Fra: 18-05-2017 til: 18-05-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage fra ansøger over afgørelse - vedr. udenlandsk uddannelse som læge06-02-2017SJ-STD-DEPSPO297598
Stagetorn AdvokaterKlage over sagsbehandling - vedr. fratagelse af autorisation06-04-2017SJ-STD-DEPSPO344412
Stagetorn Advokater
Stagetorn Advokater
Forespørger til svar på klage over sagsbehandlingen i STPS fremsendt den 6. april 2017 - vedr. autorisationsfratagelse09-05-2017SJ-STD-SUMAI363810
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 87718-05-2017SJ-STD-SUMMPE369378
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. handicapskilt til handicapbus17-05-20171600668368899
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. afgift på spildevand17-05-20171600668368427
 Henvendelse fra skoleelev med spørgsmål om at være politiker17-05-20171600710368545
Dansk Center for OrgandonationSvar fra DCO vedr. opsparede midler17-05-20171600787368076
Lemvig KommuneFremsendelse af status for 2016 for Sundhed der bevæger05-05-20171601429369830
Albertslund KommuneLille ændring overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje18-05-20171601577369504
Billund KommuneEn værdig ældrepleje ændringsanmodning overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 Billund Kommune15-05-20171601582369301
Esbjerg KommuneVærdighedspulje opdateret regnskab 2016 Esbjerg Kommune18-05-20171601594369870
Tønder KommunePuljen til demensboliger - Regnskab30-03-20171601867338478
Tønder KommunePulje til demensboliger - regnskab30-03-20171601871338144
LivslinienUdbetalingsanmodning - vedr. tilskud - "Videreførelse af natåbning af Livslinien"15-05-20171602022368230
AdipositasforeningenFremsender regnskab - aktivitetspuljen 201526-04-20171602165357368
Region MidtjyllandPL tilskrivning på DCPT (Dansk Center for Partikelterapi) - vedr. sygehusinvesteringer17-05-20171602412368035
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-53/17, Bericap17-05-20171602492369867
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-595/16, Emmea et Commercial Hub04-05-20171602492369548
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-119/17, Lupean et Lupean04-05-20171602492369576
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 144 af 8. maj 201708-05-20171602492369623
UdenrigsministerietFristliste af 4. maj 201704-05-20171602492369586
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse05-05-20171602492369592
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-161/17, Renckhoff09-05-20171602492369630
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-147/17, Sindicatul Familia Constan?a e.a.09-05-20171602492369633
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-144/17, Lloyd's of London05-05-20171602492369598
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-149/17, Bastei Lübbe05-05-20171602492369611
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-159/17, Dobre05-05-20171602492369615
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-167/17, Klohn10-05-20171602492369664
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-133/17 og C-134/17, Podila m.fl.08-05-20171602492369618
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-160/17, Thybaut e.a.15-05-20171602492369789
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-118/17, Dunai15-05-20171602492369792
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-164/17, Grace et Sweetman10-05-20171602492369681
UdenrigsministerietFristliste af 10. maj 201710-05-20171602492369687
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 20, 21 og 22)11-05-20171602492369698
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-169/17, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino15-05-20171602492369804
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-163/17, Jawo15-05-20171602492369812
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-152/17, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi15-05-20171602492369816
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-38/17, GT17-05-20171602492369864
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede sager C-156/17 og C-157/17, Köln-Aktienfonds Deka m.fl.17-05-20171602492369861
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 151 af 15. maj 201716-05-20171602492369835
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-240/17 (PPU), Ebere Eze15-05-20171602492369832
UdenrigsministerietNye forenede EFTA-sager E-2/17 og E-3/17, EFTA Surveillance Authority v Iceland15-05-20171602492369825
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 10/17 - Mødeindkaldelse11-05-20171602495369707
Danmarks Apotekerforening
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Forbrugerrådet Tænk
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen LEV
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Mødrehjælpen
Datatilsynet
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns Universitet
Finansministeriet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Orientering om høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler18-05-20171602717369199
 Rykker for svar og anmoder om en afgørelse - vedr. autorisation23-01-20171604320285286
Albertslund KommuneVedr. Tilskud til Klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171606821368839
Frederikshavn KommuneSvar Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket18-05-20171606842369403
Høje-Taastrup KommuneVedr. Klippekortsmodel på hjemmehjælpsområdet - regnskab 201617-05-20171606868368043
Viborg KommuneSvar Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket18-05-20171606943369414
LægemiddelstyrelsenIndstilling af medlemmer til Medicintilskudsnævnet - 2017-202117-05-20171607104369044
SundhedsdatastyrelsenSDS bemærkninger - Høring: Indikatorforklaring til indikatorerne i nationale mål08-05-20171608558368665
Danske RegionerSvar vedr. høring: Indikatorforklaring til indikatorerne i nationale mål17-05-20171608558368779
Danske RegionerDR bemærkninger - Høring: Indikatorforklaring til indikatorerne i nationale mål11-05-20171608558368667
ErhvervsstyrelsenSvar vedr. notifikation 2017/37/DK - bekg. om sikring af visse biologiske stoffer ...17-05-20171608809368259
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesVedr. Ansökan jämlik hälsa11-05-20171609054369240
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesJusterad projektansökan för jämlik hälsa12-05-20171609054369237
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - Udbetalingsanmodning for 2017 - vedr. svangreomsorg15-05-20171609226368319
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - Accept og budget for 2017 - vedr. svangreomsorg15-05-20171609226368312
Landsforeningen SINDHenvendelse til sundhedsminsteren vedr. lovforslagene nr. L 206 og nr. L 20708-05-20171609721362762
Rådet for Socialt UdsatteHenvendelse til sundhedsministeren vedr. L 206 og L 20708-05-20171609721361870
Medicinske TidsskrifterSøger om aktindsigt vedr. Cochrane12-11-20161610297227674
Italiens AmbassadeÆM Invitation to the Italian National Day16-05-20171610645368302
Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD)Sundhedsministeren inviteres til tale og debat ved FSDs Årsmøde den 16. november 201717-05-20171610653368503
DIFDIF: Forslag til besøgsrunde16-05-20171610653369057
Danes WorldwideUnderskriftindsamling vedr. ophævelse af 26-årsreglen17-05-20171610725369098
Sønderborg ProduktionsskoleHenvendelse om FGU - forberedende ungdomsuddannelse17-05-20171610725368756
Ældre SagenÆldreministerens deltagelse i Ældre Sagens konference om pårørende den 4. september 201701-05-20171610726369717
 Invitation til ældreministeren til at tale om fremtidens ældrepolitik samt debat hos Ældresagen i Thisted Kommune i efteråret 201717-05-20171610726369102
Berits HjemmeplejeHenvendelse til ældreministeren vedr. privat hjemmeplejefirma i Horsens17-05-20171610726369103
Randers Fritidscenter
Randers Fritidscenter
Invitation til ældreministeren til at holde foredrag ved Lokalforening i Randers 24. januar 201816-05-20171610726368305
Svendborg KommuneRegnskab (§ 15.75.43.40 Pulje til demensboliger)03-04-20171611335340880
EgmontFolkemødeinvitation: Egmonts reception på Folkemødet den 16. juni 201717-05-20171611493368974
SundhedsstyrelsenReferat af 8. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for psykiatri - afholdt 25. april 201718-05-20171700669369607
LægeforeningenKlage over ministeriets afgørelser af 20. december 2016 og 13. marts 2017 - vedr. autorisation21-04-20171701480350804
 Habilitetserklæring fra Patientinddragelsesudvalget - Antibiotikarådet18-05-20171701532369059
 Habilitetserklæring fra Danske Regioner - Antibiotikarådet18-05-20171701532369729
 Habilitetserklæring fra Den Danske Dyrlægeforening - Det Danske Antibiotikaråd17-05-20171701532368765
 Habilitetserklæring fra Sundhedsdatastyrelsen - Antibiotikarådet18-05-20171701532369475
 Habilitetserklæring fra Fødevarestyrelsen - Antibiotikarådet18-05-20171701532369749
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. klage over forløb på OUH13-03-20171702170326292
Region SyddanmarkKvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 4. kvartal 201618-05-20171702451369596
Allerød KommuneSvar Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket18-05-20171702456369561
Fredensborg KommuneSvar Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket18-05-20171702469369907
Fredericia KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702470368780
Gladsaxe KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702477368751
Guldborgsund KommuneSvar Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket18-05-20171702481369594
Helsingør KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702485368777
Holstebro KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702493368782
 Vedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702493368783
Lolland KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702568368768
Lyngby-Taarbæk KommuneAcceptskrivelse + budget - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Lyngby-Taarbæk Kommune, sagsnummer 1702569)02-05-20171702569369731
Randers KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702580368836
Roskilde KommuneSvar Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket18-05-20171702585369460
Slagelse KommuneVedr. Tilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket17-05-20171702593368825
Folketingets LigestillingsudvalgLIU B 118 - spm. 118-05-20171702765369205
 Region Nordjyllands høringssvar vedr. udkast til to bekendtgørelser om revidering af gebyrstruktur og gebyrtakster inden for lægemiddelloven18-05-20171702848369828
 Notits fra Dansk Myelomatose Forening vedrørende nye gebyrtakster per 1. juli 201715-05-20171702848369947
 Amgros' og SAK's høringssvar vedr. bekendtgørelser om revidering af gebyrstruktur og gebyrtakster inden for lægemiddelloven15-05-20171702848369945
Landsforeningen SpædbarnsdødSvar vedr. mangler i ansøgningsmaterialet til aktivitetspuljen 201716-05-20171703122368244
Frederikshavn KommuneAcceptskrivelse støtte fra puljer til tiltag angående køkkener på landets plejecentre18-05-20171703149369853
Guldborgsund KommuneVedr. Accept af tilskudsbetingelser - køkkenpuljen17-05-20171703164368189
Halsnæs KommuneAcceptskrivelse - tilskud pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre17-05-20171703169368499
Ishøj KommuneAcceptskrivelse Ishøj Kommune køkkenpuljen18-05-20171703181368993
Middelfart KommuneAccepsskrivelse - projekt velbekomme - Middelfart Kommune - køkkenpuljen17-05-20171703211368841
Rødovre KommuneAcceptskrivelse Rødovre Kommune køkkenpuljen18-05-20171703225369553
 Yderligere spørgsmål om thyroid18-05-20171703293369138
Lægemiddelstyrelsen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Henvendelse om ansøgning om dispensation fra § 2 a i bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 201128-04-20171703452356221
 Svar vedr. "Regarding enquiry to the Danish Ministry of Health" - H1N1 pandemi16-05-20171703518368073
UdenrigsministerietT.o. Ros til DK efter landebesøget18-05-20171703575369429
 Borgerhenvendelse - tandsygdommen paradentose18-04-20171703624348342
 Borgerhenvendelse til ministrene vedr. stigning i udgiften til kiropraktor-besøg27-04-20171703625369719
Statens Serum InstitutFremsender klagesag 1 - aktindsigt vedr. div. lidelser02-03-20171703642317300
Statens Serum InstitutFremsender klagesag 5 - aktindsigt vedr. div. lidelser02-03-20171703642317334
Statens Serum InstitutFremsender klagesag 4 - aktindsigt vedr. div. lidelser02-03-20171703642317328
Statens Serum InstitutFremsender klagesag 3 - aktindsigt vedr. div. lidelser02-03-20171703642317316
Statens Serum InstitutFremsender klagesag 2 aktindsigt - vedr. div. lidelser02-03-20171703642317310
 Borgerhenvendelse - ønsker nyt donorkort16-05-20171703874367605
SundhedsdatastyrelsenAnmodning bemærkninger prestudy patientmobilitet09-05-20171703883369342
Miljø- og FødevareministerietBorgerhenvendelse - ønsker ændring af regler for indtagelse af hampeolie08-12-20161703890251467
 Borgerhenvendelse vedr. ordination af Oxynorm16-05-20171703893368291