Fra: 05-05-2017 til: 07-05-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. lovliggørelse af cannabis04-05-20171600668360279
 Svar til skoleelev om hjælp til afgangseksamen05-05-20171600710360570
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Orientering om bankkontonr. - vedr. tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler04-05-20171600958359439
RigsrevisionenUdkast til referat af møde med Region Midtjylland om DNU 1. maj 201706-05-20171602229361073
Statsforvaltningen
Danske Handicaporganisationer
Genbeskikkelse af CK som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn05-05-20171604318360466
Danske Handicaporganisationer
Statsforvaltningen
Genbeskikkelse af ZB som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn05-05-20171604318360483
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationREHPA: Indstilling fra Danske Patienter vedr. medlem til REHPAs rådgivende styregruppe04-05-20171604349360178
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. videregivelse af lægemiddeldata05-05-20171608524360436
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneHøring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)26-04-20171609721361015
 SUM anmoder om sagens akter samt udtalelse til brug for behandling af klage fra Lægeforeningen - vedr. sag i relation til autorisationsloven04-05-20171610587359699
SundhedsdatastyrelsenHASTER - Bestilling vedr. patient opgørelser05-05-20171610690360837
 Vedr. invitation til besøg hos Sorø Bys kommunale Plejecenter Holbergcenteret05-05-20171610726360815
Foreningen cykling uden alderSvar på invitation til ældreministeren til Cykling uden alder International Summit '1705-05-20171610726360647
Guldborgsund KommuneSvar på indbydelse til ældreministeren til besøg i Guldborgsund Kommune04-05-20171610726360061
GigtforeningenSvar på invitation til ældreministeren til besøg på Gigthospital i Gråsten04-05-20171610726360018
KLHenvendelse om substitutionsbehandling - ledig kapacitet og ventelister22-04-20171610732360724
Selveje DanmarkInvitation til Selveje Danmark debat på Folkemøde 201705-05-20171611492360926
Forum for Mænds SundhedSvar på indbydelse til paneldebat på folkemødet05-05-20171611492361017
Danske FamilieadvokaterSvar på invitation til ældreministeren til Folkemødedebat den 16. juni05-05-20171611492360973
Komiteen for SundhedsoplysningSvar på forespørgsel vedr. invitation til debat på Folkemøde 15. juni 13-14.3505-05-20171611492360941
UC SydFolkemødet 2017: Invitation til debat om patientinvolvering05-05-20171611492361005
 Svar på henvendelse vedr. prednisolon05-05-20171700433360459
 Høring (FRIST: 9/5): Udkast til nationale mål om antibiotika til mennesker04-05-20171700915359917
ImplementMetarisikostyring i kvalitetsfondsprojekterne03-05-20171701862360781
Rigshospitalet - BlegdamsvejTak for modtagelse af besøg på Center for Seksuelle Overgreb04-05-20171702873360056
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 77105-05-20171702932360601
 Svar på henvendelse med forslag til psykiatrien05-05-20171702997360621
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde med Region Midtjylland om DNU 1. maj 201706-05-20171703189361062
Region MidtjyllandReferat møde den 1. maj 2017 - vedr. sygehusinvesteringer04-05-20171703201359687
FinansministerietRegionernes foreløbige budgetindberetninger for 201705-05-20171703228361029
 Svar vedr. barnløshed05-05-20171703232360648
SundhedsstyrelsenBestilling: Bidrag til svar på borgerhenvendelse vedr. bogen "The Wind Turbine Syndrome" af Nina Pierpont04-05-20171703302359595
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. opbevaring af patientjournaler04-05-20171703344359459
National Information Agency LETARegarding salaries of medical professionals in Denmark04-05-20171703467359582
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. kontaktpersonordningen04-05-20171703495359561