Postliste
Fra: 06-12-2017 til: 06-12-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. behandlig af sygdom06-12-20171600668496221
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. sikre betalingsløsninger06-12-20171600668496270
UndervisningsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. sundhedsfakta06-12-20171600668495947
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra journaliststuderende med anmodning om interview06-12-20171600710496036
Region HovedstadenAnmodning om uddybning af begrundelse vedr. Ansøgning om forlængelse af Light Guide projekt05-12-20171608968495111
Region HovedstadenAnsøgning om forlængelse af Light Guide projekt05-12-20171608970495110
Hedensted KommuneSkabelon for regnskab: Puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre06-12-20171609862495676
Vejen KommuneRegnskab for pulje til demensboliger05-12-20171611337494511
Kolding KommuneRykker foreløbig status Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere05-12-20171702562494945
HumadeSundheds- og ældreministeriets godkendelse af gennemførelse af fase 206-12-20171702684495956
Operate A/SIT-sikker adfærd // Kontrakt05-12-20171704841495170
Ezenta A/SSikkerhedstest og Awareness kampagne05-12-20171704841495174
Børne- og SocialministerietSupplerende bidrag 2. runde (Scenarier om info i overgange)05-12-20171704978496262
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. psykologordningen05-12-20171705646495172
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. psykologbehandling af stress05-12-20171706338495336
ALFA INSTRUMENTSSvar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om rygeborde og ændring af rygelov05-12-20171707326494876
Folketingets FinansudvalgFIU aktstk. 40 - svar spm. 106-12-20171707715496045
Praktiserende Lægers Organisation - PLOOrientering om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollat for almen praksis06-12-20171707853495670
Danske Regioner
KL
Orientering om ophævelse af lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis06-12-20171707853495669
 Svar på henvendelser vedr. forhold på plejehjem og genoplivning06-12-20171708111495896
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU tre samlenotater vedr. Europa-Parlamentets og Rådets forordninger KOM (2014) 0556, KOM (2014) 0557 og KOM (2014) 055806-12-20171708137495857
Seminarer.dkSvar på invitation til at holde oplæg vedr. flygtninges rettigheder i sundhedssystemet30-11-20171708257495408
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. - svar på spm. 1205-12-20171708333495760
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. - svar på spm. 1605-12-20171708333495788
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. - svar på spm. 1505-12-20171708333495785
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. - svar på spm. 1405-12-20171708333495775
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. - svar på spm. 1705-12-20171708333495798
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. - svar på spm. 1305-12-20171708333495765
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 14406-12-20171708378496226
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. erstatning06-12-20171708387495834
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 15806-12-20171708410496559
 Svar på henvendelse vedr. diabetes06-12-20171708499496272
 Svar på henvendelse vedr. overvægt06-12-20171708500496331
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24506-12-20171708835495620
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24706-12-20171708835495622
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27606-12-20171708922496001
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27506-12-20171708922495998
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse vedrørende cyberkriminalitet t.v.f06-12-20171708946495716
Danske RegionerAnmodning om bidrag til svar på spm. 251 - 253 om ambulanceberedskabet06-12-20171708956496314
Region SyddanmarkAnmodning om bidrag til svar på spm. 250 om ambulancekørsel fra Haderslev06-12-20171708956496307
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om dispensation fra arealkravet ved dyrkning af hamp06-12-20171708974496618