Fra: 19-04-2017 til: 19-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske RegionerSpørgsmål vedr. tilskud til ernæringspræparater m.v.12-04-2017SJ-STD-DEPCHO348230
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78219-04-2017SJ-STD-SUMMPE348740
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78319-04-2017SJ-STD-SUMMPE348752
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78819-04-2017SJ-STD-SUMMPE348927
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78919-04-2017SJ-STD-SUMMPE348933
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78419-04-2017SJ-STD-SUMMPE348922
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78519-04-2017SJ-STD-SUMMPE348923
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78619-04-2017SJ-STD-SUMMPE348925
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78719-04-2017SJ-STD-SUMMPE348926
ErhvervsministerietHenviser til andet ministerium vedr. sundhedsskadelige hotelværelser19-04-20171600668348850
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ældrechecken17-04-20171600668347796
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. Kommissionens delegerede direktiver mht. ændring af bilag III, RoHS - høringsfrist torsdag den 30. marts 2017, kl. 14.0029-03-20171601077337406
 Indkaldelse af status for 2016 - puljen til partnerskaber om sundhedstjek på arbejdspladser11-04-20171601255347531
 Indkaldelse af status for 2016 - puljen til partnerskaber om sundhedstjek på arbejdspladser07-04-20171601261347551
 Henvendelse om toxoplasma gondii09-04-20171601274345413
Bornholms RegionskommuneVedr. projekt 'Vi hopper fra smøgerne'07-04-20171601440348832
 Indkaldelse af status for 2016 - partnerskabspuljen 1403132 - Baby-Sikker08-04-20171601441347540
Forum for Mænds SundhedAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning - projekt "Forum for mænds sundhed"18-04-20171601443348020
Dansk FirmaidrætsForbundAcceptskrivelse, budget og udbetalingsanmodning - projekt "I Form til Fremtiden"12-04-20171601451348015
Hedensted KommuneOverførselsanmodning af 2016-midler til en værdig ældrepleje Hedensted Kommune19-04-20171601682348766
Ringsted KommuneExcelfil regnskab 2016, tilskud til en mere værdig ældrepleje Ringsted Kommune19-04-20171601906348491
Skive KommuneOpdateret overførselsanmodning m.m. Skive Kommune en værdig ældrepleje19-04-20171601915348749
Tønder KommuneRegnskab 2016 for Værdighedspuljen Tønder Kommune (excel-fil)18-04-20171601929346850
FinansministerietHerning - DNV - sygehusinvesteringer18-04-20171602406347976
FinansministerietHerning - DNV - vedr. sygehusinvesteringer10-04-20171602406347526
SundhedsstyrelsenReferat fra møde i NRLV den 15. marts (Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse)18-04-20171603740347593
 Svar til Danske Regioner - vedr. sikkerhedskrav til lægemiddelemballage18-04-20171605951347232
 Borgerhenvendelse vedr. Svartid/TV optagelse - Novo og Region Hovedstadens diabeteshospital08-04-2017SJ-STD-DEPAJU345401
SundhedsstyrelsenSvar vedr. Indkaldelse til møde i CEP kontaktgruppen18-04-20171606093347523
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune: Anmodning om ny projektaktivitet - Det gode måltid11-04-20171608772346938
Danske RegionerUdmøntningsnotat vedr. kompetenceudvikling ift. patientinddragelse07-04-20171609239346993
Randers KommuneRanders Kommune: Dokumentation for projektudsættelse - "Det gode måltid"18-04-20171609805346854
Folketinget ChristiansborgTIL SATSPULJEORDFØRERNE: Status for satspuljen "Tidlig indsats til sårbare familier"10-04-20171609925347401
 Borgerhenvendelse vedr. høreapparater fra det offentlige11-04-2017SJ-STD-DEPISH348409
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2219-04-20171610511348863
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2319-04-20171610511348865
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2419-04-20171610511348869
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2519-04-20171610511348870
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2619-04-20171610511348871
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2719-04-20171610511348872
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2819-04-20171610511348874
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2919-04-20171610511348876
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3019-04-20171610511348877
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3119-04-20171610511348879
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3219-04-20171610511348880
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3319-04-20171610511348881
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3419-04-20171610511348884
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3519-04-20171610511348885
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3619-04-20171610511348887
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3719-04-20171610511348890
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3819-04-20171610511348891
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 3919-04-20171610511348892
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 1419-04-20171610511348726
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 1519-04-20171610511348728
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 1619-04-20171610511348730
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 1719-04-20171610511348731
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 1819-04-20171610511348732
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 1919-04-20171610511348735
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2019-04-20171610511348737
Folketinget ChristiansborgSUU L 167 - spm. 2119-04-20171610511348739
Syddansk UniversitetInvitation fra European Society for Traumatic Stress Studies til at holde oplæg ved den 15. europæiske konference 04-06-201718-04-20171610653348192
 Borgerhenvendelse om skævvridning mod balance17-04-20171610725347800
Center for HjerneskadeSvar: høring - bkg. om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.18-04-20171610785348935
Det svenske socialdepartementSvar fra Sverige: Anmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 1999: Frist 25. april 201719-04-20171611273348868
 Borgerhenvendelse vedr. lægeskift28-03-2017SJ-STD-DEPKAK336590
 Børne- og Socialministeriet henviser til Sundheds- og Ældreministeriet - borgerhenvendelse29-03-2017SJ-STD-DEPKAK337394
 Kopi af brev vedr. behandlingsgaranti til Bispebjerg Hospital - til orientering23-03-20171700375346823
 Rykker for svar vedr. lægemangel og udnyttelse af læger07-04-20171700798345009
BeredskabsstyrelsenØvelsesseminar 2017 - Forberedelse til fremtidens udfordringer07-04-20171700873345010
ErhvervsstyrelsenKommuneplan 2017 - Vejen Kommune12-04-20171700999346474
ErhvervsstyrelsenForslag til Kommuneplan 2017 - Fredericia Kommune11-04-20171700999346413
ErhvervsstyrelsenHøring - Brønderslev Kommunes forslag til kommuneplan 201706-04-20171700999344871
ErhvervsstyrelsenStjernehøring - Kolding Kommuneplan 201710-04-20171700999345832
ErhvervsstyrelsenHøring - Assens Kommunes forslag til kommuneplan 201718-04-20171700999348347
 Borgerhenvendelse vedr. læger m.m.25-02-20171701202313503
Folketingets OmbudsmandSikringsafdelingens begrænsninger - vil ikke foretage sig yderligere16-03-20171701281327684
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS ved elektronisk udlevering - patientjournal18-04-20171701450347693
 Rykker for svar vedr. klage - vederlagsfri fysioterapi20-02-20171701575308551
Statens Serum InstitutUdkast til indberetning om ministerområdets brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud i 2015 og 201605-04-20171701764348537
 Borgerhenvendelse vedr. klage over vagter på banegård26-02-20171701831313629
Advocare AdvokaterVedr. vederlagsfri fysioterapi - administration af reglerne02-03-20171702035317926
 Borgerhenvendelse vedr. forældres alderdom05-03-20171702037319532
Region HovedstadenVedr. status for FMK og Sundhedsplatformen12-04-20171702185346971
LægemiddelstyrelsenSvar fra LMS - vedr. borgerhenvendelse om parallelimport af lægemidler18-04-20171702351347847
Aarhus KommuneAarhus Kommune: Indsendelse af regnskab og afrapportering - projekt "Bedre rammer for det gode måltid for ældre"18-04-20171702385347680
 Svar vedr. ambulancer m.v.18-04-20171702442347687
LægemiddelstyrelsenSupplerende udtalelse i sag om klage over afg. om aktindsigt i materiale vedr. Nobligan Retard11-04-20171702520347022
 Borgerhenvendelse - ønsker SUMs undersøgelse vedr. genindlæggelse af ældre25-03-20171702553334269
LægemiddelstyrelsenKorrespondance med LMS vedr. bemyndigelse til Presafe Denmark A/S18-04-20171702681346950
LægemiddelstyrelsenLMS sender bilag til bemyndigelse til Presafe18-04-20171702681346952
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSvar til Lif vedr. opdatering af dato - vedr. lægemiddelprisregulering i Danmark18-04-20171702706347781
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 4. kvartal 201630-03-20171702923347322
UdenrigsministerietVedr. Oplæg for GIT medlemmerne - sygehusinvesteringer05-04-20171702941347746
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. reklamering med alkohol06-04-20171702958343894
 Borgerhenvendelse - forsvarets indblanding i indlæggelser11-04-20171702973346458
 Participation Interview - Reimbursement eHealth solutions18-04-20171702976348264