Fra: 18-04-2017 til: 18-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Børne- og SocialministerietFejlhenvisning af borger til SUM i forbindelse med besvarelse af borgerbrev18-04-20171600668347797
 Henvendelse fra udbudspraktiker på hjælpemiddelområdet13-03-20171600668326275
MedComInput til FSI mødet den 4. maj18-04-20171601117347055
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående regnskab og slutrapport til projektnr. 20568 til §16-undersøgelse for psykisk syge.18-04-20171601212347740
Hørsholm KommuneHørsholm Kommune angående regnskab til proektnr. 62122 til puljen til genoptræning af hjerneskade.18-04-20171601300347737
Kræftens BekæmpelseVedr. afrapportering af partnerskabsprojekt "SUA"11-04-20171601447346694
Brøndby KommuneRegnskab og reviorpåtegning en værdig ældrepleje Brøndby Kommune12-04-20171601587346818
Dragør KommuneOverførselsanmodning værdighedsmidlerne 2016 til 2017 Dragør Kommune18-04-20171601589347758
Halsnæs KommuneRegnskab puljen til en mere værdig ældrepleje 2016 Halsnæs Kommune10-04-20171601692346715
Ikast-Brande KommuneOverførselsanmodning midler mellem 2016 og 2017 Værdighedsmilliarden Ikast-Brande Kommune09-04-20171601709346697
Lyngby-Taarbæk KommuneOpdateret redegørelse for 2017-tilskuddet en værdig ældrepleje Lyngby-Taarbæk Kommune09-04-20171601891346709
Middelfart KommuneUnderskrevet regnskab Middelfart Kommune en værdig ældrepleje 201610-04-20171601894346795
Middelfart KommuneRevisorerklæring 2016 Værdighedspuljen Middelfart Kommune07-04-20171601894346692
Odder KommuneRegnskabsskema en værdig ældrepleje Odder Kommune 201618-04-20171601900347691
Ringsted KommuneRegnskab 2016, tilskud til en mere værdig ældrepleje Ringsted Kommune10-04-20171601906346726
Skanderborg KommuneRegnskab Værdighedspulje Skanderborg Kommune 201612-04-20171601914346840
Solrød KommuneSolrød Kommune, revisionserklæring regnskab en værdig ældrepleje 201610-04-20171601918346790
Tønder KommuneIndsendelse af regnskab 2016 for Værdighedspuljen Tønder Kommune07-04-20171601929346684
Forsvarsministeriet
Statsministeriet
Udenrigsministeriet
EU-udvalgsmøde nr. 8/17 onsdag 19.04.17 kl. 11.00 - 1. udsendelse12-04-20171602495347583
Danske RegionerOpfølgning på øget kapacitet til udredning af kræft fra Jo før jo bedre31-03-20171607598346906
Aarhus KommuneAarhus Kommune: regnskab og afrapportering18-04-20171608774347675
Region MidtjyllandSvar fra RM vedr. Spm fra SUM: Opmærksomhedspunkt vedr. it-ramme18-04-20171609534347738
BygherreforeningenAnmoder om møde med ældreministeren for at drøfte demensboliger07-04-20171610645346799
Den Belgiske AmbassadeTakkebrev til ældreministeren og åben middagsinvitation10-04-20171610645346007
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentInvitation til OECD Forum 6-7 juni i Paris12-04-20171610653347247
 Henvendelse til sundhedsministeren om foredrag for personalet12-04-20171610725347137
Lindhardt og RinghofLindhardt og Ringhof: 1 bog "Sluk" af Imran Rashid12-04-20171610863346680
Helse- og OmsorgsdepartementetAnmodning om fremsendelse af dokument fra 1997 modtaget i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i 199910-04-20171611273345622
Medicon Valley AllianceFolkemødeinvitation: Debatmøde om fertilitet 16-0612-04-20171611493347121
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201618-04-20171700026347983
Faxe Kommune14 Faxe Kommune - Budget over klippekortsordningen14-03-20171700521327159
Sorø Kommune79 Sorø Kommune - Vedrørende klippekortet til beboere på plejehjem - udfyldt budgetskema13-03-20171700521326512
Næstved Kommune62 Næstved Kommune - Vedrørende klippekortet til beboere på plejehjem - genfremsendelse af budget14-03-20171700521326925
LægeforeningenProgram for Læge- og repræsentantsskabsmødet den 28. - 29. april 201711-04-20171700818345997
SundhedsstyrelsenFra SST: yderligere bidrag vedr. Crohns sygdom07-04-20171700901346381
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - Uværdig behandling på plejehjem04-02-20171701129296896
 Borgerhenvendelse - afvisning af blodprøver og henvisning hos læge m.m.24-02-20171701202313275
 Borgerhenvendelse vedr. manglende læge17-02-20171701202305968
 Borgerhenvendelse - klager over læge/lægeskift06-02-20171701202297611
 Borgerhenvendelse - skal man straffes for at blive ældre?03-02-20171701237296789
 Borgerhenvendelse vedr. fysioterapi for smerter14-12-20161701261299873
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra SPTS: Spørgsmål vedr. afgørelse om betaling for journalkopier fra praktiserende læge18-04-20171701450347207
 Borgerhenvendelse - vedr. oplysninger i brochure om spinalstenose og retten til vederlagsfri fysioterapi15-02-20171701575304741
 Borgerhenvendelse vedr. vederlagsfri fysioterapi23-02-20171701609311582
 Borgerhenvendelse vedr. vederrlagsfri fysioterapi10-03-20171701609325260
 Klage over manglende pengeoverførsel10-02-20171701831302233
 Endnu en klage over manglende pengeoverførsel24-02-20171701831313232
 Borgerhenvendelse - kritik af klippekort-ordningen01-03-20171701832316380
KA PlejeStyrkelse af privat ældrepleje01-03-20171702034316827
Advocare AdvokaterForespørgsel om vederlagsfri fysioterapi - brochuren "Vederlags fysioterapi - til beboere på plejehjem i Aarhus Kommune"02-03-20171702035317924
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - medicinering og mad m.m.19-12-20161702220280415
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ældre handicappede (handicapscootere)11-01-20171702222274239
Gladsaxe KommuneGladsaxe Kommune EFTERSENDT DELANSØGNING: Ansøgning fra Seniorcenter Møllegården team 5 - pulje til renovering og etablering af køkkener12-04-20171702242346640
Dragør KommuneDragør Kommune: NYT BUDGET Pulje til etablering af køkken plejecenter18-04-20171702242347901
 Borgerhenvendelse - vedr. tilsidesættelse af loven om behandlingsgaranti14-03-20171702300327269
Faxe Kommune14 Faxe Kommune - Budget over klippekortsordningen14-03-20171702468336117
 Borgerhenvendelse til sunhedhedsministeren vedr. ydernumre i Sorø25-03-20171702554334270
Nordfyns Kommune60 Nordfyns Kommune - Fremsender budget til klippekortsordning til plejehjembeboere16-03-20171702574337355
Næstved Kommune62 Næstved Kommune - Vedrørende klippekortet til beboere på plejehjem - genfremsendelse af budget14-03-20171702576337369
Sorø Kommune79 Sorø Kommune - Vedrørende klippekortet til beboere på plejehjem - udfyldt budgetskema13-03-20171702595337463
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over behandling (ikke læsbar)11-04-20171702906346422
 Forespørgsel om patientinformation jf. sundhedsloven til brug for masteruddannelse10-04-20171702907345859
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - pasning af døende11-04-20171702909346457
 Borgerhenvendelse vedr. unge og rygning07-04-20171702910345008
 Borgerhenvendelse vedr. afslag på Freestyle Libre til måling af blodsukker07-04-20171702911345371
Region MidtjyllandÅrlig rapportering for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter for 201618-04-20171702923347652
Region MidtjyllandRapportering vedrørende centrale faseovergange for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekt DNU pr. 4. kvartal 2016.04-04-20171702923347334
Region MidtjyllandTILRETTET Skema 5 Oversigt over ejendomme til afhændelse - vedrørende centrale faseovergange for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekt DNU pr. 4. kvartal 2016.07-04-20171702923347342
UdenrigsministerietBorgerhenvendelse vedrørende vagtlæger06-04-20171702935343990
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 78112-04-20171702945346523