Postliste
Fra: 04-12-2017 til: 04-12-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSOU alm. del - spm. 95 til ældreministeren30-11-2017SJ-STD-DEPSDPE491436
Region SyddanmarkVedr. Henvendelse til sundhedsministeren om lægeuddannelse i Esbjerg01-12-2017SJ-STD-SUMLLU492025
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 272 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-SUMMPE493680
Miljø- og FødevareministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. klage over DCA rapport01-12-20171600668492080
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. diskriminsation af hjemmehjælper28-11-20171600668489468
 Henvendelse til sundhedsministeren fra gymnasieelev vedr. opgave om danskernes sundhed01-12-20171600710492660
 Henvendelse til sundhedsministeren fra gymnasieelever vedr. forslag til lovændring om forbud for reklamering af fastfood04-12-20171600710492722
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever vedr. spørgsmål om aktiv dødshjælp til brug for projektopgave04-12-20171600710492721
Region MidtjyllandRegion Midtjylland regnskab til SAVE til projekt 65504.04-12-20171601379492973
Folketinget ChristiansborgFolketinget - Tidsplan - L 114 - Strålebeskyttelse01-12-20171601484492637
Aalborg KommuneØkonomisk redegørelse for overførte værdighedsmidler fra 2016 til 2017 samt for det faktiske forbrug for 201701-12-20171601573492970
Ballerup KommuneRedegørelse for forbrug - Værdighedsmilliarden 201701-12-20171601581493117
Bornholms RegionskommuneEn værdig ældrepleje - Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug 201701-12-20171601585492823
Fanø KommuneØkonomisk redegørelse pr. 1/12-2017 - Værdighedsmilliarden01-12-20171601596493295
Fredensborg KommuneRedegørelse for værdighedspuljen 201701-12-20171601601492810
Frederiksberg KommuneRedegørelse for faktisk forbrug for en værdig ældrepleje 201704-12-20171601603493129
Frederikshavn KommunePulje til en mere værdig ældrepleje - økonomisk redegørelse01-12-20171601604492668
Greve KommuneØkonomisk redegørelse for det foreløbige forbrug - Værdighedsmilliarden01-12-20171601675493292
Hedensted KommuneForeløbigt forbrug af midler til en mere værdig ældrepleje01-12-20171601682492662
Helsingør KommuneØkonomisk redegørelse for det faktiske forbrug pr. 1.12.2017 - Værdighedsmilliarden04-12-20171601684493504
Hjørring KommuneEn værdig Ældrepeleje 2017 - Økonomisk redegørelse 1. december01-12-20171601690492959
Ishøj KommuneRedegørelse om foreløbigt forbrug - Værdighedsmilliarden01-12-20171601710493606
Kolding KommuneØkonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet01-12-20171601715492978
Københavns KommuneØkonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje i Københavns Kommune01-12-20171601723493027
Langeland KommuneVærdighedspuljen - Langeland Kommune01-12-20171601887493003
Lemvig KommuneEn mere værdig ældrepleje 2017 - Økonomisk redegørelse 1. december01-12-20171601889492942
Lolland KommuneØkonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje01-12-20171601890492650
Lyngby-Taarbæk KommuneSkema til brug for økonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2017-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje 01.12.1701-12-20171601891492998
Mariagerfjord KommuneØkonomisk redegørelse for faktiske forbrug 2017 Værdighedsmilliarden04-12-20171601893493513
Middelfart KommuneØkonomisk redegørelse af forbrug af 2017-midler - Værdighedsmilliarden03-12-20171601894493125
Norddjurs KommuneEn værdig ældrepleje 2017 - foreløbigt forbrug 1. december01-12-20171601896492945
Nyborg KommuneØkonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug - puljen til en værdig ældrepleje01-12-20171601898492926
Odense KommuneRedegørelse for forbruget på værdighedsmilliarden 201701-12-20171601901492815
Odsherred KommuneAfrapportering pr. dec. 2017 - Værdighedsmilliarden01-12-20171601902493584
Roskilde KommuneØkonomisk redegørelse af værdighedsmidler 201701-12-20171601907493108
Struer KommuneØkonomisk redegørelse - Værdig Ældrepleje 201701-12-20171601923493601
Svendborg KommuneStatusforbrug på værdighedsmidler pr. 1/12-1701-12-20171601924492647
Vejen KommuneAfrapportering - Værdighedspulje-midler 201704-12-20171601936493131
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler - referat, næste møde og ny bemanding i SST04-12-20171602462493918
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 412 af 4. december 201704-12-20171602492494485
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. ramme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536492071
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. ramme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536491923
Aarhus UniversitetshospitalSvar vedr. ramme for refusion af vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer01-12-20171603536491824
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 10. oktober 2017 på Reumatologisk afdeling, Kong Chr. X's Gigthospital.04-12-20171604904494462
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 24. november 2017 på Afdelingen for Øjensygdomme ved Sygehus Sønderjylland.04-12-20171604904494463
Aarhus KommuneAarhus Kommunes Regnskab 2016, Ledelsesbrev og Revisorpåtegning vedr. ”Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Klippekortsmodellen”30-11-20171606948491684
Aarhus KommuneAarhus Kommunes Regnskab 2016, Ledelsesbrev og Revisorpåtegning vedr. ”Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Klippekortsmodellen”01-12-20171606948492040
Faxe KommuneFaxe Kommune revideret budget til projektnr. 68436 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.04-12-20171608015492872
VIVEVIVE bestyrelsesmøde mandag den 4. december - bilag til dagsordenen01-12-20171609091492585
SundhedsstyrelsenEndelig referat mødet i Rådet den 26. oktober 201701-12-20171609785494464
 Ønsker møde med sundhedsministeren vedr. etablering af dansk cannabisproduktion04-12-20171610653493002
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til Videnscenter for seksuelle overgreb på Rigshospitalet.04-12-20171700147493589
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegion Hovedstaden tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.04-12-20171700160493592
Komiteen for SundhedsoplysningUrinvejsfolder - genoptryk29-11-20171700554492859
Nordisk One Health strategigruppeFinal report: Meeting in One Health Strategy Group on AMR on 26 October 201730-11-20171700743492806
Vesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Svar på rykker - foreløbig status Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere01-12-20171702608492062
SundhedsstyrelsenØnske om igangsætning af analyse (til SST) - Opdrag vedr. kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA1804-12-20171704514493740
 Region Sjælland: Spørgsmål til aftale om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud efter servicelovens § 10801-12-20171705529492751
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar - DUT-høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt pa° særlige pladser pa° psykiatrisk afdeling01-12-20171706434492753
 Anmodning om aktindsigt og klage over manglende underretning i klagesag23-11-20171706550492100
CURA NORDIC APSBemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse om klage vedr. reklame30-11-20171707050491544
Signatur A/SVedr. tryk af annonce - ludomani01-12-20171707192492202
Signatur A/SAnnonce til orientering - vedr. ludomani01-12-20171707192492289
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 265 til sundhedsministeren01-12-20171707331492199
 Tak for ældreministerens svar på henvendelsen vedr. "Nye tider i hjemmeplejen"01-12-20171707971491620
Region HovedstadenBidrag fra Region H til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget04-12-20171708016492748
Region SjællandFra Region Sjælland: Projektbeskrivelser til FIU-rapportering 201701-12-20171708016492617
FarmakonomforeningenHenvendelse til sundhedsministeren fra Farmakonomforeningen vedr. farmakonomuddannelsen23-10-20171708077458583
 Kopi af brev til Styrelsens for Patientsikkerhed vedr. fejl i afgørelse01-12-20171708150492021
 Svar på henvendelse om forskningsmidler m.v.01-12-20171708582492031
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - spm. 86 og 87 til sundhedsministeren og børne- og socialministeren24-11-20171708687485943
Miljø- og FødevareministerietMOF alm. del - spm. 173 - Forskel mellem Risø- og NORM-affald04-12-20171708722493684
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 207 til sundhedsministeren01-12-20171708868491819
Styrelsen for PatientsikkerhedForslag til ændring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser25-10-20171708869492684
 SST: Forundersøgelse om traumatiserede flygtninge30-11-20171708870492763
 Fremsender klage over afslag på autorisation30-11-20171708879491119
 Forespørgsel om legal status for "Vejledning om omskæring"' set i forhold til almindeligt gældende lov01-12-20171708885492292
 Borgerhenvendelse med kommentar til tilstandene på voksentandplejeområdet i Danmark13-11-20171708892475037
 Borgerhenvendelse vedr. begrænsning af forbruget af alkohol og tobak21-11-20171708894483570
SikkerhedsstyrelsenBorgerhenvendelse vedr. klage over manglende oplysninger om indholdsstoffer på cigaretpakker23-11-20171708895485244
 Borgerhenvendelse med forslag om at sætte prisen op tobak op28-11-20171708897488882
Sammenslutningen af Danske SmåøerHenvendelse vedr. kravene til den kommunale hjemmesygepleje29-11-20171708898490663
 Anmodning om aktindsigt i bidrag til svar på opfølgende spørgsmål vedr. survey04-12-20171708899493507