Fra: 16-05-2017 til: 16-05-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk HørecenterForespørgsel vedr. evaluering af L 5915-05-2017SJ-STD-DEPJBJ367591
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 87415-05-2017SJ-STD-SUMMPE366975
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 87515-05-2017SJ-STD-SUMMPE366985
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86415-05-2017SJ-STD-SUMMPE366512
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86315-05-2017SJ-STD-SUMMPE366492
Børne- og SocialministerietBekræftelse om overtagelse af henvendelse om Børnepakke16-05-20171600668367333
Dansk MetalAfrapportering og regnskab - projekt "Sundhed i Gear"31-03-20171601261365664
 Ny henvendelse vedr. psykiatri15-05-20171601341365503
Danske HospitalsklovneStatus på satspuljemidler 201711-05-20171601774367655
RigsrevisionenRR kvittering for bemærkning vedr. ministerredegørelse <52595>15-05-20171602229367123
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 009-2017 - Opmandskendelse i sag om bortvisning af portør ved Roskilde Sygehus i Region Sjælland for kritiske ytringer i provokerende og grov form15-05-20171602255366930
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-148/17, Peek & Cloppenburg04-05-20171602492367909
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-140/17, Gmina Ryjewo04-05-20171602492367913
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-535/16, Bachman03-05-20171602492367900
Forsvarsministeriet
Statsministeriet
EU-udvalgsmøde nr. 10/17 tirsdag 16.05.17 kl. 11.00 - 6. udsendelse15-05-20171602495366879
Lægemiddelindustriforeningen - LIFReminder: Invitation til høring om en dansk life science strategi den 8. september 201626-08-20161606191160720
Forbrugerrådet TænkInput til diskussion om adgang til lægemidler på EU-møde 17. juni03-06-20161606537112677
MigrænikerforbundetRegnskabsaflæggelse for driftstilskud 201614-05-20171607919366243
Danske RegionerRegionernes bemærkninger til revideret regnskabsinstruks16-05-20171608268367670
Danske RegionerRegnskabsinstruks - vedr. sygehusinvesteringer15-05-20171608268366648
Region HovedstadenRegnskabsinstruks mv. - vedr. sygehusinvesteringer11-05-20171608268365648
GileadHepatitis C-konference: Endeligt program og tilmeldingsfrist24-08-20161609129160087
Folketinget ChristiansborgSUU L 207 - spm. 2716-05-20171609721367177
 Har fået ny e-mail adresse - vedr. sag om befordringsgodtgørelse05-12-20161610365248173
Danske RegionerVedr. regionernes praksis ift. glukosemålere16-05-20171611086367802
 Borger spørger på ny: Svar på anmodning om aktindsigt i forbindelse med udtalelse fra ombudsmanden - vedr. sag om omskæring15-05-20171611273366090
Rådet for Socialt UdsatteFolkemødeinvitation: Debat om socialt udsattes sundhed28-04-20171611493356213
ModerniseringsstyrelsenHøring vedr. regeringens ministerbiler01-12-20161611499244878
Rudersdal Kommune2. runde Ansøgning REVIDERET: Tværkommunal akutfunktion11-05-20171700133367851
Aarhus Kommune2. runde Ansøgning UDDYBNING: Pit stop08-05-20171700133367865
Jyllands-PostenAnmoder om aktindsigt i dokumenter og materiale vedr. statsministerens nytårstale03-01-20171700163268291
Dansk StandardAnsøgning om godkendelse af ekspert - Dansk Standard13-05-20171700283365595
Region HovedstadenRykker fra Region H for svar på ansøgninger - vedr. pulje til medicingennemgang08-05-20171700675366349
Dansk Selskab for Almen MedicinKlinisk vejledning ’KOL i almen praksis’ i opdateret udgave24-01-20171700830286889
 Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom19-01-20171700831282072
SundhedsstyrelsenSvar på anmodning om bidrag til borgerbrev om Crohns sygdom som følge af MFR vaccine11-05-20171700901366218
Berit´s hjemmeplejeSvar på henvendelse vedr. konkurrencen på fritvalgsområdet31-01-20171700910292672
PolitikenAnsøgning om temaaktindsigt i ministeriets afsluttede aktindsigter i perioden 1. - 31. januar 201706-02-20171701254297613
 Svar på supplerende spørgsmål til udbetalingsanmodning BBH - vedr. sygehusinvesteringer11-05-20171701559365801
 Ph.D projekt - anmoder om interview med en nøgleperson omkring multilevel approach03-03-20171702064319365
SundhedsstyrelsenInvitation til workshops om implementering af indsatser på diabetesområdet22-03-20171702067332356
FOA - Fag og ArbejdeBilag 5: Henvendelse fra FOA om indspil14-03-20171702157327274
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgHvem foranstalter svar på borgerhenvendelse vedr. type 2 diabetes14-03-20171702321327251
 Skal type 2 spare på indtaget af kulhydrater, eller skal de spise mange kulhydrater som alle andre03-03-20171702321318509
Ballerup KommuneBudget - Accept af tilskudsbetingelser - vedr. klippekort til plejehjemsbeboere15-05-20171702458366083
Ballerup KommuneBudget - Accept af tilskudsbetingelser - vedr. klippekort til plejehjemsbeboere15-05-20171702458366207
 Kommentar fra borger på svar på henvendelse vedr. lovgivning for salg af tobaksvarer12-05-20171702843366290
SundhedsstyrelsenSST bidrag til opfølgende spørgsmål fra GREVIO16-05-20171702873367194
JustitsministerietInvitation til workshop i København16-05-20171702873367146
KooperationenVedr. ”serviceeftersyn” omkring de private leverandører af hjemmepleje.18-04-20171703003348289
Danske RegionerBilag 3: Henvendelse fra Danske Regioner om indspil21-03-20171703084331809
Esbjerg KommuneBeløb moms Esbjerg Kommune køkkenpuljen16-05-20171703141366991
Fredericia KommuneMomsbeløb Fredericia Kommune køkkenpuljen16-05-20171703146367008
Frederiksberg KommuneOpdateret budget til dækning af momsudgifter, Frederiksberg Kommune, køkkenpulje15-05-20171703148366301
Frederiksberg KommuneOpdateret budget og beløb til dækning af momsudgifter - Frederiksberg Kommune - køkkenpulje15-05-20171703148366526
Faaborg-Midtfyn KommuneAcceptskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune køkkenpuljen16-05-20171703154367021
Gribskov KommuneAnsøgning momsspørgsmål Gribskov Kommune køkkenpuljen16-05-20171703163367307
Helsingør KommuneMomsbeløb Helsingør Kommune køkkenpuljen16-05-20171703170367246
Sønderborg KommuneMomsbeløb Sønderborg Kommune køkkenpuljen16-05-20171703172367250
Sønderborg KommuneAcceptskrivelse og opdateret budget Sønderborg Kommune køkkenpuljen16-05-20171703172367071
Høje-Taastrup KommuneBeløb moms Høje-Taastrup Kommune køkkenpuljen16-05-20171703179367650
Jammerbugt KommuneOpdateret budget moms Jammerbugt Kommune køkkenpuljen16-05-20171703182367090
Næstved KommuneAnsøgning om dækning af momsbeløb og redegørelse for fordeling mellem service- og fællesarealer Næstved Kommune - køkkenpulje15-05-20171703217366297
Ringkøbing-Skjern KommuneNyt ansøgningsskema til et af projekterne samt samlet budget for RIngkøbing-Skjern Kommune - køkkenpulje15-05-20171703223366489
Ringkøbing-Skjern KommuneNyt ansøgningsskema til et af projekterne samt samlet budget for Ringkøbing-Skjern Kommune - køkkenpuljen11-05-20171703223366185
Dansk Forening for Osteogenesis ImperfectaMangler i ansøgningen til aktivitetspuljen 201714-05-20171703328366096
 Henvendelse om ansøgning om dispensation fra § 2 a i bek. nr. 557 af 31/5 201116-05-20171703476367822
 Henvendelse om status for behandling af ansøgning om dispensation fra § 2 a i bek. nr. 557 af 31/5 201111-05-20171703476367785
 Henvendelse om status for behandling af ansøgning om dispensation fra § 2 a i bek. nr. 557 af 31/5 201115-05-20171703476367798
 Henvendelse om status for behandling af ansøgning om dispensation fra § 2 a i bek. nr. 557 af 31/5 201103-05-20171703476367749
 Bemærkninger til svar fra Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. hjælp til datter11-05-20171703596365978
Nordjyske MedierSvar om regioner versus kommuner - vedr. tilskud til remedier15-05-20171703680366091
ErhvervsministerietForespørgsel til proces - vedr. digitale vækstråd15-05-20171703738365979
 Svar på henvendelse vedr. epidemier og beredskab26-01-20171703759366631
SundhedsdatastyrelsenCyberangreb15-05-20171703767366828
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 120715-05-20171703772366717
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 120515-05-20171703772366707
Hospice LimfjordSpørgsmål om GPS i sundhedsloven16-05-20171703773366932
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86515-05-20171703774366518
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86615-05-20171703774366524
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86715-05-20171703774366528
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86215-05-20171703777366488
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 85915-05-20171703777366468
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86115-05-20171703777366485
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 86015-05-20171703777366477
GigtforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende projekt om rehabilitering til mennesker med fibromyalgi11-05-20171703782366053
TV2 ØstjyllandSøger aktindsigt i korrespondance vedrørende flash glukosemålere15-05-20171703784366014
ModerniseringsstyrelsenNyt cirkulære om indkøb i staten10-05-20171703812364357
 Tilbud om psykomotorisk terapi til ansatte i ministeriet10-05-20171703814363913
 Borgerbrev - Psykiater har udvist ”manglende omhu” og ”grov forsømmelighed”14-05-20171703815365591
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker afgifter på røg12-01-20171703826275301
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. ældremad15-05-20171703829366015