Postliste
Fra: 01-12-2017 til: 03-12-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 264 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-SUMMPE492198
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 267 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-SUMMPE492205
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 265 til sundhedsministeren til mundtlig besvarelse den 6. december01-12-2017SJ-STD-SUMMPE492091
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 266 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-SUMMPE492201
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til operation28-11-20171600668489457
Taxi 4x27Henvendelse vedr. den nye taxilov29-11-20171600668490693
UdenrigsministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. diskrimination af hjemmehjælp01-12-20171600668492478
FinansministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om udflytning af statslige arbejdspladser30-11-20171600668492156
 Skoleelever fremsender spørgsmål om aktiv dødshjælp30-11-20171600710491585
 Borgerhenvendelse vedr. rettigheder som menneske og som borger med sundhedskort30-11-20171601336490868
Silkeborg KommuneEndelig redegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden Silkeborg Kommune15-11-20171601912492387
Morgenavisen Jyllands PostenAnsøger om aktindsigt 23.nov. 2017 - sagen vedr. Familier med kræftramte børn23-11-20171602296489664
OUH Odense universitetshospitalSvar vedr. refusion ifm. vævstypebestemmelse af knoglemarvsdonorer29-11-20171603536490677
Nationalt Videnscenter for DemensBudgetjustering - driftstilskud 201730-11-20171604063490799
Region HovedstadenSociolanceprojektet - aflæggelse af regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet30-11-20171604590491112
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 12. oktober 2017 på Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital.23-11-20171604904492599
Fredericia KommuneFredericia Kommune revideret budget til projektnr. 65233 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.01-12-20171605213492076
Tårnby KommuneTårnby Kommune anmodning om udbetaling til projektnr. 65271 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.29-11-20171605449491627
RetsinformationNotits om release af Lex Dania produktion ver. 4.8.0.001-12-20171605527491767
Deff - Danmarks Elektroniske Fag- og ForskningsbibliotekREMINDER: I har licensaftaler til tilmelding eller opt-ud i LISA22-11-20171606253492600
Holstebro KommuneKlippekort til plejehjemsbeboere29-11-20171606865490703
Aarhus KommuneAarhus Kommune revideret budget til projektnr. 68482 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.28-11-20171608057491039
Det Ny TeaterÆldreministeren inviteres til "The Book of Mormon"28-11-20171610645491607
Det Ny TeaterSundhedsministeren inviteres til "The Book of Mormon"28-11-20171610654491606
Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF)Invitation til VIF's nytårskur 201801-12-20171610654492257
 Henvendelse til sundhedsministeren med anbefaling af 2 bøger om vedfærdsstaten28-11-20171610725491610
Danmarks ApotekerforeningApotekerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen30-11-20171702370490834
Faxe KommuneSvar på rykker - foreløbig status Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere30-11-20171702468490883
Fredericia KommuneRykker foreløbig status Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere01-12-20171702470491770
Mariagerfjord KommuneFremsendelse af økonomidelen, som status på klippekort til plejehjemsbeboere.01-12-20171702570492045
Rudersdal KommuneForeløbig status Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere Rudersdal Kommune01-12-20171702586492236
DigitaliseringsstyrelsenVedr. projekt Dobbeltdiagnostiserede - datadeling28-11-20171702897491275
Ikast-Brande KommuneStatus pr. 24.11.2017 vedr. Støtte fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (sagsnummer 1703180)24-11-20171703180492427
Jammerbugt KommuneAfrapportering Køkkenpulje - 1703182 / statusuddybning ift. delprojekt for Solgården30-11-20171703182492420
Randers KommuneAnsøgning om forlængelse af projektperiode for delprojekt - køkkenprojekter, runde 101-12-20171703221492412
Randers KommuneStatusrapport vedr. ”puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre", Randers kommune, sagsnummer 170322110-11-20171703221492414
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 236 til sundhedsministeren30-11-20171705470490900
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 260 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-DEPENR492126
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 259 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-DEPENR492121
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 263 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-DEPENR492143
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 261 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-DEPENR492128
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 262 til sundhedsministeren01-12-2017SJ-STD-DEPENR492130
DigitaliseringsstyrelsenDanmarks Open Government Partnership handlingsplan for 2017-2019 er blevet offentliggjort28-11-20171706071491250
DigitaliseringsstyrelsenDanmarks Open Government Partnership handlingsplan for 2017-2019 er blevet offentliggjort28-11-20171706071491253
DigitaliseringsstyrelsenDanmarks Open Government Partnership handlingsplan for 2017-2019 er blevet offentliggjort28-11-20171706071491256
Region MidtjyllandRegion Midtjylland ansøgning om viderførelse af Collaborative care i 2018.01-12-20171706355492129
 Fremsender svar på partshøring i klagesag vedr. autorisation28-11-20171706774490224
 Borger efterspørger kvittering for modtagelse af mail - vedr. sag om autorisation30-11-20171706775490750
MedComPræsentationen fra forløbsplans-styregruppemødet i dag - vedr. digital understøttelse af forløbsplaner28-11-20171707143491261
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 5128-11-20171707478489483
Folketingets FinansudvalgFIU Aktstk. 40 - spm. 101-12-20171707715492166
Region NordjyllandSvar fra Region Nord vedr. bidrag til årlig status på kvalitetsfondsprojekterne til Folketingets Finansudvalg01-12-20171708016492612
Region SyddanmarkBidrag fra Region Syd til årlig status på kvalitetsfondsprojekterne til Finansudvalget01-12-20171708016492614
Region MidtjyllandBidrag fra Midt vedr. DNU til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget30-11-20171708016492619
Region MidtjyllandBidrag fra Midt vedr. DNV til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget30-11-20171708016492621
Cafax ApS KøbenhavnAftaler til underskrift vedr. kaffeautomater01-12-20171708076492508
Danske RegionerOverhead på forskning30-11-20171708360492047
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST - Borgerhenvendelse vedr. virke som autoriseret fodterapeut29-11-20171708433489640
 Opfølgende henvendelse vedr. regler om EU-borgeres ret til behandling29-11-20171708639491603
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. rykker for svar - sag om behandling af diabetespatienter27-11-20171708726488592
 Borgerhenvendelse vedr. medicinkort21-11-20171708824483093
 Henvendelse til ældreministeren vedr. ny opfindelse af magnet broche28-11-20171708826489470
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 243 til sundhedsministeren30-11-20171708827490915
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 237 til sundhedsministeren30-11-20171708827490903
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 238 til sundhedsministeren30-11-20171708827490905
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 242 til sundhedsministeren30-11-20171708827490914
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 239 til sundhedsministeren30-11-20171708827490908
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 240 til sundhedsministeren30-11-20171708827490912
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 241 til sundhedsministeren30-11-20171708827490913
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 256 til sundhedsministeren30-11-20171708834491385
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 246 til sundhedsministeren30-11-20171708835490918
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 247 til sundhedsministeren30-11-20171708835490919
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 245 til sundhedsministeren30-11-20171708835490917
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 244 til sundhedsministeren30-11-20171708840490916
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. nedskæringer i hjemmeplejen22-08-20171708845421264
Sønderborg KommuneHenvendelse til ældreministeren vedr. brug af klippekortsordningen på plejecentrene i Sønderborg Kommune29-11-20171708853490128
DiabetesforeningenHenvendelse vedr. sygehus og forvaltningslov01-12-20171708854492288