Fra: 05-07-2017 til: 05-07-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse ved. tandklinikker05-07-20171600668401300
FinansministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. medicin05-07-20171600668401313
SundhedsstyrelsenForespørgsel vedr. Status for anvendelse af midler på oplysningsindsats for organdonation05-07-20171600792401809
Ballerup KommuneStatus - projekt "Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn"04-07-20171601460401085
Frivilligcenter HerlevSvar Vedr. demensprojekt04-07-20171604581401020
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Danske Regioner
Det regionale anlægs-pl05-07-20171605698401381
LægemiddelstyrelsenBrev vedrørende genudpegning af medlem til CMDh05-07-20171606587401677
CMDh SecretariatAppointment to CMDh05-07-20171606587401752
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af kommissionen - udnævnelse til CMDh05-07-20171606587401761
 Svar Vedr. udbetaling af puljepenge til etablering af legestue på plejehjem05-07-20171607154401486
LægemiddelstyrelsenMinisteriets udtalelse om retsstridig reklame for receptpligtige lægemidler05-07-20171608140401205
Apotekernes A.m.b.a.Orientering om sagsbehandlingstid - vedr. forhandling af massageolie04-07-20171609834400861
Region MidtjyllandSvar på rapportering vedrørende centrale faseovergange for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekt RHV pr. 4. kvartal 2016.04-07-2017SJ-STD-DEPCFG400066
 Sundheds- og Ældreministeriets stillingtagen til klage over afslag på autorisation04-07-20171610588400788
 Svar på invitation til åbent folkemøde 4. september 2017 i Ikast05-07-20171610653401324
Lundgrens AdvokatpartnerselskabSvar på henvendelse vedr. møde05-07-20171610653401912
Center for VoldtægtsofreKvittering for henvendelse vedr. Bevilling til videnscentre for voldtægtsofre 201705-07-20171700147401876
KLVideregivelse af sundhedsdata til brug for ledelsesinformation – proces og status04-07-20171700179401008
Dansk StandardMeddeler at ministeriet kan godkende eksperts brug af rejsepulje05-07-20171700283401545
 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe under Det Nationale Antibiotikaråd05-07-20171700915401539
LægeforeningenNotat som sendt til Lægeforeningen - vedr. behandlingstestamenter m.v.04-07-20171701586400302
Halsnæs KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 105-07-20171703169401383
Mariagerfjord KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 105-07-20171703210401764
Odsherred KommuneSvar Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 105-07-20171703219401350
Randers KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 105-07-20171703221401404
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 81023-06-20171703341401884
OUH Odense universitetshospitalTilsagn til OUH - vedr. AVT-midler04-07-20171703354401097
Gentofte HospitalTilsagn til Rigshospitalet/Gentofte Hospital - vedr. AVT-midler04-07-20171703354401088
Aarhus UniversitetshospitalTilsagn til AUH - vedr. AVT-midler04-07-20171703354401100
DecibelTilsagn til Decibel - vedr. udmøntning af AVT-midler04-07-20171703354401104
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 81923-06-20171703383401879
Bloddonorerne i DanmarkSvar på henvendelse vedr. dansk selvforsyning med plasma05-07-20171703405401441
 Svar på ny henvendelse vedr. sagen om Mitroflow hjerteklapper05-07-20171704046401228
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 93904-07-20171704418401241
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 93604-07-20171704418401230
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 93704-07-20171704418401236
 Svar vedr. anmodning om overførsel af puljen til Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien04-07-20171704648400852
 Svar - overvejelser om psykiatrien29-06-20171704653395417
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
Folketingets Lovsekretariat
SUU alm. del - svar på spm. 96603-07-20171704661400355
 Svar på henvendelse om vaccination og samtykke fra forældremyndighedsindehavere - endelig04-07-20171704766400257
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 99705-07-20171704863401672
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på borgerhenvendelse vedr. klage over kommune04-07-20171704865401002
Økonomi- og IndenrigsministerietSundheds- og Ældreministeriet orienterer Økonomi- og Indenrigsministeriet om borgerhenvendelse - vedr. klage over kommune04-07-20171704865400803
Vejle KommuneTilbagemelding vedr. ansøgningen fra Vejle Kommune om støtte fra puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem05-07-20171704893401372
Assens KommuneTilbagemelding vedr. ansøgningen fra Assens Kommune om støtte fra puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem05-07-20171704916401375
Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Tilbagemelding vedr. ansøgningen fra Esbjerg Kommune om støtte fra puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem05-07-20171704920401377
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 135004-07-20171704994401214
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 100005-07-20171705004401435
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 99905-07-20171705004401430
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 99805-07-20171705004401425
 Svar på henvendelse af 19. juni 201705-07-20171705030401325
AnkestyrelsenUdtalelse om kvalitetsstandarder om hjælp efter servicelovens § 8304-07-20171705061401126
 Afgørelse om aktindsigt - henvendelse af 29. juni 2017 - Cochrane04-07-20171705062400812
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 100705-07-20171705093401726
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 100605-07-20171705093401724
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 101705-07-20171705103401670
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 99603-07-20171705108400869
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på S 133327-06-20171705108400882
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 99303-07-20171705108400872
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 99403-07-20171705108400871
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 99503-07-20171705108400870
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 102505-07-20171705128401674
 EU Joint Action deltagelse05-07-20171705158401911