Fra: 06-07-2017 til: 06-07-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 105206-07-2017SJ-STD-SUMMPE402581
 Henvendelse til sundhedsministeren om vandområdeplaner05-07-20171600668401974
Vesthimmerlands KommuneRevisorerklæring Vesthimmerlands Kommune en værdig ældrepleje 201627-06-20171601938402047
Vordingborg KommuneRevisorerklæring regnskab Værdighedsmilliarden 2016 Vordingborg Kommune06-07-20171601941402024
 Henvendelse til sundhedsministeren om fejlmedicinering i psykiatrien06-07-20171604038401997
Frivilligcenter HerlevSvar vedr. demensprojekt05-07-20171604581401551
Kerteminde KommuneRegnskab klippekort Kerteminde Kommune06-07-20171606875402359
Ringsted KommuneRevisorerklæring Projekt Klippekortsmodellen Ringsted Kommune06-07-20171606918402019
TAPCERT ApSHenvendelse vedr. kvalitetsovervågning af tandklinikker02-07-2017SJ-STD-DEPISH401297
 Invitation til sundhedsministeren til at holde oplæg den 17. august 2017 til arrangement om politik og cannabis05-07-20171610653401968
DiabetesforeningenInvitation til sundhedsministren til den årlige Forskningslegatuddeling den 14. november 201706-07-20171610653402310
Praktiserende Tandlægers OrganisationInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i årsmøde den 18. november 2017 - PTO06-07-20171610653402285
Læsø KommuneInvitation til ældreministeren til at holde oplæg for Ældrerådet i Læsø Kommune den 1. oktober 201705-07-20171610726401955
Sønderborg KommuneInvitation til ældreministeren til at holde oplæg på regional/kommunal geriatirsk temadag den 15. november 201706-07-20171610726402256
 Nedsættelse af arbejdsgruppen til initiativ 3.1: Delanalyse vedrørende borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug04-07-20171702897401227
Bornholms RegionskommuneSvar Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 106-07-20171703134402154
Furesø KommuneKøkken Lillevang revideret budget med korrekt fordeling af egenbetaling og pulje køkkenpuljen06-07-20171703150402508
Kalundborg KommuneSvar Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 106-07-20171703183402428
Odsherred KommuneSvar: Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 105-07-20171703219401348
Danske RegionerHæmatologisk afdeling, AAUH, henvendelse vedr. spørgeskema fra undersøgelse af borgernes holdninger til personlig medicin og gentest14-06-20171703389402671
Danske RegionerUndersøgelse af patienters holdning til personlig medicin og gentest21-06-20171703389402659
JustitsministerietSvar på henvendelse vedr. status på initiativer vedr. handlingsplan for forebyggelse af vold på botilbud06-07-20171703504402436
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenReferat fra 4. styregruppemøde i styregruppen for nationalt PRO05-07-20171703917401450
Region MidtjyllandSvar: Tillæg til notat om udgiftsfordeling mellem det kvalitetsfonds-finansierede projekt DNV-Gødstrup og øvrige tilgrænsende projekter af 8. maj 2014.23-06-20171704036401467
Københavns KommuneOpdateret budget Københavns Kommune - køkkenpuljen05-07-20171704166401555
Danske RegionerBrev vedrørende opfølgning på satspuljen for 2015-2018 til psykiatri15-06-20171704288402496
 Bud på disposition for redegørelse fra hovedstaden - vedr. ventetider i Region H05-07-20171704812401581
Middelfart KommuneAcceptskrivelse tilsagn Middelfart Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem06-07-20171704877402244
LægeforeningenSvar på ministeriets aktindsigtsafgørelse05-07-20171705114402180
IdomoveAnmodning om revurdering af Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. negativlisten - apotekernes salg af produkt04-07-20171705138401270
OK-FondenVedr. ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentret/Frederiksberg kommune/DAMC23-06-20171705147401422
 Henvendelse fra Sydøstjyllands politi vedr. blodprøver03-07-20171705175401951
BREATHEHenvendelse vedr. forskningsprojektet BREATHE21-06-20171705178401320
Danske FysioterapeuterSpørgsmål vedrørende dækning af borgernes udgifter til palliativ fysioterapi04-07-20171705190400541
 Borgerhenvendelse vedr. hjemmesiden "husketblaa.dk"27-06-20171705198395944
Dragør KommuneDispensationsansøgning grundet manglende ældreråd26-06-20171705203394291