Fra: 10-08-2017 til: 10-08-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse til Beskæftigelsesministeriet - vedr. beskæftigelse - fysisk sygdom09-08-20171600668410704
Region HovedstadenRegion Hovedstaden godkendelse af projektnr. 20568 vedrørende "§16 En undersøgelse af psykisk syge og mentalt retarderede kriminelle".10-08-20171601212411147
JustitsministerietOpfølgning på erindring - anmodning om vurdering af models for databåret kvalitetsudvikling i speciallægepraksis10-08-20171605974411182
Region SjællandVedr. revideret tidsplan for projektet ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin” Sags nr 160896410-08-20171608964411193
 Region Sjælland: Revideret budget vedr. Finanslovsmidler til fødeafdelingerne for 201709-08-20171609226410395
 Vejledning til KKDB10-08-20171610120411303
Sydslesvigsk Forening SSF Dansk GeneralsekretariatSvar på reception 24. august 201710-08-20171610654410883
TV2 DanmarkSvar på invitation til ældreministeren til Charlies Revy Galla10-08-20171610726411155
Ringkøbing-Skjern KommuneSpørgsmål til projekt vedr. demensboliger09-08-20171611328410299
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Datatilsynet
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen

Beskæftigelsesministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Høring over vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger10-08-20171611450411121
Statens Serum InstitutVedr. møde om den nationale antibiotikakampagne 201709-08-20171700554410639
 Svar på klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse af 6. april 2017 - vedr. autorisation som sygeplejerske09-08-20171703029410314
Borups HøjskoleAftale om reservation af mødelokale på Borups Højskole fredag den 8. september vedr. ministeriets medarbejdedag10-08-20171704119411042
IdomoveImødekommelse af anmodning om aktindsigt - vedr. aktivitetsarmbånd - negativlisten - apotekers salg09-08-20171705138410375
SundhedsdatastyrelsenSUM sender til Sundhedsdatastyrelsen: Rekvirering af dødsattest09-08-20171705177410352
BREATHESvar på henvendelse vedr. forskningsprojektet BREATHE10-08-20171705178411188
 Svar på henvendelse om ventetid på ambulance10-08-20171705188411289
SundhedsdatastyrelsenVedr. evt. indhold og/eller behandling af persondata på "Bliv forsøgsperson"10-08-20171705211411156
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. forløb i psykiatrien09-08-20171705227410528
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om antibiotika09-08-20171705235410518
 Orientering til STPS om SUMs svar på klage over styrelsens afgørelse vedr. virksomhedsindskrænkning09-08-20171705320410366
 Partshøring i klagesag om dansk autorisation som social- og sundhedsassistent10-08-20171705322411097
Codex AdvokaterSundheds- og Ældreministeriets svar på klager af 12. juli og 7. august 2017 - vedr. autorisation09-08-20171705323410408
 Besvarelse af henvendelse vedr. klage over sundhedsvæsenet09-08-20171705366410306
MF Jakob Ellemann JensenSvar på henvendelse vedr. behandling af patienter i eget hjem10-08-20171705369411283
 Svar på henvendelse om tilfredshed med hospitalsbehandling10-08-20171705374411292
UdenrigsministerietKontakt til sundhedsattachéen vedr. kortlægning af EU-landes nationale handlingsplaner med målbare mål10-08-20171705375411095
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 1012.09-08-20171705402410560
 Svar på henvendelse vedrørende udenlandske læger10-08-20171705437411285
 Svar på henvendelse vedr. alternativ behandling10-08-20171705515410785
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. klagesag - anvendelse af skema ved indgivelse af klage09-08-20171705535410726
 Foreløbigt svar - vedr. brud på persondataloven09-08-20171705575410577
 Svar vedr. trafik10-08-20171705624411141
Region SyddanmarkKvittering for orientering efter Bek. nr. 170/201709-08-20171705639410629
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. jobcenter09-08-20171705645410700
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringVideresender borgerhenvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - vedr. jobcenter09-08-20171705645410714
 Anmodning om bemærkninger til WHO global handlingsplan for fysisk aktivitet10-08-20171705670411119