Fra: 07-04-2017 til: 09-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenArtikel om antibiotika i primærsektoren07-04-2017SJ-STD-DEPCHO345112
SundhedsstyrelsenBorgerhenvendelse - rykker for svar på oplysninger om "eksperiment, der er foretaget ..."28-03-2017SJ-STD-SUMLLU336562
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og BoligudvalgUUI alm. del - samrådsspm. AO07-04-2017SJ-STD-SUMMPE344980
SkatteministerietOvertagelse af besvarelse af henvendelse vedr. grundskyld, ejendomsværdiskat m.m.07-04-20171600668344572
Finanshuset KøbenhavnDigital post - problemstilling (til ældreministeren)06-04-20171600668344473
MF Julie SkovsbySvar vedr. omstilling af SUU alm. del - spm. 759 - 76107-04-20171600870345163
Aabenraa KommuneRegnskab 2016 Aabenraa Kommune en værdig ældrepleje07-04-20171601572344951
Esbjerg KommuneVærdighedspuljen Regnskab 2016 Esbjerg Kommune mv.07-04-20171601594344505
Esbjerg KommuneVærdighedspuljen Regnskab 2016 Esbjerg Kommune (Excelfil)07-04-20171601594344585
Næstved KommuneAnmodning om overførsel af udforbrugte midler Næstved Kommune - vedr. En værdig ældrepleje06-04-20171601899344178
Ringsted KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje Ringsted Kommune07-04-20171601906344578
Region MidtjyllandInput til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning (Word-format)06-04-20171602229343643
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-01/17, Konkurrenten.no AS v EFTA Surveillance Authorit29-03-20171602492345198
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-103/17, Messer France29-03-20171602492345201
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-104/17, Cali Esprou29-03-20171602492345204
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-94/17, Escobedo Cortés29-03-20171602492345207
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-486/16, Bankia (genoptagelse af sagens behandling)29-03-20171602492345210
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-167/16, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (genoptagelse af sagens behandling)29-03-20171602492345213
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-115/17, Administration des douanes et droits indirects et FranceAgriMer06-04-20171602492345226
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-112/17, Diedrich e.a.06-04-20171602492345229
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 15, 16 og 17)07-04-20171602492345244
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-116/17, Nagel07-04-20171602492345250
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 14, 15 og 16)31-03-20171602492345262
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-96/17, Vernaza Ayovi31-03-20171602492345264
Erhvervsministeriet
Finansministeriet
Justitsministeriet
Arbejdstilsynet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Danske Universiteter
Danske Professionshøjskoler
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Udlændingestyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Videreformidling, frist 17.5.17: EuropeAid/138903/DD/ACT/MD - TWGL EU support for the National Institute for Standardization of the Republic of Moldova to comply with CEN and CENELEC full membership criteria07-04-20171602492345282
Holstebro KommuneRegnskab for projekt kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse07-04-20171603328344664
Nationalt Videnscenter for DemensRegnskab og statusrapport 2016 - projekt - tilskud29-03-20171604063342567
Region HovedstadenSociolanceprojektet06-04-20171604590344544
Region HovedstadenVedr. Sociolanceprojektet05-04-20171604590343155
 Vedr. Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om psykiatri04-04-20171604889344041
Vejle KommuneAcceptskrivelse - pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum i 201706-04-20171606590343393
 Mail med høringssvar FSR - vedr. revision af regnskabsinstruks for 201704-04-20171608268343751
RigsrevisionenMail med høringssvar - Rigsrevisionen - vedr. revisorerklæringer til kvartalsrapport og anlægsregnskab06-04-20171608268343742
SkatteministerietBilag X - resultaterne af forskningsprojektet (SKM) - vedr. ludomani05-04-20171608347342754
UdenrigsministerietCirculation of a Twinning fiche under IPA 2014 MK 14 IPA JH 01 17 - Further development of the capacities for crime scene investigation06-04-20171609726345232
UdenrigsministerietCall for Proposals - Twinning (publication reference 138899) - Enhancing the capacities for disaster risks reduction and for national crises management including the coordination of international response - JORDAN07-04-20171609726345285
UdenrigsministerietTwinning News Special 17 March 201707-04-20171609726345240
 Referat af statusmøde - sygehusinvesteringer22-03-20171610147343576
Betty Nansen TeatretInvitation til sundhedsministeren til repremiere på MIN ARM den 19. april 201706-04-20171610654343893
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. behandlingsmuligheder06-04-20171610725344016
Vejle KommuneAccept af tilskudsbetingelser - pulje til demensboliger24-01-20171611338286883
 Rykker for svar på spørgsmål om betaling for plejeophold21-02-20171700877310118
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS vedr. begrundelse for sagsbehandlingstiden for anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer04-04-20171701721344642
 Rykker for svar på spørgsmål til regler og plejehjem22-03-20171702130332108
Danmarks VindmølleforeningKvittering for modtagelse af aktindsigt07-04-20171702293344670
Poul Heidmann Law FirmUddybende bemærkninger til klage - afg. om aktindsigt i materiale om Nobligan Retard05-04-20171702520343326
Poul Heidmann Law FirmUddybende bemærkninger til klage - afg. om aktindsigt i PSUR-materiale om Tramadol05-04-20171702703343322
 EU-rep.: Indberetning fra det uformelle sundhedsministermøde under maltesiske EU-formandskab, afholdt i Valletta den 19.-20. marts 201731-03-20171702751343630
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76906-04-20171702837344029
Folketingets LovsekretariatSpm. S 103105-04-20171702841343287
 Link til psycdelia.dk04-04-20171702842342587
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om udkast til lov om ændring af sundhedsloven03-04-20171702845341875
 Studerende ønsker oversigt over neurorehabilitering - hjælp til bachelorprojekt06-04-20171702851344436