508-05-20171602198361662
Økonomi- og IndenrigsministerietKontoplan - budget og regnskabssystem for regioner - sygehusinvesteringer05-05-20171602407360960
LægemiddelstyrelsenBrev om fritagelse fra hvervet som suppleant i Det Pædiatriske Udvalg (PDCO)08-05-20171604268361582
LægemiddelstyrelsenBrev om udpegning af suppleant til Det Pædiatriske Udvalg (PDCO)08-05-20171604268361617
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Ændring af foredelingen af tilskuddet - Aktivitetspuljen 201605-05-20171604271360752
 Genbeskikkelse af MN som medlem i Det Psykiatrisk Patientklagenævn05-05-20171604318360505
Dansk Cøliaki ForeningForlængelse af tilskudssperiode - Aktivitetspuljen 2016.05-05-20171604928360790
HjerteforeningenAktivitet ændres - Hjerteforeningen - Aktivitetspuljen 201605-05-20171605046360963
Roskilde KommuneTilbagemelding ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra puljen til klippekort for de svageste hjemmehjælpsmodtagere08-05-20171606919361405
LægemiddelstyrelsenBemærkninger vedrørende frist - beskikkelse af medlemmer til Medicintilskudsnævnet05-05-20171607104360742
 Brev fra sundheds- og ældreministeren vedr. organdonation06-10-20161609435360517
Region MidtjyllandEndeligt referat af møde om DNU 23. januar 201708-05-20171609533361780
Odsherred KommuneRykker fra SUM: Ang. puljen til bedre rammer om det gode måltid for ældre05-05-20171609863360656
 Svar på henvendelse vedr. screening for diabetes i blodbanker05-05-20171610272360450
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 167 Ændringsforslag - vedr. sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang04-05-20171610511359959
 Svar på henvendelse vedr. interview til Bachelor projekt08-05-20171610645361976
Haderslev StiftAfbud til reformationsgudstjeneste i Haderslev Domkirke 4. juni08-05-20171610645361673
Food JoySvar på invitation til møde med ældreministeren vedr. spisekoncept for ældre og demente borgere05-05-20171610726360833
Tænketanken EuropaSvar på Folkemødeinvitation vedr. debat om velfærde i EU08-05-20171611493362069
Dansk StandardSvar på ansøgning vedr. rejsepuljen08-05-20171700283361622
 Høring (FRIST: 9/5): Udkast til nationale mål om antibiotika til mennesker04-05-20171700915359921
Ældre SagenTilsagnsbrev - Driftspuljen 201705-05-20171701313360540
Landsforeningen LandboSenior.dkTilsagnsbrev - Driftspuljen 201705-05-20171701376360614
Landsorganisationen OK-Klubberne i DanmarkTilsagnsbrev - OK Klubberne - Driftspuljen 201705-05-20171701628360646
 Kvittering for modtagelse af borgerhenvendelse vedr. miljøgifte og biomarkører08-05-20171701786361806
Faglige SeniorerTilsagn - Faglige Seniorer - Driftspuljen 201705-05-20171701843360640
Danske SeniorerTilsagnsbrev - Driftspuljen 201705-05-20171701881360497
DR Danmarks RadioStatus vedrørende aktindsigt - materiale om Nobligan Retard05-05-20171702520360514
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 72808-05-20171702533361940
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 72708-05-20171702533361936
 Svar på henvendelse om transkønspolitikken08-05-20171702582361585
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72608-05-20171702653361890
DR Danmarks RadioStatus vedrørende aktindsigt - materiale om Tramadol05-05-20171702703360515
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 75608-05-20171702769361927
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 75508-05-20171702769361899
 Svar på henvendelse vedr. plejevederlag05-05-20171702776360581
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 78008-05-20171702944361932
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Finn Sørensen
BEU alm. del - svar på spm. 38908-05-20171702975361546
Danmarks ApotekerforeningSvar på fortolkning af bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek08-05-20171703057361596
FinansministerietRegnskab - vedr. sygehusinvesteringer - ØA1805-05-20171703228360953
FinansministerietRegnskabstal - vedr. sygehusinvesteringer - ØA1805-05-20171703228360414
FinansministerietData for budget 201608-05-20171703228361604
FinansministerietBudget - vedr. sygehusinvesteringer - ØA1805-05-20171703228360957
FinansministerietRegionernes foreløbige budgetindberetninger for 201708-05-20171703228361140
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren om altruistisk rugemoderskab08-05-20171703233361691
 Svar på borgerhenvendelse vedr. snus08-05-20171703266361506
Compassion in World FarmingAnswer to enquiry regarding the proposal of new EU regulations08-05-20171703280361897
 Mennesker med DEMENS på hospitalet - Livsplakat - PM05-05-20171703583360908