Fra: 02-05-2017 til: 02-05-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 83001-05-2017SJ-STD-SUMMPE357793
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 83101-05-2017SJ-STD-SUMMPE357798
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - skolelæge og skolereformen17-04-2017SJ-STD-SUMTRP347804
Dansk Center for OrgandonationUdbetalingsanmodning 2. kvartal - Driftstilskud 201701-05-20171600787356684
Dansk FirmaidrætsForbundSvar vedr. indkaldelse af status for 2016 - partnerskabspuljen - "I Form til Fremtiden"25-04-20171601451357025
Aalborg KommuneAfrapportering vedr. demensboligpuljen28-04-20171601864355994
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 18, 19 og 20)28-04-20171602492357996
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-154/17, E LATS01-05-20171602492358027
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-153/17, Volkswagen01-05-20171602492358023
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-151/17, Swedish Match28-04-20171602492357985
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-141/17, Cabana Carballo (udsættelse af sagen)28-04-20171602492357988
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe01-05-20171602492358020
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-125/17, Bisignani01-05-20171602492358016
Udenrigsministeriet
Center for Biosikring og Bioberedskab
Forsvarsministeriet
Minutes from BPP advisory group meeting02-05-20171602905357791
Pharmakon A/STilsagnsskrivelse underskrevet - projekt medicingennemgang28-04-20171604497356013
ATP KoncernenMateriale til møde i Koordinationsforum den 26. april 2017 - Udbetaling Danmarks Koordinationsforum24-04-20171606031356024
 Det udvidede medhjælpspakke-notat02-05-20171607469358269
 Borgerhenvendelse: "Derfor kan psykiatrien ikke stilles for en domstol"27-04-20171608423355262
LægemiddelstyrelsenBekræftelse på modtagelse af henvendelse vedr. apoteker og sygehusapotekers driftsforhold01-05-20171609834356301
Thisted KommuneSpørgsmål ang. anvendelse af midler i Pulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre20-04-20171609861357616
Rigsombudsmanden i GrønlandGrønland: ændringer i landsstyret24-04-20171610357352279
SundhedsstyrelsenUdkast til referat for første møde i følgegruppen vedr. servicetjek på hjerneskadeområdet07-04-20171610460356779
DyrehavsbakkenInvitation til ældreministeren til middag i forbindelse med premiere i Cirkusrevyen den 18. maj 201701-05-20171610645357402
Teater VInvitation til forestillingen M.I.S. Natten er lang den 5. maj 201702-05-20171610654357414
Epoch Media GroupInvitation til sundhedsministeren til at være med at fejre Falun Dafa Dag 13. maj 201701-05-20171610725357406
Danske SeniorerInvitation til ældreministeren til afskedsreception for Danske Seniorers direktør28-04-20171610726356211
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. Tingbjerghjemmet29-04-20171610728356128
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - en hilsen til en kommende konfirmand02-05-20171610728357682
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. glukosemåler26-04-20171610743353709
Dansk SygeplejerådInvitation til ældreministeren til fællessang og politiske anekdoter i det fælles sundhedstelt på folkemødet den 16. juni 201702-05-20171611492358123
Vejle KommuneFolkemødeinvitation: Debatmøde om demens01-05-20171611493356695
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ventetid på genoptræning01-03-20171702175322784
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. etik, værdighed og moral28-04-20171702303356113
LægemiddelstyrelsenSvar vedr. anmodning om hjælp til borgerbrev om udlevering af medicin og substitutionsregler27-04-20171702380357126
Albertslund KommuneAccept af tilskudsbetingelser - klippekort - J. nr. 1702455 Albertslund Kommune26-04-20171702455356297
Fanø KommuneAcceptskrivelse - Tilsagnsbrev fra Fanø Kommune - pulje til klippekort til plejehjemsbeboere28-04-20171702466357837
Fanø KommuneBankadresse - Tilsagnsbrev fra Fanø Kommune - pulje til klippekort til plejehjemsbeboere02-05-20171702466358104
Gentofte KommuneSagsnr. 1702476 - Gentofte Kommune, klippekortsordning01-05-20171702476357720
Glostrup KommuneAcceptskrivelse + budget - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Glostrup Kommune, sagsnummer 1702478)28-04-20171702478358011
Jammerbugt KommuneAcceptskrivelse + budget - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Jammerbugt Kommune, sagsnummer 1702559)24-04-20171702559357716
Morsø KommuneAcceptskrivelse - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Morsø Kommune, sagsnummer 1702572)28-04-20171702572357814
Norddjurs KommuneAcceptskrivelse + budget - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Norddjurs Kommune, sagsnummer 1702573)28-04-20171702573357967
Roskilde KommuneRevideret budget - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Roskilde Kommune, sagsnummer 1702585)28-04-20171702585357941
Rudersdal KommuneAcceptskrivelse - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Rudersdal Kommune, sagsnummer 1702586)28-04-20171702586357944
Sønderborg KommuneAcceptskrivelse - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Sønderborg Kommune, sagsnummer 1702600)28-04-20171702600358000
Aarhus KommuneAcceptskrivelse + revideret budget - Tilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Aarhus Kommune, sagsnummer 1702614)02-05-20171702614357712
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS: Bestilling af kort skriftlig bidrag vedr. ønske om at autorisere biokemikere28-04-20171702878356854
DigitaliseringsstyrelsenLynhøring - statusrapportering for initiativ 3.1 Sammenhængende velfærdsforløb for borgere29-04-20171702896356307
TandlægeforeningenTandlægeforeningen, pressemeddelelse den 1. marts 2017 ”Nye tænder til socialt udsatte er vejen tilbage til livet”.22-03-20171702938357278
TandlægeforeningenArtikel fra Tandlægebladet den 24. februar 2017: ”Tandpleje giver social udsatte et markant løft i livskvaliteten”.22-03-20171702938357296
 Takker for svaret og fremsender kommentarer - vedr. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention27-04-20171703028354960
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker hjælp17-04-20171703137347805
Ringkøbing-Skjern KommuneSpørgsmål fra Ringkøing-Skjern: Tilsagn vedr. ansøgningen fra Ringkøbing-Skjern Kommune om støtte fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (sagsnummer 1703222)01-05-20171703223357397
LægemiddelstyrelsenTilbagemelding vedrørende komitésager01-05-20171703395357334
Albertslund KommuneAlbertlund Kommune: Spørgsmål til pulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem02-05-20171703427357704
Sauce UmamiSauce Umami: Spørgsmål Puljeopslag ang. pulje målrettet bedre mad til ældre i eget hjem26-04-20171703427357268
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling i udlandet25-04-20171703437353763
 Borgerhenvendelse vedr. køb af cigaretter og alkohol28-04-20171703443356071
 Henvendelse til sundhedsministeren om klage over behandling28-04-20171703446356081
DatatilsynetSvar fra Datatilsynet: Afgørelse fra Datatilsynet om sikkerhedsbrist02-05-20171703449357659
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - Et trygt og værdigt liv med demens.27-04-20171703454354214
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ældrebekymring og beundring01-05-20171703455356701
Erhvervsministeriet
SOSU Aarhus
Invitation til mulig dansk deltagelse på 8th Ageing Asia Innovation Forum01-04-20171703463340409
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om ansøgning om dispensation fra § 2 a i bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 201128-04-20171703476356204
 Henvendelse om status på ansøgning om dispensation fra § 2 a i bekendtgørelse nr. 557 af 31/5 201101-05-20171703476356696
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forslag til ændring af procedure for udbetaling af patienterstatning27-04-20171703477354959