Fra: 19-04-2017 til: 19-04-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. ydelser til kiropraktor.13-04-2017SJ-STD-DEPPKH348374
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om arbejdsskade19-04-20171600668348452
ErhvervsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. sundhedsskadelige hotelværelser19-04-20171600668348507
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ældrechecken19-04-20171600668348599
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. frit valg af plejehjælper og rengøring18-04-20171600668347292
ALS-foreningenAfregning - uoverensstemmelse - Aktivitetspuljen 201518-04-20171601062347904
Dansk FirmaidrætsForbundBudgetspørgsmål - projekt "I Form til Fremtiden"18-04-20171601451348019
Hedensted KommuneTilbagemelding overførselsanmodning af 2016-midler til en værdig ældrepleje19-04-20171601682348788
Skive KommuneTilbagemelding opdateret overførselsanmodning m.m. Skive Kommune en værdig ældrepleje19-04-20171601915348760
FinansministerietHerning - DNV - vedr. sygehusinvesteringer18-04-20171602406347522
FinansministerietHerning - DNV - vedr. sygehusinvesteringer18-04-20171602406347990
Region SyddanmarkBesvarelse af henvendelse vedr. refusion af udgifter til akut sygetransport i andre EU/EØS-lande19-04-20171603938348238
DEP Sundheds- og Ældreministeriet
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Landsforeningen SIND
KORA
Referat af 3. møde i Kvalitetsprogrammets dialogpanel den 15. marts 201718-04-20171605519348211
Region SyddanmarkBesvarelse af henvendelse vedr. refusion af udgifter til akut sygetransport i andre EU/EØS-lande19-04-20171606446348236
Danske RegionerOrientering af DR og STPS om besvarelse vedr. akut sygetransport19-04-20171606446348330
Silkeborg KommuneFra SUM: Afsalg på ansøgning om ny projektaktivitet - Det gode måltid18-04-20171608772346989
 Udmøntningsnotat vedr. kompetenceudvikling ift. patientinddragelse 22.03.201718-04-20171609239347872
Randers KommuneSUM godkendelse af forlængelse af projektperiode - Det gode måltid18-04-20171609805346908
Vallensbæk KommuneFra SUM: Gensendelse af skabeloner - Det gode måltid18-04-20171611018346953
 Svar på henvendelse af 21. marts 2017 vedr. oversendelse fra Børne- og Socialministeriet18-04-2017SJ-STD-DEPKAK346888
 Svar på henvendelse vedr. produktion af medicinsk cannabis19-04-20171700427348119
LægeforeningenSvar på henvendelse fra Lægeforeningen vedr. elektronisk ordination af ernæringspræparater.19-04-20171700781348265
Simonsen og WeelSvar på henvendelse fra Simonsen og Weel vedr. elektronisk ordination af ernæringspræparater via FMK.19-04-20171700782348281
Styrelsen for PatientsikkerhedSpm. til STPS om gebyr ved elektronisk udlevering af patientjournal18-04-20171701450347231
Pleje PlusSvar på henvendelsen til ældreministeren vedr. TV2s kritik af Pleje Plus19-04-20171701734348982
Statens Serum Institut
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indberetning om Sundheds- og Ældreministeriets brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud i 2015 og 201619-04-20171701764348528
Alfred Pedersen & Søn ApSSvar på henvendelse vedr. produktion af medicinsk cannabis19-04-20171702006348141
 Response from the Ministry of Health - vedr. flytning af patient til andet land18-04-20171702189346699
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. behandlingsgaranti18-04-20171702300346936
LægemiddelstyrelsenAnmodning til LMS - vedr. borgerhenvendelse om parallelimport af lægemidler18-04-20171702351347698
 Svar på borgerhenvendelse vedr. "oplevelses-medarbejdere"18-04-20171702435346847
 Svar vedr. ambulancer m.v.18-04-20171702442347561
Glostrup KommuneTilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Glostrup Kommune, sagsnummer 1702478)18-04-20171702478347429
Herlev KommuneTilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Herlev Kommune, sagsnummer 1702486)18-04-20171702486347427
Poul Heidmann Law FirmAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens supplerende udtalelse vedr. aktindsigt i afg. om Nobligan Retard18-04-20171702520347093
DR Danmarks RadioOrientering om klagesager vedrørende aktindsigt18-04-20171702520347255
Køge KommuneTilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Køge Kommune, sagsnummer 1702564)18-04-20171702564347431
Ringkøbing-Skjern KommuneTilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Ringkøbing-Skjern Kommune, sagsnummer 1702583)18-04-20171702583347417
Sorø KommuneTilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Sorø Kommune, sagsnummer 1702595)18-04-20171702595347433
Struer KommuneTilsagn vedr. ansøgning om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere (Struer Kommune, sagsnummer 1702597)18-04-20171702597347415
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 71612-04-20171702668347116
DR Danmarks RadioOrientering om klagesager vedrørende aktindsigt18-04-20171702703347260
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72119-04-20171702708348359
 Besvarelse af henvendelse vedr. synspunkter om akuttelefonen 181318-04-20171702749341554
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over forhold på plejehjem og sygehus19-04-20171702772348124
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
Svar på spm. S 104019-04-20171702826348364
 Svar på borgerhenvendelse vedr. lovforslag om genindførsel af retten til frit valg af tandpleje samt afvikling af kontaktpersonsordningen19-04-20171702845348115
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tandpleje19-04-20171702846348143
SundhedsstyrelsenOversendelse af henvendelse om cykelsadler19-04-20171702847348665
 Svar på henvendelse om cykelsadler19-04-20171702847348663
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 104219-04-20171702862348354
Udlændinge- og IntegrationsministerietBorgerhenvendelse vedrørende udvisning af veterans kone og barn til videre foranstaltning hos UIM19-04-20171702888348438