Postliste
Fra: 01-12-2017 til: 03-12-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. diskrimination af hjemmehjælp01-12-20171600668492398
Økonomi- og IndenrigsministerietOrientering om overtagelse af henvendelse vedr. borgerhenvendelse om ledsagerording for folkepensionister30-11-20171600668491454
JustitsministerietSvar vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om passiv hashrygning30-11-20171600668491432
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOvertagelse af borgerbrev vedr. taxi30-11-20171600668491362
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. klage over DCA rapport01-12-20171600668491815
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. bolig30-11-20171600668490901
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. skat - pensionister30-11-20171600668490886
 Svar på projektuge om aktiv dødshjælp01-12-20171600710492319
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden godkendelse af overflytning af overskyende budget fra 2016 til 2017 vedr. veteranmidler samt godkendelse af budget 2017 vedr. veteranmidler30-11-20171601282490934
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeVedr. tilbagebetaling af ubrugte midler30-11-20171601553490777
 Kvittering for modtagelse af statusrapport Overvægtprojekt Randersklyngen01-12-20171602484491774
Region NordjyllandSvar vedr. Brønderslev Sundhedshus01-12-20171603330491676
Aarhus UniversitetshospitalRamme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536491816
Fredericia KommuneFredericia Kommune godkendelse af revideret budget til projektnr. 65233 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.01-12-20171605213492088
Aarhus KommuneAarhus Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68482 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.01-12-20171608057491766
TV2 DanmarkSvar på invitation til De Største Øjeblikke 2017 i Operaen 19. december01-12-20171610645492246
Danske RegionerForeløbigt svar på konference 21. marts01-12-20171610653492408
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra gymnasieelever vedr. innovationsprojekt VEFE "Virtual Experiences For Elders"01-12-20171610726491781
Bornholms RegionskommuneSvar på invitation til ministerbesøg i forbindelse med nyetablerede køkkener på bornholmske plejecentre01-12-20171610726492193
Styrelsen for PatientsikkerhedAfbeskikkelse af medlem af Lægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn01-12-20171611041492497
LægeforeningenAnmodning til Lægeforeningen om indstilling til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn01-12-20171611041492503
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland tilsagn for 2017 til Center for voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital.01-12-20171700147491988
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilsagn for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.01-12-20171700147491978
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilsagn for 2017 til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.01-12-20171700160491983
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivning vedr. udbetalingsanmodning fra Nyt Hospital Bispebjerg01-12-20171701559492325
Danmarks ApotekerforeningSvar på mødeanmodning til sundhedsministeren01-12-20171702370491655
Furesø KommuneSvar vedr. udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 1 - mrk. Køkkenpulje 201730-11-20171703150491347
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmoder STPS om endelige bemærkninger til partshøringssvar - vedr. autorisation30-11-20171703820491351
SundhedsstyrelsenRykker til SST: Opdrag vedr. kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA1803-12-20171704514492624
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrienteringsbrev til SUU - vedr. sager om straffede sundhedspersoner09-10-20171705803490990
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 57 - svar på spm. 801-12-20171705812491985
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 57 - Ændringsforslag01-12-20171705812491910
VIVE
Spillemyndigheden
Folkhälsomyndigheten
Frederiksberg Centeret
Center for Ludomani
Forskningsklinikken for Ludomani
Behandlingscenter Tjele
Børne- og Socialministeriet
Skatteministeriet
Sundhedsstyrelsen
Anmodning om kommentarer til udkast af forebyggelsesstrategi mod ludomani01-12-20171705968492281
Nordic Health InstituteSvar på henvendelse vedr. udspil til et dialogmøde01-12-20171706327492097
 SUM kvitterer for modtagelsen af partshøringsbrev vedr. autorisation30-11-20171706775490751
Danske Regioner
KL
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Overlægeforeningen
Danske Patienter
Patientforeningen Danmark
Ældre Sagen
Lægemiddelstyrelsen
Erhvervsministeriet
Finansministeriet
Høring over ændring af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv.01-12-20171706846491526
Danmarks Apotekerforening
Danske Regioner
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Høring over ændring i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler01-12-20171706846491523
Danmarks Tekniske UniversitetSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. Moto Tiles01-12-20171707087492133
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - svar på spm. 501-12-20171707344491969
Øfeldt Centrene ApSSvar på henvendelse vedr. udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde01-12-20171707346491716
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 6830-11-20171707487491928
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 6930-11-20171707487492028
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 1803-11-20171707632491621
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - berigtigelse af svar på spm. 1801-12-20171707632492000
LægemiddelstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af medicin30-11-20171707904491104
Cafax ApS KøbenhavnReturnering af underskrevne aftaler vedr. køb af kaffeautomater mv.01-12-20171708076492513
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 14201-12-20171708080491995
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Rasmus Prehn
SUU alm. del - svar på spm. 13601-12-20171708113491964
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. akupunkturklinik01-12-20171708169491599
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14801-12-20171708193491975
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14701-12-20171708216491935
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14901-12-20171708216491941
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 15201-12-20171708276491955
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 14101-12-20171708327491949
Dansk AmbulancerådSvar på henvendelse vedr. akutlægebiler og Region Sjælland01-12-20171708558491678
 Svar på henvendelse om forskningsmidler m.v.01-12-20171708582491711
UdenrigsministerietBidrag fra New Zealand til besvarelse af folketingsspørgsmål vedr. fertilitetsbehandling29-11-20171708607490551
JustitsministerietSvar til JM om overtagelse af henvendelse vedr. behandlingsskade30-11-20171708732491153
 Medbringelse af medicin på rejse til Filippinerne01-12-20171708824491588