Fra: 10-04-2017 til: 10-04-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. grundskyld og ejendomsværdiskat med AVANCESKAT ved salg07-04-20171600668344619
 Svar på borgerhenvdelse vedr. tankefelttearpi10-04-20171600879345814
Danmarks faste repræsentation ved OECDInstruktion vedr. Møde i OECD's Eksekutivkomité den 10. april 201710-04-20171601765345597
Horsens KommuneGodkendelse af forlængelse af projektperiode - Udvikling af bedre rammer for det gode måltid. Horsens Kommune10-04-20171603086345825
Silkeborg KommuneSUMs afslag på ny aktivitet - Pulje til bedre rammer for måltider til ældre10-04-20171608774345828
 Svar på henvendelse vedr. tilføjelse af dyr på plejehjem10-04-20171611358345323
 Svar på rykker på svar fra Region Nord - vedr. pulje til medicingennemgang05-04-20171700675342948
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU. alm. del - foreløbigt svar på spm. 43910-04-20171700899345477
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 55410-04-20171701712345647
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 55110-04-20171701712345636
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 54810-04-20171701712345628
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 55210-04-20171701712345641
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 55510-04-20171701712345654
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 55610-04-20171701712345659
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - svar på spm. 65610-04-20171702216345664
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 65510-04-20171702229345382
Viborg KommuneSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen til etablering af køkkener07-04-20171702274345829
Danmarks VindmølleforeningSvar på anmodning om aktindsigt - vedr. kontrakt om vindmølleundersøgelse07-04-20171702293344630
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67610-04-20171702323345737
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67710-04-20171702323345731
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 66910-04-20171702323345690
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67810-04-20171702323345726
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67510-04-20171702323345721
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67010-04-20171702323345698
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67110-04-20171702323345704
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67210-04-20171702323345710
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 67310-04-20171702323345716
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 68810-04-20171702362345514
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 70810-04-20171702374345679
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 70710-04-20171702374345674
Folketingets LovsekretariatSUU alm. del - svar på spm. 64806-04-20171702505344416
 Svar på henvendelse vedr. undersøgelse - ældres genindlæggelser07-04-20171702553344593
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 66110-04-20171702692345432
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 66010-04-20171702692345430
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 65910-04-20171702692345399
Dansk Røde KorsSvar på henvendelse om sundhedsklinikker10-04-20171702709345806
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning.10-04-20171702741345803
ErhvervsministerietOverdragelse af borgerhenvendelse om belåning af sommerhuse10-04-20171702748345333
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74710-04-20171702791345483
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74510-04-20171702791345479
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74610-04-20171702791345481
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75210-04-20171702791345493
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74810-04-20171702791345485
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74910-04-20171702791345487
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75110-04-20171702791345491
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgende svar på samråd CT-CV og DB-DE ang. undersøgelse af konkurrenceudsættelse10-04-20171702822345364
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Farmaceutisk Industri
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Farmaceutisk Industri
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Høring om ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.10-04-20171702848345750
 Vedr. ergoterapeuter på neurorehabiliteringsafdelinger07-04-20171702851344945