Fra: 07-04-2017 til: 09-04-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SkatteministerietAnmodning om besvarelse af henvendelse vedr. grundskyld, ejendomsværdiskat m.m.07-04-20171600668344523
Finanshuset KøbenhavnSvar på henvendelse vedr. digital post - problemstilling.07-04-20171600668344729
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt Sundhed på jobbet06-04-20171601254344312
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - Partnerskab vedr. sundhedstjek06-04-20171601255344315
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - vedr. puljen til partnerskaber om sundhedstjek på arbejdspladser06-04-20171601255344321
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt Sundhed i gear - fokus på mænd i metal- og maskinindustrien06-04-20171601261344328
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - vedr. alkoholpartnerskabet - for en ansvarlig alkoholkultur06-04-20171601425344150
Lemvig KommuneRykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt Sundhed der bevæger06-04-20171601429344202
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt Baby-Sikker06-04-20171601441344216
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt Bæredygtigt fokus på sundhed i yderområder ....06-04-20171601452344281
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - vedr. Sundhedsidræt06-04-20171601453344297
Esbjerg KommuneTilbagemelding overførselsanmodning Værdighedspuljen Esbjerg Kommune07-04-20171601594344516
Næstved KommuneTilbagemelding anmodning om overførsel af udforbrugte midler - vedr. En værdig ældrepleje06-04-20171601899344183
Ringsted KommuneTilbagemelding overførselsanmodning en værdig ældrepleje Ringsted Kommune07-04-20171601906344580
Helse- og Omsorgsdepartementet
Enheten for folkhelse og sjukvard Socialdepartementet
Social- og Sundhedsministeriet Island
Departementet for Sundhed
Ministry of Social Affairs and Health
Summary from the meeting in the nordic working group February 6th in Copenhagen06-04-20171602339343617
RegeringskanslietSummary from the meeting in the nordic working group February 6th in Copenhagen06-04-20171602339343621
Økonomi- og IndenrigsministerietKontoplan - budget og regnskabssystem for regioner - vedr. sygehusinvesteringer06-04-20171602407343713
Holstebro KommuneKvittering for regnskab for projekt kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse07-04-20171603328345067
 Vedr. journalpligt mv.06-04-20171604889344332
 Vedr. Fornyet anmodning om regnskab m.v. for projekt opgradering af ambulancer07-04-20171605485345161
 Vedr. Udmøntning af ludomanimidler06-04-20171608347343509
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
KL
Finansministeriet
Nationale Mål: Referat af møde ang. datagrundlag07-04-20171608558344843
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU lovforslag om kommunal visitation til psykiatrisk afdeling/oprettelse af 150 særlige pladser på psykiatrisk afdeling07-04-20171609721345185
 Baggrundsmateriale fra SUM benchmark af risikostyring23-03-20171610147343635
Københavns KommuneSvar på invitation til sundhedsministeren07-04-20171610653344853
Folketinget ChristiansborgAfbud til deltagelse i statsborgerskabsdag07-04-20171610654344914
 Svar på henvendelse vedr. klage over folkepensionstillæg07-04-20171610728344700
Danske PatienterTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet til bisidderordningen07-04-20171610940344911
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. dyrkning af medicinsk cannabis06-04-20171700426343768
AnkestyrelsenVejledende udtalelse om hjemmesygepleje06-04-20171700504343829
 Svar på henvendelse vedr. forslag til ændring af autorisationsregler for professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed07-04-20171700802344608
MF Jacob Jensen
MF Rasmus Jarlov
MF Joachim Brøchner Olsen
MF René Christensen
TIL FL17-ORDFØRERE: Status på sengekapacitet i kvalitetsfondsprojekterne.31-03-20171701015342365
Nordic Medicare A/SSvar på henvendelse vedr. lægedækningsudvalgets arbejde07-04-20171701454344469
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgTil SUU: Opfølgning vedrørende gennemgang af PWC-rapporten07-04-20171702071345192
LægemiddelstyrelsenAnmodning om supplerende udtalelse - vedr. afg. om aktindsigt i materiale om Nobligan Retard06-04-20171702520343458
 Svar på henvendelse vedr. klagesag07-04-20171702623344747
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage - afg. om aktindsigt i PSUR-materiale om Tramadol06-04-20171702703343528
 Svar på henvendelse om data mv.07-04-20171702731344737
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 74406-04-20171702770344864
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 74306-04-20171702770344858