Fra: 05-07-2017 til: 05-07-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 104905-07-2017SJ-STD-SUMMPE401395
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 105005-07-2017SJ-STD-SUMMPE401676
SundhedsstyrelsenSvar vedr status for anvendelse af midler på oplysningsindsats for organdonation05-07-20171600792401817
SundhedsstyrelsenStatus for anvendelse af midler på oplysningsindsats for organdonation05-07-20171600792401797
Ballerup KommuneStatus - projekt "Opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn ..."04-07-20171601460401061
Slagelse KommuneUnderskrevet regnskab mv. Værdighedspuljen 2016 Slagelse Kommune05-07-20171601916401387
Slagelse KommuneUnderskrevet revisorerklæring Værdighedspuljen 2016 Slagelse Kommune04-07-20171601916401385
Danske ÆldrerådHalvårsstatus for FL§ 16 65 73 7104-07-20171602578400556
Frivilligcenter HerlevRegnskab - projekt - Ældre Kontaktstedet03-07-20171604581400973
Sex og SamfundAfrapportering og regnskab - vedr. pulje til den borgerrettede forebyggelse30-06-20171604916400387
 Vedr. udbetaling af puljepenge til etablering af legestue på plejehjem04-07-20171607154401654
 Henvendelse til sundhedsministeren om heroinbehandling22-06-2017SJ-STD-DEPSDE392994
 Henvendelse vedr. heroinklinikker26-06-2017SJ-STD-DEPSDE393880
Samsø VenstreInvitation til sundhedsministeren til besøg hos Venstre på Samsø04-07-20171610653401266
FinansministerietInvitation til sundhedsministeren til dialogmøde vedr. sociale investeringsprogrammer04-07-20171610653401346
NohrconInvitation til ældreministeren til at holde oplæg på konference om fremtidens plejebolig den 8. november 201705-07-20171610726401666
FinansministerietInvitation til dialogmøde vedr. sociale investeringsprogrammer04-07-20171610726401339
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om sygehusbehandling29-06-20171611243397533
LægemiddelstyrelsenMeddeler at styrelsen ikke har bemærkninger til de foreslåede eksperter vedr. standardisering04-07-20171700283401196
Skau Reipurth & PartnereTandlægeoverenskomsten - formand for voldgiftsrådet22-05-20171701660372265
Styrelsen for PatientsikkerhedTelefonnotat, samtale med ledn. overlæge, brystkirurgisk afd., Herlev og RH03-07-20171702058400993
 Svar vedr. Sundhedsplatformen - tilsyn04-07-20171702058400995
 Svar vedr. Sundhedsplatformen - tilsyn27-06-20171702058401077
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. Anmodning om redegørelse vedrørende den forestående udrulning af Sundhedsplatformen i Region Sjælland27-06-20171702058401073
 Sundhedsplatformen - tilsyn03-07-20171702058400996
DigitaliseringsstyrelsenVedr. Opstart af analyse af samarbejde om borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug15-06-20171702897401055
 Invitationer til møder i styregruppen for sammenhængende velfærdsforløb29-06-20171702897401082
Esbjerg KommuneSvar Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 105-07-20171703141401281
Vejle KommuneUdbetalingsbilag køkkenpuljen ansøgningsrunde 1.xlsx04-07-20171703159401035
Greve KommuneSvar Udbetalingsskabelon køkkenpuljen ansøgningsrunde 1.xls05-07-20171703162401336
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune tilbagetrækning af tilsagn køkkenpuljen05-07-20171703183401656
Køge KommuneSvar vedr. Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703186401051
Nyborg KommuneSvar vedr. Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 104-07-20171703215401044
DecibelKontaktoplysniger - AVT midler29-06-20171703354398271
DecibelSvar vedr. midler til 3-årigt AVT forløb27-06-20171703354395978
 Genfremsendelse af kommentarer til svar - vedr. patient- og retssikkerhed16-06-20171703378389151
 Anmodning om aktindsigt - EU-Kommissionens henvendelse vedr. DKs rapport vedr. Kerneaffaldsdirektivet31-05-20171704283377763
Uddannelses- og ForskningsministerietVideresender henvendelse om aktindsigt - vedr. EU-regler - håndtering af radioaktivt affald01-06-20171704283379111
UndervisningsministerietUVM's bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedrørende opskoling og autorisation af plejehjemsassistenter03-07-20171704320400185
 Svar fra Københavns Kommune vedr. pilotprojekt om HPV-vaccinationer på skoler26-06-20171704647401756
 Supplerende indberetning fra Region H vedr. maksimale ventetider for maj 201730-06-20171704812400898
Københavns KommuneAcceptskrivelse Københavns Kommune puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem05-07-20171704874401750
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 993, omtryk05-07-20171704884401816
 Orientering - SST vedr. mammografi29-06-20171705025401059
Landsforeningen Bryd GrænserBilag - Årsregnskab 2016 - Driftspuljen 201704-07-20171705088401040
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. DÆ, omtryk05-07-20171705121401818
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. DZ, omtryk05-07-20171705121401820
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgEUU B 107 spm. 404-07-20171705140400911
Folketinget ChristiansborgSpm. S 137304-07-20171705141400906
Folketinget ChristiansborgSpm. S 137204-07-20171705141400901
Folketinget ChristiansborgSpm. S 137104-07-20171705141400899
Folketinget ChristiansborgSpm. S 137604-07-20171705141400910
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 137404-07-20171705141400909
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 1046-104804-07-20171705155400578
 Henvendelse til sundhedsministeren om Sundhedsstyrelsens svar vedr. 181323-06-20171705160393412
 Henvendelse til sundhedsministeren om screening for brystkræft01-07-20171705162399347
 Borgerhenvendelse - mammografi undersøgelse efter 70 år01-07-20171705163399346