Fra: 30-06-2017 til: 02-07-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandKvittering for modtagelse af mail: Mistanke om fejl i undersøgelser for brystkræft30-06-2017SJ-STD-SUMLLU398567
 Borgerhenvendelse vedr. eloverfølsomhed11-06-2017SJ-STD-SUMMPE398738
 Borgerhenvendelse vedr. klippekort27-04-2017SJ-STD-SUMMPE398847
BeskæftigelsesministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse om folkepension30-06-20171600668398160
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om befordringspligt30-06-20171600668398201
ErhvervsministerietOmstilling af samrådsspørgsmål DÆ og DZ vedr. tandlægeområdet30-06-20171600870398146
Region SjællandRegion Sjælland - godkendelse af regnskab - pulje til nedbringelse af tvang i psykiatrien29-06-20171601144397082
Tropica Aquarium PlantsSvar vedr. status for 2016 - projekt "Sundhed på jobbet"29-06-20171601254397325
DiabetesforeningenSvar vedr. økonomioversigt29-06-20171601266398113
Dansk FirmaidrætsForbundGodkendelse af justeret budget - projekt "I Form til Fremtiden"29-06-20171601451398104
DGIGodkendelse af status for 2016 - Sundhedsidræt29-06-20171601453398089
Danske ÆldrerådSVAR udviklingsplaner for to bevillinger i DANSKE ÆLDRERÅD29-06-20171602578397555
KLSvar på anmodning om forlængelse af projektet "værktøjer til tidlig opsporing" fra den gamle DÆMP-handlingsplan30-06-20171602692398458
Frivilligcenter i GræstedSvar vedr. oversigt over udbetalinger til FCG i projekt perioden29-06-20171603619397272
Rigshospitalet - BlegdamsvejSvar vedr. EDMaRC rapport og regnskab for 201629-06-20171604357398115
ParkinsonforeningenSvar vedr status om projekt rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom30-06-20171604622398577
DiabetesforeningenFejlhenvisning på hjemmeside30-06-20171605494398825
Region MidtjyllandVedr. Fejllinks på regionens hjemmeside29-06-20171605494397400
Økonomi- og IndenrigsministerietTeknisk afklaring af beregning af regionalt anlæg-pl30-06-20171605698398711
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - godkendelse af afrapportering - vedr. svangreomsorgen29-06-20171609226398102
Region MidtjyllandRegion Midtjylland - godkendelse af budget - vedr. svangreomsorgen29-06-20171609226398100
 Region Syddanmark: Godkendelse af regnskab - vedr. svangreomsorgen15-06-20171609226397919
 Region Sjælland: Betinget ok til regnskab vedr. finanslovmidler 2016 til fødeafdelingerne30-06-20171609226398189
 Region Nordjylland: Godkendt regnskab for 2015 - og rykker for regnskab for 201630-06-20171609226398248
Diakonissestiftelsens HospiceForeløbigt svar på invitation til Sankt Lukas Stiftelsens hospice 25 års jubilæum30-06-20171610653398820
 Svar på mødeanmodning m. Foreningen 7Liv30-06-20171610653398358
KØS - Museum for KunstSvar på invitation til åbning af udstilling om hospitalskunst30-06-20171610653398903
Dansk Golf Union Idrættens HusForeløbigt svar på invitation til møde om golf og diabetes30-06-20171610653398891
SocialpædagogerneSvar på anmodning om møde med sundhedsministeren30-06-20171610653398760
Frederikshavn KommuneSvar på invitation til møde sundhedspolitisk dialogforum30-06-20171610653398921
 Svar på møde med seniorklubben i Ledøje Smørum30-06-20171610726398564
OK Klubben Høje TaastrupSvar på invitation til at holde oplæg30-06-20171610726398589
PowerNetKvittering for modtagelse af henvendelser vedr. FlexCare tv-løsning30-06-20171610728398168
Region MidtjyllandSvar på brev af 28. april 2017 fra Region Midtjylland - vedr. forholdene på Risskov psyk. afd.29-06-20171611451397560
SundhedsstyrelsenSST - høring til status på udmøntning af handlingsplanen for en styrket indsats for den ældre medicinske patient - frist 11. august kl. 1429-06-20171701019397586
KL
Danske Regioner
DR - KL - Høring: Status på udmøntning af handlingsplanen for en styrket indsats for den ældre medicinske patient - frist 11. august kl. 1429-06-20171701019397593
 Svar på mødehenvendelse om borgerens sundhedsvæsen29-06-20171702324397627
 SUM sender STPS' udtalelse i klagesag til partshøring30-06-20171703029398904
Vesthimmerlands KommuneSvar: Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 129-06-20171703156397954
Herning KommuneSvar Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 130-06-20171703173398536
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde vedr. DNU 23. juni 201730-06-20171703189398642
Statens Serum InstitutOrientering om besvarelse mv. vedr. SSI aktindsigtssag30-06-20171703642398627
 Brev til borger vedr. aktindsigtssag fra SSI30-06-20171703642398621
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 98930-06-20171703679398811
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 91528-06-20171704349398518
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 91428-06-20171704349398514
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 91829-06-20171704353398223
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 91729-06-20171704353398212
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandlingsforløb og patienterstatning30-06-20171704373385705
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger)30-06-20171704483398892
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 94730-06-20171704494398787
SundhedsstyrelsenT.o. svar på SUU alm. del - spm. 94702-07-20171704494398974
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S
Retsinformation
Anmodning om 2. korrektur og optagelse i LEx Dania - vedr. bekg. om KMF loft 201829-06-20171704509397479
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 96029-06-20171704633398364
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 9629-06-20171704633398386
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 96229-06-20171704633398381
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 96129-06-20171704633398370
Dansk ErhvervSvar på henvendelse vedrørende garantistillelse i ældreplejen30-06-20171704729398944
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm del - svar på spm. 91328-06-20171704795398510
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm del - svar på spm. 91128-06-20171704795398501
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm del - svar på spm. 91228-06-20171704795398503
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgREU alm. del - svar på spm. 71230-06-20171704803398804
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om manglende overholdelse af maksimale ventetider i Region Hovedstaden30-06-20171704812398961
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 134330-06-20171704827398610
KLBestilling vedr. faste læger på plejehjem30-06-20171704834398801
 SUM anmoder STPS om at fremsende afgørelse i sag om fratagelse af autorisation30-06-20171704855398888
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 99729-06-20171704863397949
Skive KommuneSvar på spørgsmål om sundhedspleje til borgere uden bopæl i DK30-06-20171704961398240
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. tvangsmedicinering29-06-20171704962397673
Hillerød KommuneHillerød Kommune - svar vedr. nationale mål for sundhedsvæsenet29-06-20171705007397228
Holstebro LøveapotekAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. vagttjeneste29-06-20171705028397891
HjerteforeningenSvar til Hjerteforeningen vedr. Rigshospitalet og Hjerteplanen29-06-20171705043397628
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOmstilling af SUU alm del spm 100830-06-20171705046398283
 Svar: Gør opmærksom på aktuelt Ph.d.-projekt indenfor performancemåling i akutmodtagelser29-06-20171705049397655
 Besvarelse af henvendelse vedr. hjertepakkerne30-06-20171705063398470
 Besvarelse af henvendelse vedr. hjertepakker30-06-20171705063398498
 Svar på henvendelse vedr. hjertestartere30-06-20171705064398534
 Svar på henvendelse vedr. idé til placering af hjertestartere i taxa'er30-06-20171705064398513
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til lillebror30-06-20171705068398586