Fra: 17-05-2017 til: 17-05-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Videresender program til ældrepolitisk konference den 3. maj 2016 op Hotel Nyborg Strand01-03-2016SJ-STD-DEPAJR39170
Folketinget Christiansborg
MF Peter Christensen
SUU alm. del - spm. 87317-05-2017SJ-STD-DEPRATH368823
Nordfyns KommuneRevision og Regnskab - projekt "Den systemet ikke når"04-04-2017SJ-STD-SUMCBM342658
National Videnskabsetisk KomitéKomitésystemets Fælles Årsberetning 201624-04-2017SJ-STD-SUMLLU352231
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 121917-05-2017SJ-STD-SUMMPE368852
Danske RegionerSvar på henvendelse vedr. interessentanalyse16-05-2017SJ-STD-SUMMPE368866
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid i det offentlige sygehussystem20-04-2017SJ-STD-DEPMKDP349912
FarmakonomforeningenIndstilling af stedfortræder for Forfremmelseskonsulenten16-05-20171600659367110
 Åbent brev vedr. udlandsdanskere og tilknytningskravet ved familiesammenføring16-05-20171600668368288
Bornholms ÆldrerådTak til ældreministeren for de mange gode intentioner for de ældre04-05-20171600668360337
 Skoleelever ønsker telefoninterview med sundhedsministeren vedr. ludomani16-05-20171600710367632
Dansk Center for OrgandonationRegnskab 2016 og Revisorerklæring fra DCO17-05-20171600787368563
Folketinget ChristiansborgSUU L 185 - spm. 5616-05-20171601180368029
Folketinget ChristiansborgSUU L 185 - spm. 5717-05-20171601180368799
SundhedsstyrelsenSkabelon til egenevaluering til Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade15-05-20171601293368161
Hørsholm KommuneHørsholm Kommune angående regnskab til projektnr. 62122 til puljen til genoptræning af hjerneskade.17-05-20171601300368789
Ballerup KommuneBilag til Regnskab fra Ballerup Kommune 2016 En værdig ældrepleje17-05-20171601581368512
 SC1 PC meeting 18 May 2017 - slides (1)17-05-20171601634368047
 SC1 PC meeting 18 May 2017 - slides (2)17-05-20171601634368050
Uddannelses- og ForskningsministerietReferat af møde 10 i Klyngeforum den 29. marts 2017 samt bilag17-05-20171601641368432
LægeforeningenErindring - rykker for svar vedr. klage26-04-20171601695353499
LægeforeningenErindring vedr. autorisation14-02-20171601695303842
Holstebro KommuneKategorier Regnskab 2016 Holstebro Kommune - vedr. en værdig ældrepleje16-05-20171601700367185
Blå Kors DanmarkRegnskab for aktivitetspuljen05-05-20171602173360665
GigtforeningenUdlodningmidler - dokumentation16-05-20171602222368450
PsykiatriFondenPsykiatrifonden - Årsregnskab16-09-20161602365176554
Region MidtjyllandDCPT - DO tekst 29 marts DCPT17-05-20171602412368041
Region MidtjyllandDCPT - DO tekst 29 marts DCPT17-05-20171602412368032
Danmarks faste repræsentation ved OECDTakkebrev til sundhedsministeren18-04-20171602535348291
Ekstra BladetAnmodning om aktindsigt - vedr. gaver til ministeren01-04-2016160488859977
Region SjællandEvaluering af NFA16-05-20171605094368336
RigspolitietBesøg på NortSide 9. juni 201717-05-20171606439368232
Dansk Acusticusneurinom Forening Dalsø Park 40Fremsender underskrevet regnskab for 201601-04-20171606711357613
Folketinget Christiansborg
MF Kirsten Normann Andersen
Spm. S 121817-05-2017SJ-STD-DEPLINB368721
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Indstilling af kandidat til bestyrelsen i KORA30-06-20161607624134396
Holstebro KommuneSpørgsmål vedr. satspuljen for sundheds- og ældreområdet 2016 - 201929-06-20161607635132516
Foreningen Rygsøjlegigt og Morbus BechterewUdlodningmidler - dokumentation16-05-20171608207368456
Hedensted KommuneProjektregnskab "Ta' med på Cafetur"16-05-20171609862367634
 Borgerhenvendelse - klage over tandlæge04-11-20161610115220189
 Sender link til Jyllands-posten: Anæstesisygeplejerske: Jeg efterlyser pleje, omsorg, etik og rettidig omhu i sygehusvæsenet07-11-20161610213222218
 Godkendelse af faktura - vedr. "Sikkert Patientflow"16-05-20171610422367804
 Borgerhenvendelse - Styrelse for patient-u-sikkerhed - vedr. sag om klage over behandling03-03-20171610553319353
 Rykker for svar - vedr. sag om klage over behandling27-01-20171610553290150
Aabenraa KommuneInvitation til afskedsreception for kommunaldirektør NJ den 2. juni 201715-05-20171610653366446
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i paneldebat under WHO Assemby 24-05-201717-05-20171610653368361
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til åbning af Lægedage 2017 mandag den 13. nov.ember 201716-05-20171610653367961
Italiens AmbassadeInvitation to the Italian National Day16-05-20171610654368437
Mariagerfjord KommuneÆldreministeren inviteres til besøg på demenscenter Skovgården i Hadsund17-05-20171610726368309
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældreomsorg14-05-20171610728365509
ErhvervsstyrelsenHøringssvar vedr bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene18-04-20171610785348186
StatsministerietOversender borgerhenvendelse - besparelser i sundhedsvæsenet05-12-20161611071248601
Guldborgsund KommuneAcceptskrivelse - pulje til demensboliger03-05-20171611310358702
Mariagerfjord KommuneRykker for svar vedr. revideret budget - vedr. pulje til demensboliger11-05-20171611322367047
Svendborg KommuneRegnskab - (§ 15.75.43.40 Pulje til demensboliger)29-03-20171611335337210
 Aflysning af møde 19. maj 2017 i den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel17-05-20171700014368269
Økonomi- og Indenrigsministeriet2. runde Ansøgning: Psykologbehandling08-05-20171700133367871
Aarhus Kommune2. runde BSM bidrag til vurdering af forsøg: Pit stop10-05-20171700133367869
Økonomi- og Indenrigsministeriet2. runde Ansøgning: Pit stop01-05-20171700133367861
Sjældne DiagnoserHenvendelse til sundhedsministeren vedr. sjældne sygdomme10-01-20171700357273164
 Rykker for svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 4. januar 2017 vedr. manglende indsats i forhold til andre sygdomme end kræft16-01-20171700705277197
Musicure/Gefion Records ApSOrienterer sundhedsministeren om Streaming MusiCure19-01-20171700712282684
 Spørgsmål til sundhedsministeren vedr. påbuddet om akkreditering19-01-20171700752282119
KLSvar på høring (FRIST: 9/5): Udkast til nationale mål om antibiotika til mennesker16-05-20171700915366839
 Spørgsmål til lægemiddelforskning i specialægepraksis01-02-20171701359293900
SundhedsdatastyrelsenVedr. eSundhed – Svar på kommentarer, samt opdaterede wireframes og design16-05-20171701413367360
Nordic Medicare A/SHenvendelse til sundhedsministeren fra Nordic Medicare vedr. Lægedækningsudvalgets anbefalinger24-01-20171701454285492
Danske RegionerHenvendelse fra DR - vedr. revision af lægevalgsbekendtgørelse03-05-20171701571367545
Danske RegionerBemækrninger til svar på borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker dokumentation tilsendt - vedr. miljøgifte m.v.26-04-20171701786354064
Kræftens BekæmpelseSpørgsmål vedr. Udlandsbekendtgørelsen30-01-20171702446294235
 Borgerhenvendelse vedr. patienterstatning26-03-20171702741339888
 Svar på henvendelse vedr. autorisation af specialister i klinisk biokemi11-05-20171702878366937
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - hjælp til at få taget en blodprøve11-04-20171702956346449
 Borgerhenvendelse - klage over Nykøbing Sygehus12-04-20171702960347138
Bornholms RegionskommuneAcceptskrivelse Bornholms Kommune køkkenpuljen17-05-20171703134368633
Favrskov KommuneDetaljeret budget - Favrskov Kommune - køkkenpuljen16-05-20171703142367810
Frederiksberg KommuneRettelse opdateret budget til dækning af momsudgifter, Frederiksberg Kommune - køkkenpuljen16-05-20171703148367000
Stevns KommuneAcceptskrivelse Stevns Kommune køkkenpuljen17-05-20171703196368289
Lemvig KommuneKøkkenpulje - Revideret budget Lemvig Kommune - moms16-05-20171703206367244
Odsherred KommuneMomsansøgning Køkkenpuljen Odsherred Kommune17-05-20171703219368549
Fertilitetsklinikken TrianglenForeslag ift. stigende antal borgeres behov for fertilitsbehandling29-03-20171703231337255
TandlægehusetSkal journaler slettes efter 10 års opbevaring18-04-20171703344348288
 Tilføjelse til borgerhenvendelse vedr. dansk psykiater som er frataget sin autorisation i Norge21-04-20171703346350883
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. dansk psykiater frataget sin autorisation i Norge21-04-20171703346350878
 Follow-up: Denmark supporting Trans Rights at the WHO17-05-2017SJ-STD-DEPRHH368938
 Vedr. "Regarding enquiry to the Danish Ministry of Health" - H1N1 pandemi15-05-20171703518367378
 Correspondence from Roche to the Ministry of Health 2005-2007 - vedr. H1N1 pandemi08-05-20171703518366137
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune Ansøgning vedr. genopslag af pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre17-05-20171703683368405
 Borgerhenvendelse om betydningen af kostomlægning14-05-20171703783365596
 Anmodning om aktindsigt i aktindsigtssager om omskæring15-05-20171703796365947
 Henvendelse til sundhedsministeren om frustration over behandlingsforløb09-05-20171703806363468
FinansministerietHøring over vejledning om god adfærd i det offentlige15-05-20171703823367658
 Borgerhenvendelse om hjælp til pasning af pårørende med diagnosen ALS11-05-20171703828365989
SundhedsdatastyrelsenKoordinationsgruppemøde, Indkaldelse - OBS. tekst med rødt, manglende bilag17-05-20171703843368464
SundhedsdatastyrelsenKoordinationsgruppemøde, Indkaldelse - OBS. tekst med rødt17-05-20171703843368458
 Rykker for svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. Fælles Medicin Kort16-05-20171703844367604
 Henvendelse til sundhedsministeren om det Fælles Medicin Kort03-05-20171703844359616
Trafik-, Bygge- og BoligstyrelsenOrientering om anvendelse af droner i den offentlige sektor16-05-20171703850368307
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeFremsender projektregnskab samt revisorerklæring02-05-20171703853357962
 Sammenfatning af skriftlig kommentering af dagsordensmaterialet for RSI pejlemærket PRO fra 4. maj 201717-05-20171703858368888