Fra: 20-04-2017 til: 20-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRevideret forslag til budget og projektbeskrivelse - vedr. forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner18-04-2017SJ-STD-DEPCHO348327
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål DR20-04-2017SJ-STD-SUMEER349734
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 79020-04-2017SJ-STD-SUMEER349485
UnitedForespørgsel til ældreministeren - invitation til at deltage i "Til Middag Hos"19-04-2017SJ-STD-SUMLLU348838
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 80120-04-2017SJ-STD-SUMMPE349743
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. DQ20-04-2017SJ-STD-SUMMPE349660
KabinetssekretariatetIndkaldelse til Statsråd den 26. april 201719-04-20171600667349278
UdenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse fra pædagogstuderende20-04-20171600668349707
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - yngre med demenssygdoms evne til at benytte offentlig transport.14-04-20171600668347767
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om jobparathed20-04-20171600668349690
 Henvendelse til sundhedsministeren om sundhedsskadelige hotelværelser18-04-20171600668348106
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på at henvendelse vedr. sygdomsforløb overtages20-04-20171600668349410
Praktiserende Lægers Organisation - PLOEndeligt referat af 5. møde i styregruppen for MedCom10 den 3. marts 201720-04-20171601117349745
Praktiserende Lægers Organisation - PLOEndeligt referat af 5. møde i styregruppen for MedCom10 den 3. marts 201720-04-20171601117349755
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående regnskab til projektnr. 20568 til §16-undersøgelse for psykisk syge.19-04-20171601212349096
ArrivaBudget vedr. projekt "Søvnfokuseret sundhedstjek"19-04-20171601263349052
Region HovedstadenRegion Hovedstaden regnskab og statusrapport til projektnr. 65401 til Shared care-projektet.19-04-20171601375349336
Varde KommuneRegnskabsskema for støtte fra puljen til en mere værdig ældrepleje 2016 Varde Kommune20-04-20171601934349156
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 46 af 13. februar 201714-02-20171602492303999
JustitsministerietListe over præjudicielle sager 6/2017 med frist mellem den 15. - 31. marts 201714-02-20171602492303838
Folketingets OmbudsmandOmbudsmandens udtalelse vedr. sikringsafdelinger - om sukker- og fedtholdige madvarer16-03-20171603947327685
Folketingets OmbudsmandKlage over afslag på opsættende virkning - sag vedr. tandlæges tilknytning til lægemiddelvirksomhed26-03-20171604700334290
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune revideret budget til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.19-04-20171605450349236
 Fornyet anmodning om regnskab m.v. for projekt opgradering af ambulancer - Justeret budget19-04-20171605485348972
European Health Forum GasteinYoung Forum Gastein scholarship 201719-04-20171605609348104
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgVedr. ÆF - L 132 til SUU19-04-20171606516349692
 Borgerhenvendelse - er ulovligt frihedsberøvet02-04-20171607376340525
Aarhus KommuneAarhus Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.20-04-20171608057349592
Venstre BrandeInvitation til vælgerforening Brandes grundlovsmøde19-04-20171608504348845
MuusmannSikkert Patientflow - første afrapportering af implementering07-04-20171610422348947
Dansk TandplejerforeningDansk Tandplejerforening ønsker møde med sundhedsministeren12-04-20171610653348343
Den franske ambassade i DanmarkInvitation fra den franske ambassade til valgaften 07-05-201719-04-20171610654349738
Nationalt Videnscenter for DemensDemensDagene 2017 - fremsendelse af program03-04-20171610726349092
PFA PensionFolkemødeinvitation: Debat om genteknologiens betydning for fremtidens sundhed 17-0619-04-20171611493349213
LEAD AgencyFolkemødeinvitation: Debat om hørebehandling i Danmark19-04-20171611493349235
Odense KommuneSvar vedr. spm. til afrapportering af stofindtagelsesrum 201619-04-20171700533348795
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune: Korrigering af kontaktperson til Ringkøbing-Skjern Kommune20-04-20171702242349502
 Borgerhenvendelse - er mor til psykisk syg datter22-03-20171702513332111
 Rykker for svar fra ældreministeren vedr. chip i skoene hos ældre12-04-20171702806347240
 Svar på ministeriets henvendelse vedr. tandpleje20-04-20171702846349192
 Spørgsmål vedr. adgang til ydelser i serviceloven for dansk social sikret med ophold i Tyskland15-03-20171702954327837
 Sag vedr. erstatning anlagt mod ministeriet for byretten i Paris05-04-20171702962346008
 Aktindsigt vedr. Steno Diabetes Center Copenhagen11-04-20171702979348589
 Rykker for svar fra sundhedsministeren - vedr. autorisation som læge10-04-20171702985345623
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forslag til psykiatri07-04-20171702997345343
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - brev fra en psykisk syg12-04-20171702998346461
SundhedsstyrelsenUdpegning af repræsentanter til referencegruppe vedrørende anbefalinger til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring19-04-20171703001348846
 Borgerhenvendelse - BPA ordning § 95 og 9611-04-20171703005346807
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - bedre vilkår for ældre og svage01-04-20171703014345999
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - personlig oplevelse ved svigermors ophold på plejecenter12-04-20171703015346879
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - afslag på hjælp18-04-20171703016348338
 Borgerhenvendelse - klage over læge12-04-20171703030347134
 Borgerhenvendelse vedr. 181302-03-20171703034318129