Fra: 20-04-2017 til: 20-04-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. jobparathed20-04-20171600668349701
Børne- og SocialministerietSvar på henvendelse vedr. fejlhenvisning af borger til SUM i forbindelse med besvarelse af borgerbrev - vedr. bosted18-04-20171600668347855
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. regler om ratepension19-04-20171600668348524
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. ligestilling20-04-20171600668349723
Kræftens BekæmpelseVedr. afrapportering af partnerskabsprojekt "SUA"20-04-20171601447349251
Danske HospitalsklovneAnmodning om status på satspuljemidler20-04-20171601774349312
Region SjællandEvalueringsrapport vedr. psykiatrihuset i Slagelse20-04-20171605094349751
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.20-04-20171605450349257
 Svar på henvendelse vedr. demens20-04-20171606600349297
CoreActSvar på henvendelse vedr. teaterproduktion om demens20-04-20171609494349289
 Svar på henvendelse vedr. pleje af mennesker med demens20-04-20171610105349320
 Svar på henvendelse vedr. demens20-04-20171610451349347
HøreforeningenForeløbigt svar på mødeanmodning mellem Høreforeningen og fungerende sundhedsminister19-04-20171610653348394
 Foreløbigt svar vedr. oplæg af sundhedsministeren ved åbning af konference 8. november 201720-04-20171610653349386
Danske Regioner
KL
Region Midtjylland
Region Sjælland
Vedr. Bkg. om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.19-04-20171610785348936
 Svar på henvendelse vedr. demenshandlingsplanen20-04-20171610805349341
 Svar på henvendelse vedr. hjemmehjælp20-04-20171610991349362
 Svar på henvendelse til ældreministeren - vedr. værdighed på plejehjem19-04-20171610993348954
 Svar på henvendelse vedr. pårørende til ældre på plejehjem20-04-20171611000349378
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til ældre20-04-20171611001349354
PFA PensionKvittering for invitation til debat på Folkemødet: Genteknologiens betydning for fremtidens sundhed20-04-20171611493349744
LEAD AgencyKvittering for invitation til Folkemødet vedr. hørebehandling20-04-20171611493349748
 Svar på henvendelse vedr. hjemmehjælp20-04-20171700497349383
Københavns KommuneAfrapportering af stofindtagelsesrum 201619-04-20171700533348577
Odense KommuneAfrapportering af stofindtagelsesrum 201619-04-20171700533348590
Vejle KommuneAfrapportering af stofindtagelsesrum19-04-20171700533348598
 Nyt svar på henvendelse om psykiatrisk hjælp20-04-20171701601349274
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 73220-04-20171701951349514
European Commission DG SANTENomination of representative from Denmark to the Steering Group on Promotion and Prevention20-04-20171702104349605
DEP Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreministeriets besvarelse af henvendelse til Børne- og Socialministeriet - vedr. børnehospice mv.19-04-20171702406348137
 Svar på henvendelse vedr. lov om aldersgrænse på hjemmeside for salg af alkohol20-04-20171702507349149
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. psykisk lidelse hos datter19-04-20171702513348945
 Svar på henvendelse vedr. debatindlæg om ældrepleje20-04-20171702535349239
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 71419-04-20171702669349185
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 71119-04-20171702669349170
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 71319-04-20171702669349178
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 71219-04-20171702669349162
Lægemiddelindustriforeningen - LIFDatoopdatering på brev til slovakiske myndigheder - vedr. lægemiddelprisregulering i DK19-04-20171702706348515
 Svar på henvendelse vedr. behandling af ældre og demente20-04-20171702779349258
 Svar på henvendelse vedr. frivillige i Ældre Sagen20-04-20171702805349252
 Svar på henvendelse vedr. beskyttelse af de ældre og demente på plejehjem20-04-20171702806349246
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spørgsmål 75420-04-20171702857349437
 Svar på henvendelse vedr. vederlagsfri kørsel20-04-20171702869349583
 Orientering om oversendelse af henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet - vedr. udvisning af veterans kone og barn19-04-20171702888348444
LægemiddelstyrelsenBestilling fra Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. borgerhenvendelse om Kratom19-04-20171702889348189
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. klage over praktiserende læge19-04-20171702890348267
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid20-04-20171702950349241
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse vedr. interview om eHealth19-04-20171702976348609
SundhedsstyrelsenSUM ønsker at følge arbejde i referencegruppe vedr. tidlig opsporing20-04-20171703001349357