Fra: 01-08-2017 til: 01-08-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske RegionerOK-Nyt Praksis 023-17 Ny aftale om fodterapi06-07-2017SJ-STD-DEPLCT402416
 Borgerhenvendelse vedr. flystriber22-07-2017SJ-STD-DEPLCT406094
MedicoviHenvendelse til sundhedsministeren vedr. diabetiske fodsår19-07-2017SJ-STD-SUMLLU405545
PA International FoundationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. tobaksprodukter18-07-2017SJ-STD-SUMLLU405515
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. kroniker henstandsordning31-07-20171600668407068
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. hjælpemidler til hjemmeboende børn31-07-20171600668407139
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - fornyelse af kørekort (er fremsendt tidligere)25-07-20171600668407477
Dansk Selskab for PatientsikkerhedAfsluttende rapport + samlet revideret projektregnskab for "I sikre hænder"26-07-20171600948407308
Dansk Selskab for PatientsikkerhedLæringsseminar 2 for "I sikre hænder"07-07-20171600950407220
BryggeriforeningenAlkoholpartnerskabet - status for 2016, regnskab for 2016 og budget for 201713-07-20171601425407575
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-362/17, Feuser (Udsættelse af sagen)12-07-20171602492407815
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-403/17, Nünemann (Udsættelse af sagen)12-07-20171602492407818
 Borgerhenvendelse "fornyet klage" - vedr. psykiatri28-07-20171603459407027
 Borgerhenvendelse "med vægt på folkeret" - psykiatri28-07-20171603459407061
 Borgerhenvendelse "evaluering på et folkeretsligt grundlag" - vedr. psykiatri02-07-20171603459399875
 Borgerfremsendelse "udspil til evaluering" - vedr. psykistri31-07-20171603459407126
 Borgerfremsendelse - "udspil" - vedr. psykiatri27-07-20171603459406471
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Sundhedsstyrelsen
Endeligt referat fra møde i NRLV den 8. juni 201726-07-20171603740407527
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU, tirsdag den 4. juli 2017, kl. 9.30.30-06-20171604774399096
Forum for Mænds SundhedStatus for projekt "Er du klar over det, mand"06-07-20171606178407561
Aarhus KommuneSpørgsmål til egenfinansieringen - "Det gode måltid Aarhus"13-07-20171608774407348
Healthcare Denmark2. udgave af Hospital Logistics white paper27-07-20171608841407768
Region HovedstadenVedr. underskrevet accept af tilskudsbetingelser - forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner31-07-20171608966407366
Nusrat Djahan MoskeenInvitation til sundhedsminister til Nusrat Djahan Moskeens 50 års jubilæum den 29. september 201701-08-20171610654407495
Lindholm PlejehjemInvitation til ældreministeren til sensommer fest på Lindholm Plejehjem 15. september 201731-07-20171610726407490
Lindholm PlejehjemOpdaterert information om dato for sommerfest01-08-20171610726407493
Dansk Design Center Danish Design CentreBoxing Future Health-invitation14-07-20171703901407710
Fredensborg KommuneSpørgsmål vedr. Projekt: Køkken i demensenheden 'Esrum Sø', sagsnummer 170414907-07-20171704149407401
Varde KommuneHenvendelse fra Varde: Rettelse af fejl ang. betingelser - vedr. køkkenpuljen 201717-07-20171704187407305
Vejen KommuneSpørgsmål vedr. projektet: Måltidet en central del af hverdagslivet, sagsnummer: 170418813-07-20171704188407334
RigsrevisionenOrientering om aktindsigt hos Rigsrevisionen <65965> - vedr. Sundhedsplatformen10-07-20171704584407051
 Rykker for svar vedr. Serviceloven § 8330-06-20171704755399160
The Nordic Health and Drug Policy NetworkTak til EU-ministrene for at prioritere alkohol på mødet i Tallinn18-07-20171705048405521
 Takker for orientering om overdragelse af henvendelse vedr. "letter of good standing"31-07-20171705321407391
Codex AdvokaterSvar på anmodning om fuldmagt til brug for klagesag28-07-20171705323407005
 Borgerhenvendelse vedr. demenscenter ændret til demensvenlig bolig15-07-20171705416404960
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskabSpørgsmål til bevilling af befordringsudgifter - genoptræning, dagcenter, m.v.29-05-20171705420375658
 Borgerhenvendelse vedr. plejevederlag efter servicelovens § 11920-07-20171705430405786
 Borgerhenvendelse - tilskud til tandbehandling28-07-20171705433407036
 Borgerhenvendelse - ønsker redegørelse for klippekortordningen til ældre25-07-20171705434406362
 Borgerhenvendelse - kandidatstuderende ønsker udtalelse vedr. pædagogisk arbejde i ældreplejen23-07-20171705435406096
 Borgerhenvendelse - hjælp til pårørende til demente08-07-20171705436403759
 Borgerhenvendelse - befordringsgodtgørelse06-07-20171705438402823
 Borgerhenvendelse: Henvendelse til sundhedsministeren om tobakreklamer05-07-20171705439401608
 Borgerhenvendelse vedr. ældrecheck04-07-20171705440400198
 Borgerhenvendelse vedr. mangel på ældrepleje04-07-20171705441400548
 Borgerhenvendelse - lægers udskrivning af smertestillende medicin03-07-20171705442399893
 Borgerhenvendelse: Henvendelse til sundhedsministeren om det trådløse samfund02-07-20171705443399460
S G AssociatesBorgerhenvendelse: Henvendelse til sundhedsministeren om hygienjeartikler til kvinder30-06-20171705444400187
 Henvendelse til ældreministeren om magtmisbrug30-06-20171705446398493
 Borgerhenvendelse vedr. "fake skyer"28-06-20171705448400552
 Borgerhenvendelse om manglende befordringsydelse28-06-20171705449397163
 Tilføjelse til borgerhenvendelse om epilepsi26-06-20171705451393960
 Tilføjelse til borgerhenvendelse vedr. epilepsi25-06-20171705451393959
 Borgerhenvendelse om epilepsi25-06-20171705451393957
 Borgerhenvendelse - Drachmanns-Have er et opbevaringshjem og ikke et plejehjem24-06-20171705452393883
 Borgerhenvendelse vedr. MRSA - efterbehandling fra hjemmesygeplejersker22-06-20171705454393009
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 1069-107531-07-20171705458407395
Kommunikationscentret Region HovedstadenDemens på dagsordenen14-06-20171705459387086
 Borgerhenvendelse - personalemangel på plejehjem31-07-20171705462407452
 Borgerhenvendelse vedr. klippekort til ældre15-07-20171705463404961
 Borgerhenvendelse - fremsender kommentar til "forholdene på plejehjemmene"14-07-20171705464404923
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - klage vedr. plejehjemmet Lollandshus, Ålborg kommune14-07-20171705465404924
Svendborg KommuneBorgerhenvendelse vedr. visitering til pleje- eller demensbolig efter mange år i udlandet13-07-20171705466404669
ErhvervsstyrelsenStjernehøring om Sønderborgs kommuneplan17-07-20171705471405278
 Henvendelse til sundhedsministeren og ældreministeren om ældreplejen i Danmark06-07-20171705477402936
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 106831-07-20171705478407394