Postliste
Fra: 05-12-2017 til: 05-12-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets BeskæftigelsesudvalgSamrådsspm. AC til sundhedsministeren05-12-2017SJ-STD-SUMMPE495488
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 282 til sundhedsministeren04-12-2017SJ-STD-SUMMPE494453
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 280 til sundhedsministeren04-12-2017SJ-STD-SUMMPE494446
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 269 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-SUMMPE493668
 Borgerhenvendelse vedr. bemandingen på Holbæk Sygehus13-11-2017SJ-STD-SUMMPE494416
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 271 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-SUMMPE493678
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 257 til ældreministeren05-12-2017SJ-STD-SUMMPE495319
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 279 til sundhedsministeren04-12-2017SJ-STD-SUMMPE494445
ErhvervsministerietBekræftelse på anmodning om overtagelse af henvendelse fra borger01-12-20171600668492649
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev - vedr. taxi30-11-20171600668492314
 Skoleelever fremsender spørgsmål til sundhedsministeren omkring organdonation05-12-20171600710495061
Dansk Selskab for PatientsikkerhedForespørgsel om anvendelse af midler til studietur til Amsterdam04-12-20171600950494611
 Ny henvendelse om rettigheder som menneske og borger med sundhedskort28-11-20171601336488696
Kræftens Bekæmpelseforslag til justering af tidsplan og budget05-12-20171601421495543
Egedal KommuneØkonomisk redegørelse for det faktiske forbrug af 2017-midlerne en værdig ældrepleje01-12-20171601590494565
Horsens KommuneSkema til økonomisk redegørelse for det faktiske forbrug pr. 1. dec. af 2017-midlerne en værdig ældre pleje01-12-20171601607494579
Ringsted KommuneFaktiske forbrug af Værdighedspuljen 201704-12-20171601906494538
Tønder KommuneAfrapportering på foreløbigt forbrug - værdighedspuljen 201701-12-20171601929494573
Vejle KommuneVærdighedsmilliarden - økonomisk redegørelse 201701-12-20171601937494563
Nordsjællands Hospital - HillerødAnmodning om sidste rate i SATS projekt04-12-20171602483494615
 Henvendelse ved det psykiatriske system02-12-20171603459492666
Aarhus UniversitetshospitalRamme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer04-12-20171603536493555
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 9. november 2017 på Sektor for Diagnostik og Infektionskontrol, Statens Serum Institut.05-12-20171604904495284
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i Følgegruppen for inspektorordningen - mandag den 11. december 2017 klokken 10:00 - 12:00 i Sundhedsstyrelsen05-12-20171604904495161
Herning KommuneHerning Kommune angående udbetaling til projektnr. 65266 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandlng.30-11-20171605439494559
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesFolkhälsoarenan: möte 1-2 feb, intervju Mackenbach, utvärdering folkhälsosamarbetet01-12-20171609054495303
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ministerens besøg på Provstegaardshjemmet på Fyn30-11-20171610726494558
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden opdateret budget for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.04-12-20171700147494586
 Henvendelse fra borger vedr. erstatning og læger01-12-20171702047492852
 Kortlægning lægevagtsordninger/1813: Dagsorden til styregruppemøde i morgen04-12-20171703131495304
Stevns KommuneUdbetaling af tilskud - Stevns Kommune - køkkenpuljen24-11-20171703196492423
Danske RegionerBrev til SUM vedr. etablering af nye særlige pladser04-12-20171705311493811
Danske RegionerBilag: Statusoversigt for etablering af nye særlige pladser i psykiatrien04-12-20171705311493814
Danske RegionerBilag: Statusoversigt for etablering af nye særlige pladser i psykiatrien04-12-2017SJ-STD-DEPTBF493812
 EU-JAMRAI: Advisory Committee : operating rules, minutes of the meeting and listing23-11-20171706298492865
 Kvittering for modtagelse af ansøgning til stilling som medlem af National Videnskabsetisk Komité16-11-20171706444493061
VIVEÅbent opslag - medlemmer til National Videnskabsetisk Komité - ansøgningsfrist 15. december 201722-11-20171706444493064
 Nationale Videnskabsetiske Komité - praktisk spørgsmål vedr. udpegning af komité04-12-20171706444493070
 Rykker for svar på afgørelse i sag om klage over Sundhedsdatastyrelsens afgørelse om aktindsigt21-11-20171706550483300
 Bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om klage vedrørende indførsel af lægemidler04-12-20171706708494518
Det Administrative BibliotekForespørgsel efter materialer fra Grønlands hjemmestyre05-12-20171707384495344
Region MidtjyllandNy plan for indflytning på DNU05-12-20171707497494921
Lene Sørensen Region Midtjylland
Region Midtjylland
Bidrag fra Region Midt vedr. Viborg: Bidrag til årlig status på H til Finansudvalget05-12-20171708016495616
RigsrevisionenBrev til SUM 13-11-2017 - vedr. forskningsmidler på hospitalerne22-11-20171708226492144
 Reaktion på ministersvar vedr. salg af vaccineproduktion29-11-20171708283490695
SundhedsdatastyrelsenSDS kvitterer for orientering om svar på klage vedr. sagsbehandlingstid04-12-20171708520494577
Folketinget ChristiansborgSUU L 98 - spm. 2 til sundhedsministeren04-12-20171708556493944
RehfeldPris på endelig udgave af rapport04-12-20171708767492718
SundhedsdatastyrelsenOUT: Notat - Kapacitet på sygehusene14-12-20161708836491783
Oticon A/SBrev til sundhedsministeren fra Oticon12-11-20171708849492268
RigsrevisionenMøde Rigsrevisionen om traumatiserede flygtninge30-11-20171708870492805
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender afgørelse i klagesag vedr. autorisation05-12-20171708879495129
Statens ItStatusrapport 1. halvår 2017 vedr. statens it-projekter25-10-20171708881493208
 Henvendelse til minister med kopi af bogen "Et liv som læge"22-11-20171708888493642
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 270 til sundhedsministeren01-12-20171708915493673
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 268 til sundhedsministeren01-12-20171708915493653
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedsplatformen04-12-20171708918494562
 Henvendelse vedr. Sundhedsplatformen02-12-20171708918493791
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 275 til sundhedsministeren04-12-20171708922494438
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 276 til sundhedsministeren04-12-20171708922494439
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 281 til sundhedsministeren04-12-20171708923494448
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. anmodning om livsvigtig medicin03-12-20171708925492696
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - anmodning om livsvigtig medicin03-12-20171708926492695
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 278 til sundhedsministeren04-12-20171708927494440
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 277 til sundhedsministeren04-12-20171708927494435
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. stofskiftemedicin04-12-20171708928492890
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. Thyroid behandling for stofskiftepatienter03-12-20171708929492691
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren fra en stofskiftepatient04-12-20171708930493674
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. behandling/medicin til for lavt stofskifte02-12-20171708931492667
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgUNU alm. del - spm. 105 til ældreministeren05-12-20171708934495083
 Borgerhenvendelse vedr. antibiotika imod betændelse i bugspytkirtlen.30-11-20171708940491575
 Fremsender til sundhedsministerens orientering udklip af læserbrev om multiresistente bakterier08-11-20171708941472660
UDEN PARTERAnonym henvendelse til sundhedsministeren om ledelsen af hjemmeplejen05-12-2017SJ-STD-DEPANFR495380