Fra: 07-08-2017 til: 07-08-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SjællandOrientering af afsender om oversendelse til Børne- og Socialministeriet07-08-20171600668409474
Børne- og SocialministerietSvar vedr. overtagelse af henvendelse forældremyndighedsloven07-08-20171600668409590
Miljø- og FødevareministerietVedr. oversendelse af invitation om sundhedskonference i Uganda07-08-20171600668409552
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Brev til regionerne vedr. takster og rammer for 2017 vedr. refusion af udgifter til vævstypebestemmelser af knoglemarvsdonorer07-08-20171603536409702
Forum for Mænds SundhedSvar vedr. indkaldelse af status for projekt "Er du klar over det, mand"04-08-20171606178408483
Vejen KommuneVejen Kommune godkendelse af revideret budget til projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-08-20171608042409535
Aarhus FestugeAfbud fra ældreministeren - vedr. Gallaåbningen den 25. august04-08-20171610645408970
 Foreløbigt svar på invitation til debataften om sundhedsvæsnet07-08-20171610653409294
Samsø VenstreForeløbigt svar på invitation til møde på Samsø07-08-20171610653409279
Schweizs AmbassadeSvar på invitation til Life Science studietur07-08-20171610653409653
 Borgerhenvendelse vedr. effektivisering på hospitalerne18-03-20171703037331949
SundhedsstyrelsenHenvendelse om Antidote Danmark og nedbringelse af dødeligheden blandt personer med stofmisbrug07-08-20171704690409727
LægemiddelstyrelsenHenvendelse om Antidote Danmark og nedbringelse af dødeligheden blandt personer med stofmisbrug07-08-20171704690409721
Region HovedstadenGodkendelse af faserapportering for Nyt Hospital Nordsjælland07-08-20171704846409309
Odense KommuneBemærkninger til svar vedr. ansøgning til puljen målrettet bedre mad til ældre i eget hjem04-08-20171704881408918
Esbjerg Krone ApotekKvittering for modtagelse af mail af 2. august 201707-08-20171704981409337
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 106507-08-20171705389409403
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 106607-08-20171705389409416
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 106707-08-20171705389409419
NJORDSvar på anmodning om aktindsigt i fakturaer vedr. ministeriets indkøb af AV-udstyr07-08-20171705407409700
 Svar på aktindsigtsanmodninger til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. forfalskede præparater04-08-20171705419408889
 SUM skriver igen til borger vedr. anmodning om aktindsigt - forslag til lov om patientrettigheder i høring dec. 199504-08-20171705422408682
 Svar på henvendelse vedr. klage over forhold på plejehjemmet Lollandshus07-08-20171705465409592
 SUM anmoder STPS: Bidrag til besvarelse af henvendelse om omskæringslæger - frist: 11. august 201707-08-20171705487409711
 Besvarelse af henvendelse vedr. nationale tests til speciallæger04-08-20171705521408674
RetsinformationSvar på henvendelse om evt. flytning af bekendtgørelser07-08-20171705592409594
 Svar på henvendelse vedr. nationale mål07-08-20171705594409731