Fra: 06-04-2017 til: 06-04-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Økonomi- og IndenrigsministerietOversendelse af henvendelse om cpr-registrering06-04-20171600668343426
 Orientering om oversendelse af henvendelse om tilmelding til folkeregisteret06-04-20171600668344089
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
MedCom
Dagsordensmateriale til 7. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner den 18. april 201706-04-20171601025344380
Region HovedstadenRegion Hovedstaden afslutning af projekterne 54695 og 54801 vedrørende kronikerprogrammet med forløbsprogrammer.06-04-20171601208343383
Køge KommuneKøge Kommune afslutning af projektnr. 62130 til puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.06-04-20171601343343329
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående projektnr. 65601 til puljen til hurtigere hjælp til børn og unge.06-04-20171601375343810
Forum for Mænds SundhedIndkaldelse af status for 2016 - partnerskabspuljen 1403140 - Forum for mænds sundhed05-04-20171601443342544
Kræftens BekæmpelseVedr. afrapportering af partnerskabsprojekt "SUA"06-04-20171601447344283
DGI NordsjællandSvar vedr. status for 2015 og 2016 - projekt Jump4Fun05-04-20171601459342871
Hillerød KommuneTilbagemelding overførselsanmodning værdighedsmidler Hillerød Kommune06-04-20171601593343802
Nyborg KommuneTilbagemelding overførselsanmodning fra 2016-2017 en værdig ældrepleje Nyborg Kommune06-04-20171601898343816
Rødovre KommuneTilbagemelding overførselsanmodning en værdig ældrepleje Rødovre Kommune06-04-20171601909343832
Sorø KommuneTilbagemelding overførselsanmodning værdighedsmilliarden Sorø Kommune06-04-20171601921343821
Sønderborg KommuneTilbagemelding overførselsanmodning en værdig ældrepleje Sønderborg Kommune06-04-20171601927343808
Region SyddanmarkVedr. spørgsmål til budget ifm afsluttet puljeprojekt - Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner05-04-20171602901342564
 Vedr. Finanslovsmidler - Svangreomsorg - svar05-04-20171604257342751
 Genbeskikkelse af KP som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn05-04-20171604318342565
 NY Afbeskikkelse af MS som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn05-04-20171604318342620
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationSpørgsmål til budget for 2017 og udbetaling - REHPA05-04-20171604349342485
Region SjællandEvalueringsrapport vedr. psykiatrihuset i Slagelse (frist 04.04.17)06-04-20171605094344014
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65245 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.06-04-20171605337343496
Region SjællandVedr. Fornyet anmodning om regnskab m.v. for projekt opgradering af ambulancer06-04-20171605485343864
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 132 - svar på spm. 106-04-20171606516343985
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 132 Ændringsforslag06-04-20171606516344317
Solrød KommuneSolrød Kommune: Vedr. projekt Klippekortmodel.05-04-20171606928342870
Danske RegionerRevision af regnskabsinstruks - 201706-04-20171608268344383
Sundhedsdatastyrelsen
KL
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Finansministeriet
Nationale Mål: Datagrundlag + dagsorden05-04-20171608558343340
SundhedsdatastyrelsenBestilling af tal fra Det Medicinske Fødselsregister05-04-20171609524343138
KLIndhentning af status på KPIV 201706-04-20171610204344209
SundhedsstyrelsenIndhentning af status på KPIV 201706-04-20171610204344213
Danske RegionerIndhentning af status på KPIV 201706-04-20171610204344205
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTVedr. brev til ældreministeren - LGBT-personer på ældreområdet05-04-20171610726342792
Danes WorldwideVedr. mødeanmodning til ældreministeren05-04-20171610726342803
Arla DanmarkVedr. mødeanmodning til ældreministeren05-04-20171610726343162
 Vedr. demensboligpuljen, Middelfart Kommune06-04-20171611323343382
 Vedr. klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse - afslag på dispensation - forlængelse af femårsfristen05-04-20171611461342550
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på borgerhenvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling06-04-20171700364343800
 Svar på henvendelse til Sundheds-og Ældreministeriet vedr. medicinpriser og tilskud06-04-20171700436343733
 Svar på rykker fra Region Sjælland - vedr. pulje til medicingennemgang05-04-20171700675342757
Region SyddanmarkSvar på telefonisk rykker - vedr. pulje til medicingennemgang05-04-20171700675342770
SundhedsstyrelsenAnmodning om yderligere hjælp til borgerhenvendelse om Crohns sygdom05-04-20171700901342781
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 53506-04-20171701383343964
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 53406-04-20171701383343959
MF Karina AdsbølVedr. rykker for manglende svar på spm. 53406-04-20171701383343513
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 1. kvartal 201706-04-20171701422344142
 Vedr. Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Nyt Hospital Bispebjerg05-04-20171701559342518
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsministeriet
Udsendelse af referat af møde d. 9. marts 2017 - Drøftelse af medicininitiativer i demenshandlingsplanen06-04-20171701791343335
Ekstra BladetSvar på aktindsigtsanmodning af 7. marts 2017 vedr. cyber/hackerangreb06-04-20171701941344284
SundhedsdatastyrelsenOrientering om ministeriets svar på aktindsigtsanmodning af 7. marts 2017 vedr. cyber/hackerangreb06-04-20171701941344300
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis06-04-20171702002343656
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 64506-04-20171702091343973
LægeforeningenSvar på henvendelse fra Lægeforeningen vedr. mulighederne for elektronisk henvisning og adgang til journaloplysninger uden om et lokalt it-system05-04-20171702106343199
 Besvarelse af henvendelse vedr. klage over forløb på OUH06-04-20171702170343436
 Svar på henvendelse vedr. fysioterapibehandling05-04-20171702174342735
 Svar på henvendelse til ældreministeren vedr. ernæring og sundhed06-04-20171702177332446
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 67906-04-20171702232344002
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 68206-04-20171702315344050
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 68306-04-20171702315344005
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 68106-04-20171702315344042
Health Care Without Harm (HCWH) EuropeReply to Health Care Without Harm from The Danish Ministry of Health06-04-20171702363343759
 Svar vedr. operation af transkønnede06-04-20171702369343773
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 3206-04-20171702373344330
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 64606-04-20171702412343991
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 63206-04-20171702549343908
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 64206-04-20171702549343945
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 68006-04-20171702638344031
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 72606-04-20171702653343397
 DK bemærkninger til rådskonklusioner om "structured cooperation between health systems"06-04-20171702751343638
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74106-04-20171702767343786
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74206-04-20171702767343788
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 74006-04-20171702767343782
Treat SystemsSvar til TREAT Steward - Antimicrobial Stewardship software med beslutningsstøtte05-04-20171702795342879
Danmarks ApotekerforeningSvar vedr. digitalisering af ernæringspræparater05-04-20171702798342896
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål til servicelovens § 86 og betaling06-04-20171702820343586
 BEU alm. del - Svar på spm. 14429-11-20161702822344198