Postliste
Fra: 05-12-2017 til: 05-12-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse om skoleopgave05-12-20171600710495475
 Svar på henvendelse om spørgsmål om aktiv dødshjælp05-12-20171600710495452
 Svar på henvendelse om projektuge i niende klasse05-12-20171600710495448
 Svar på henvendelse om danskernes sundhed05-12-20171600710495465
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsdatastyrelsen
Dagsorden og materiale til møde om KRAM05-12-20171601085494588
Region SyddanmarkRegion Syddanmark godkendelse af overførsel af budgetposter til 2018 til projektnr. 49803 til puljen til styrket indsat for unge med erhvervet hjerneskade.05-12-20171601547495356
 Invitation to the 12th HSPA meeting - Paris 07-08.12.201703-11-20171608741494402
Region HovedstadenAccept af tilføjelse af regnskabsansvarlig person05-12-20171608970494999
 Vedr. puljemidlertil lokale værktøjer til kapacitetsanvendelse04-12-20171609924493835
DR Danmarks RadioSvar på invitation til ældreministeren til Sport 201705-12-20171610645494913
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til velkomst reception 19. december på den Amerikanske Ambassade i København04-12-20171610645493098
Region MidtjyllandSvar på invitation til afskedsreception for Bent Hansen den 18. december05-12-20171610645495274
International Centre for Parliamentary StudiesSvar på invitation til Prostate Cancer Europe Roundtable05-12-20171610653495153
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til velkomstreception05-12-20171610654495147
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 201705-12-20171610654495236
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 59 - ministerudtalelse04-12-20171704564494519
Danske RegionerTil DR. vedr. Midler til kompetenceudvikling ifm. nye særlige pladser05-12-20171705311495310
Region MidtjyllandRegion Midtjylland ansøgning om viderførelse af Collaborative care i Region Midtjylland i 201805-12-20171706355495260
Danske PatienterSpørgsmål til National Videnskabsetisk Komitè vedr. udpegning af komité16-11-20171706444493059
 Svar på henvendelse vedr. klage over STPS aføgrelse om autorisation05-12-20171706772494560
Det Administrative BibliotekForespørgsel efter materialer fra Grønlands hjemmestyre05-12-20171707384495214
Region MidtjyllandJusteret plan for afdelingsflytninger på Aarhus Universitetshospital04-12-20171707497494926
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. genoptræning05-12-20171707907494592
 Orientering om ministeriet forventer at træffe afgørelse inden jul i klage vedr. aktindsigt05-12-20171708001495139
Region SjællandSpm. vedr. fuld ibrugtagning af Køge05-12-20171708016495143
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 14304-12-20171708081494528
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 14004-12-20171708081494533
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fremmedsprogede læger mv.04-12-20171708119484386
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 14504-12-20171708199492909
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 14604-12-20171708213494506
RigsrevisionenBrev til SUM 13-11-2017 - vedr. forskningsmidler på hospitalerne01-12-20171708226492158
Kirkens KorshærSvar på henvendelse fra Kirkens Korshær vedr. psykisk syge på gaden05-12-20171708265495228
NeuropatiforeningenSvar på henvendelse d. 20. november til Sundheds- og Ældreministeriet om neuropati04-12-20171708300493697
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. opstart som fodterapeut01-12-20171708433492396
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 24104-12-20171708696495028
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
MOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 17405-12-20171708722494970
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
MOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 17505-12-20171708722494973
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 2: SUU alm del - svar på spm. 122826-10-20171708741493727
Jyllands-PostenImødekommelse af aktindsigtsanmodning vedr. Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til indretning af ministerkontorer05-12-20171708756495457
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del. - svar spm. 22404-12-20171708767495039
 Svar på henvendelse vedr. nytænkende magnet broche05-12-20171708826495416
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24005-12-20171708827495062
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23705-12-20171708827495053
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23805-12-20171708827495057
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23905-12-20171708827495059
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24105-12-20171708827495066
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24305-12-20171708827495070
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24205-12-20171708827495068
Styrelsen for PatientsikkerhedForeløbig tilbagemelding forslag til ændring af vejledning om patientmobilitetsdirektivet02-11-20171708869492690
RigsrevisionenDeltagere til åbningsmøde05-12-20171708870494951
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm. 122826-10-20171708881493340
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493435
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493329
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493335
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493432
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493406
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493167
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493289
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm. 122826-10-20171708881493207
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493283
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708881493197
 Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af lægesekretærstillinger12-10-20171708881493194
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493255
 Svar vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708881493301
 Svar på henvendelse vedr. fremtidens sundhedsvæsen20-09-20171708883493465
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm. 122826-10-20171708883493485
MF Kirsten Normann AndersenSvar på spm. S 3616-10-20171708883493479