Fra: 04-07-2017 til: 04-07-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
PenSamVedr. Sundhedskompas: Spørgsmål til statusrapport04-07-20171601457401139
Sydvestjysk Sygehus, EsbjergKvittering vedr. budget og status - behandling af svært overvægtige børn03-07-20171602487399983
Nationalt Videnscenter for DemensTilsagn vedr. initiativ 1-11-18 Nationalt Videnscenter for Demens04-07-20171604063400516
 Svar Vedr. udbetaling af puljepenge til etablering af legestue på plejehjem04-07-20171607154400263
Mariagerfjord KommuneSvar ang. Projekt - "Bar og Cafe Skovgården" - pulje til livskvalitet 201603-07-20171607226399561
Skanderborg ApotekAfgørelse vedr. klage over LMS´ afg. - magistrel fremstilling af "Røde dråber"03-07-20171610007399012
LægemiddelstyrelsenKopi af ministeriets afgørelse til orientering - vedr. magistrel fremstilling af "Røde dråber"03-07-20171610007399014
Danske Regioner
KL
Status på udmøntning af Kræftplan IV - 201704-07-20171610204400231
 Orientering til STPS om Sundheds- og Ældreministeriets stillingtagen til styrelsens afgørelse om dansk autorisation04-07-20171610588400791
Index: Design to Improve LifeSvar på invitation til Index Award 201704-07-20171610726400468
Embassy of the Rebublic of KoreaSvar på invitation til 2 nd ASEM Conference on Global and Human Rights of Older Persons04-07-20171610726400574
UNECESvar på invitation til UNECE Ministerial Conference on Ageing04-07-20171610726400610
Glostrup ApotekAfgørelse vedrørende klage over Lægemiddelstyrelsens afg. - magistrel fremstilling af "Røde dråber"03-07-20171611495399004
LægemiddelstyrelsenKopi af ministeriets afgørelse til orientering - magistrel fremstilling af "Røde dråber"03-07-20171611495399006
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bemærkninger til ansøgning fra Dansk Standard om godkendelse af ekspert04-07-20171700283400040
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. National handlingsplan for antibiotika til mennesker04-07-20171700915401066
Gorrissen FederspielAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse - vedr. tilskud til ernæringspræparat03-07-20171702392399450
Halsnæs Kommune
Hillerød Kommune
Helsingør Kommune
Fredensborg Kommune
Gribskov Kommune
Brev fra sundhedsministeren vedr. etablering af produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland04-07-20171702667400328
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder, registreringsfrist m.v.)04-07-20171702882401133
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Den Danske Dyrlægeforening
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Kirkeministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Statsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Forsvarsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Skatteministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Undervisningsministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
HØRING: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder, registreringsfrist m.v.) FRIST: 17. august 201704-07-20171702882401004
Esbjerg KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703141400817
Greve KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703162400820
Halsnæs KommuneTillæg til tilsagn Halsnæs Kommune køkkenpuljen 201704-07-20171703169400728
Hjørring KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703174400849
Hjørring KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703174400822
Ishøj KommuneVedr. Udbetaling af tilskud ansøgningsrunde 1 - køkkenpulje - 170318103-07-20171703181399868
Køge KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703186400826
Lejre KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703187400828
Norddjurs KommuneGodkendelse ændringsanmodning køkkenpuljen Norddjurs Kommune04-07-20171703213400794
Nyborg KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703215400831
Folketingets OmbudsmandKopi af Lægemiddelstyrelsens afgørelse til orientering - vedr. revurdering af produktet Tone03-07-20171703304399081
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83604-07-20171703566400453
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83804-07-20171703566400470
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83904-07-20171703566400476
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83704-07-20171703566400459
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 84204-07-20171703566400497
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 83504-07-20171703566400447
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 84104-07-20171703566400491
AnkestyrelsenUdtalelse om kvalitetsstandarder om hjælp efter servicelovens § 8304-07-20171703718400912
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland04-07-20171704037400346
Gorrissen Federspiel AdvokatpartnerselskabAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. Gazelle Online Apotek03-07-20171704099399326
Gorrissen Federspiel AdvokatpartnerselskabAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. Web-apo ApS03-07-20171704243399318
 Svar på henvendelse vedr. autorisationsloven04-07-20171704458400300
KLVedr. automatisk lægeskift af børn i forbindelse med en forælders lægeskift04-07-20171704461400216
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Den Danske Dyrlægeforening
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Ankestyrelsen
Beredskabsstyrelsen
Datatilsynet
Forsvarsministeriet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Søfartsstyrelsen
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Statsministeriet
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (frist 22.8.2017)04-07-20171704564401032
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. ...)04-07-20171704564401142
Finansministeriet
Danske Regioner
SUU Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2. kvartal 201704-07-20171704569400218
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 2. kvartal 201703-07-20171704569399766
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 93503-07-20171704631399678
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 93303-07-20171704632399673
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 93004-07-20171704635400430
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 93104-07-20171704635400441
 Vedr. anmodning om overførsel af restbudget fra tvangspulje til 201704-07-20171704648400855
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende sygesikringskort03-07-20171704654399570
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 96503-07-20171704661400336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 98203-07-20171704661400380
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 96703-07-20171704661400363
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 96403-07-20171704661400331
MF Susanne EilersenSvar på henvendelse vedr. pulje til etablering af sundhedshuse04-07-20171704685400572
OverlægeforeningenAnmodning om oplysninger til brug for ministeriets behandling af aktindsigtssag30-06-20171704723400271
 Børnevaccination - samtykke fra forældremyndighedsindehavere.04-07-20171704766400309
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 97803-07-20171704861399634
Albertslund KommuneTilsagn Albertslund Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-07-20171704873401169
Københavns KommuneTilsagn Københavns Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-07-20171704874401174
Guldborgsund KommuneTilsagn Guldborgssund Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-07-20171704875401171
Roskilde KommuneTilsagn Roskilde Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-07-20171704876401181
Middelfart KommuneTilsagn Middelfart Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-07-20171704877401177
Odense KommuneTilsagn Odense Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-07-20171704881401179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 99303-07-20171704884400390
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 99503-07-20171704884400408
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 99403-07-20171704884400401
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 99603-07-20171704884400414
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 99103-07-20171704904400420
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 98403-07-20171704970400425
LægeforeningenSvar på anmodning om aktindsigt04-07-20171705114400558
 Svar på borgerbrev - manglende behandling af OCD04-07-20171705119400285