Fra: 01-08-2017 til: 01-08-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse - Fornyelse af kørekort - som at rende ind i en mur01-08-20171600668407499
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Anmodning om overtagelse af henvendelse om hjælp til barn med hydrocephalus31-07-20171600668407430
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. antideressiva31-07-20171600668407138
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. fornyelse af kørekort31-07-20171600668407186
Dansk Selskab for PatientsikkerhedKvittering for modtagelse af afsluttende rapport + samlet revideret projektregnskab for "I sikre hænder"31-07-20171600948407319
Aarhus KommuneSvar på spørgsmål til egenfinansieringen - projekt "Det gode måltid"31-07-20171608774407349
 Svar vedr. statuskonference om forebyggelse af tvang31-07-20171610653407256
Aarhus FestugeSvar på invitation til sundhedsminiseren til Aarhus Festuges Gallaåbning01-08-20171610654407786
Region MidtjyllandSvar vedr. udbetaling til RHV for 3. kvartal 2017 (kvartalsrapport for 4. kvartal 2016) - sygehusinvesteringer31-07-20171703201407167
Varde KommuneSvar fra SUM ang. rettelse af fejl ang. betingelser - vedr. køkkenpuljen 201731-07-20171704187407306
Vejen KommuneSvar på spørgsmål vedr. projektet: Måltidet en central del af hverdagslivet, sagsnummer: 170418831-07-20171704188407338
 Svar vedr. anmodning om hjælp til Alzheimersramt samlever.13-07-20171704202404590
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. utilfredshed med pleje af pårørende13-07-20171704741404576
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. lægeordineret heroin m.v.31-07-20171705205406992
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. "letter of good standing"31-07-20171705321407359
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. kommunikation i forb. m. bekymring for operation31-07-20171705370407375
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. ventetid i forb. m. kræftbehandling31-07-20171705376407427
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. ventetid i forb. m. udredning af spædbarn31-07-20171705377407418
 Svar på anmodning om aktindsigt i faktura for messingport ved ministeriets indgang i Holbergsgade01-08-20171705405407599
NJORDForeløbigt svar på anmodning om aktindsigt i fakturaer vedr. ministeriets indkøb af AV-udstyr01-08-20171705407407779
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. demensvenlige boliger31-07-20171705416407344
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. befordring i forb. m. kommunal genoptræning31-07-20171705420407397
 Svar på henvendelse vedr. Sundhedsplatformen01-08-20171705421407566
 Svar på borgerhenvendelse vedr. Sundhedsplatformen01-08-20171705423407513
JustitsministerietAnmodning om opdatering af modtagerlisten for specialudvalg26-07-20171705428406344
PLO EfteruddannelseStand til lægedage 201701-08-20171705429407520
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM anmoder STPS om bidrag: HASTER: Anmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. medicin og kørekort - FRIST 4. august 201701-08-20171705474407759