Fra: 04-08-2017 til: 06-08-2017

Indgående post

 

 

Afsender/modtager

Emne

Brevdato

Sagsnr

Dokumentnr

Børne- og Socialministeriet

Bekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. rettidig hjælp fra kommunen

04-08-2017

1600668

408615

Skatteministeriet

Bekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. skattefri udbetaling af efterløn

04-08-2017

1600668

408511

 

Vores tilføjelse angående KL forslag om sammenlægning af SKU og PPU

22-06-2017

1600910

408836

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-293/17 og C-294/17, Coöperatie Mobilisation for the Environment og Vereniging Leefmilieu m.fl.

02-08-2017

1602492

408833

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-397/17 og C-398/17, Profit Europe m.fl.

02-08-2017

1602492

408860

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om slettelse af den præjudicielle forelæggelse i sag C-366/17, Scharnweber et Kuhlmann

02-08-2017

1602492

408867

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-328/17, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e.a.

24-07-2017

1602492

408666

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-349/17, Eesti Pagar

24-07-2017

1602492

408669

Udenrigsministeriet

Direkte sagsliste EUT C 239 af 24. juli 2017

25-07-2017

1602492

408672

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-378/17, The Minister for Justice and Equality & Commissioner of the Garda Síochána

25-07-2017

1602492

408676

Udenrigsministeriet

Fristliste af 27. juli 2017

27-07-2017

1602492

408679

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-338/17, Guigo

27-07-2017

1602492

408684

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-384/17, Link Logistik N&N

03-08-2017

1602492

408870

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-387/17, Fallimento Traghetti del Mediterraneo

03-08-2017

1602492

408873

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-396/17, Leitner

04-08-2017

1602492

408882

Udenrigsministeriet

Forkyndelse af den præjudicielle forelæggelseskendelse samt Domstolens kendelse om slettelse i sag C-368/17, Hüsken e.a.

27-07-2017

1602492

408692

Udenrigsministeriet

Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 31, 32 og 33)

28-07-2017

1602492

408708

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-375/17, Stanley International Betting et Stanleybet Malta

28-07-2017

1602492

408710

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-385/17, Hein

28-07-2017

1602492

408715

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-257/17, C en A

31-07-2017

1602492

408722

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-380/17, K en B

31-07-2017

1602492

408725

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-376/17, Lipinski (udsættelse af sagen)

31-07-2017

1602492

408782

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-374/17, A-Brauerei

24-07-2017

1602492

408662

Udenrigsministeriet

Fristliste af 3. august 2017

03-08-2017

1602492

408876

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-342/17, Memoria et Dall'Antonia

21-07-2017

1602492

408626

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-386/17, Liberato

31-07-2017

1602492

408762

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-389/17, EVP International

31-07-2017

1602492

408768

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-367/17, S

21-07-2017

1602492

408650

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-364/17, Varna Holideis

21-07-2017

1602492

408653

Udenrigsministeriet

Anmodning om foreløbige forholdsregler i sag C-441/17, Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

24-07-2017

1602492

408658

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i forenede præjudicielle sager C-350/17 og C-351/17, Mobit m.fl.

21-07-2017

1602492

408632

Udenrigsministeriet

Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-370/17, CRPNPAC (udsættelse af sagen)

21-07-2017

1602492

408644

Justitsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Udenrigsministeriet

Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 30, 31 og 32)

21-07-2017

1602492

408648

Udenrigsministeriet

Direkte sagsliste EUT C 249 af 31. juli 2017

01-08-2017

1602492

408787

 

Fremsender klage - vedr. psykiatri

01-08-2017

1603459

407675

Sundhedsstyrelsen

Referat fra følgegruppemødet den 1. juni 2017 - næste møde i følgegruppen afholdes mandag den 11. december 2017 i Sundhedsstyrelsen - vedr. inspektorordning

03-08-2017

1604904

408449

Guldborgsund Kommune

Fremsender regnskab og revisionserklæring for "Et demensvenligt boligmiljø"

13-07-2017

1610177

404659

 

Borgerhenvendelse "Er der stemmer i sundhedsplejersken" - Kopi af svar - vedr. børn og institution

30-04-2017

SJ-STD-DEPSLH

356099

Styrelsen for Patientsikkerhed

Supplerende udtalelse fra STPS (Lægen generhverver sin autorisation)

07-07-2017

1610587

408219

FASHION EXCLUSIVE

Erindrer om svar på invitation til THE RECEPTION ondsdag 9. august.

02-08-2017

1610645

408209

FASHION EXCLUSIVE

Erindrer om svar på invitation til THE RECEPTION Wednesday 9. august.

02-08-2017

1610654

407905

 

Invitation til ældreministeren til at holde foredrag på en SOSU skole

03-08-2017

1610726

408583

OK-Centret Prinsesse Benedikte

Rykker for udbetaling af tilskud - Demensegnet ombygning og indretning af plejecentre i 2017

13-07-2017

1611325

404672

Vejen Kommune

Ansøgning til pulje "Demensegnet ombygning - støjreduktion"

19-07-2017

1611337

405540

Region Midtjylland

Anmodning om revidering af finansieringsprofiler kf-projekter Region Midtjylland

04-08-2017

1701474

408619

 

Henvendelse til sundhedsministeren med kommentarer til svar på henvendelse om klageforløb - vedr. patientsikkerhed og retssikkerhed

15-06-2017

1703378

388187

FOA - Fag og Arbejde

FOA indstiller medlem (plejer) til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

03-08-2017

1703721

408480

Greve Kommune

Beboergodkendelse vedr. puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre GENOPSLAGET (sagsnummer 1704155)

03-07-2017

1704155

408555

Region Sjælland

Accept af tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til projekt om medicingennemgang

07-07-2017

1704199

408522

Styrelsen for Patientsikkerhed

Eftersender aktlisten i sag vedr. klage over behandling

02-08-2017

1705322

408285

S G Associates

Erindrer om tidligere fremsendt mail vedr. "Herbal sanitary napkins for women's"

11-07-2017

1705444

404129

Folketinget Christiansborg

SUU alm. del - samrådsspm. EC-EI (omtryk)

04-08-2017

1705458

408879

Den Britiske Ambassade i Danmark

Svar fra UK vedr. UK-DK møde om AMR den 10. august 2017

04-08-2017

1705514

408892

Den Britiske Ambassade i Danmark

UK handlingsplan om AMR

04-08-2017

1705514

408765

 

Borgerhenvendelse til ældreministeren - opfølgning på tidligere henvendelse om klage over behandling

27-07-2017

1705525

408111

 

Borgerhenvendelse vedr. organdonation, registering på sundhed.dk

19-07-2017

1705531

405547

 

Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om klagesag

01-08-2017

1705535

407771

 

Borgerhenvendelse - supplerende ansøgning vedr. forsøgsordning med dyrkning af medicinsk cannabis

02-07-2017

1705541

399442

 

Henvendelse om dyrkning af cannabis

30-06-2017

1705541

398727

 

Borgerhenvendelse - klage over manglende udbetaling af erstatning og anmodning om en redegørelse

02-08-2017

1705557

408179

Region Midtjylland

Kvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 1. kvartal 2017

27-06-2017

1705560

408773

KABS

Henvendelse om Global Drug Survey

24-05-2017

1705564

408984