Fra: 10-04-2017 til: 10-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Novopan Træindustri A/SRykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt Sundhedstjek på arbejdspladser07-04-20171601255344571
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt "Sundhed i gear - ..."07-04-20171601261344875
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt "Baby-Sikker"06-04-20171601441344563
 Rykker for fremsendelse af status for 2016 - projekt "Baby-Sikker"06-04-20171601441344562
GAME DanmarkSvar på kommentarer til statusrapport fra partnerskab - projekt "Sunde børn og unge i sundere boligområder"07-04-20171601462344707
Danmarks faste repræsentation ved OECDMøde i OECD's Eksekutivkomité den 10. april 201707-04-20171601765345588
 Eftersendelse af afrapportering vedr. projekt nr. 1601867 i puljen til demensegnet indretning07-04-20171601867345580
 Eftersendelse af afrapportering fra sagsnr. 1601868 i puljen til demensegnet ombygning07-04-20171601868345566
 Eftersendelse af afrapportering vedr. sagsnr. 1506313 i puljen til demensegnet indretning07-04-20171601871345575
 Eftersendelse af afrapportering vedr. projekt nr. 1601873 i puljen til demensegnet indretning07-04-20171601873345582
UdenrigsministerietFristliste af 30. marts 2017 - præjudicielle forelæggelseskendelser mv.30-03-20171602492345223
UdenrigsministerietFristliste af 6. april 2017 - præjudicielle forelæggelseskendelser mv.06-04-20171602492345237
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-121/17, Teva UK e.a.07-04-20171602492345259
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Begrundet kendelse i sag C-36/17, Ahmed07-04-20171602492345268
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Begrundet kendelse i sag C-555/16, D'Andria07-04-20171602492345269
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i sag C-581/16, Turco07-04-20171602492345273
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Begrundet kendelse i sag C-582/16, Consalvo07-04-20171602492345276
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-92/16, Bankia (genoptagelse af sagens behandling)07-04-20171602492345279
Horsens KommuneIndsendelse af regnskab og afrapportering - Udvikling af bedre rammer for det gode måltid. Horsens Kommune10-04-20171603086345818
Enhed for Evaluering og BrugerinddragelseLUP Akut tilkøb af ambulante patienter10-04-20171604625345321
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65265 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.07-04-20171605435345309
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.07-04-20171605450345319
Region SjællandSvar vedr. fornyet anmodning om regnskab m.v. for projekt opgradering af ambulancer07-04-20171605485345139
SundhedsdatastyrelsenOpdaterede SDS-indikatorer under nationale mål - opdateret med liggetid07-04-20171608558344749
Odsherred KommuneRegnskab Universal.xls - projekt "Det gode hverdagsliv"07-04-20171608894344564
Danske RegionerResponstider på tværs af regionerne07-04-20171700450344753
AnkestyrelsenKvittering fra Ankestyrelsen - vedr. udtalelse om hjemmesygepleje (medicinhåndtering)07-04-20171700504344515
Region SyddanmarkRegion Syd vedr. udsættelse af svarfrist - ad. ansøgning til pulje til medicingennemgang05-04-20171700675342783
 Afgørelse vedrørende klage af 31. januar 2017 over SIS afg. om opbevaring af NORM07-04-20171701116344725
Ocean Team ScandinaviaKvittering for modtagelse af afgørelse vedr. SISs afg. om opbevaring af NORM07-04-20171701116344891
Region HovedstadenVedr. oplæg om regionale lægemiddelkonsulenter på antibiotikarådsmøde07-04-20171702108345176
Treat SystemsTREAT Steward - Antimicrobial Stewardship software med beslutningsstøtte07-04-20171702795344918
 Borgerhenvendelse vedr. KOL og rygning06-04-20171702843344400
 Borgerhenvendelse - tanker og reflektioner i forbindelse med indlæggelse12-03-20171702860336616
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker hjælp til behandling af ældre syg mor06-04-20171702861343409
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 1042 til skr. besvarelse06-04-20171702862344425
 Henvendelse vedr. et ønske om hjælp03-04-20171702866340948
 Borgerhenvendelse - ansøgning om vederlagsfri kørsel02-03-20171702869317543
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. den regionale tandpleje03-04-20171702870340889