Fra: 06-04-2017 til: 06-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region MidtjyllandTillæg til årsrapport Region Midtjylland Rationel brug af antibiotika05-04-2017SJ-STD-DEPCHO343328
Folketingets LovsekretariatB 147 Forslag til folketingsbeslutning om bedre tandpleje05-04-2017SJ-STD-DEPPKH343034
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76806-04-2017SJ-STD-SUMMPE344028
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76706-04-2017SJ-STD-SUMMPE344017
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76606-04-2017SJ-STD-SUMMPE344015
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76506-04-2017SJ-STD-SUMMPE344010
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 77006-04-2017SJ-STD-SUMMPE344030
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om cpr-registrering06-04-20171600668344001
UdenrigsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. cpr.-registrering og valg af læge28-03-20171600668342431
Københavns KommuneOversendelse af henvendelse vedr. omlægningen af produktionen på Københavns madservice á la Carte04-04-20171600668341825
Dansk Center for OrgandonationSymposium om hjertedød - Se vores opsamling og de enkelte præsentationer06-04-20171600787343886
Folketinget ChristiansborgSUU L 185 - spm. 105-04-20171601180343281
 Borgerbrev - Klage over Rigshospitalet28-03-20171601336339690
Køge KommuneKøge Kommune regnskab til projektnr. 62130 til puljen til styrket genoptræning og rehabilitering for mennesker med hjerneskade.05-04-20171601343342556
Center PalettenAccept og udbetalingsanmodning - projekt "Fællesskab på tværs"04-04-20171601419342384
Forum for Mænds SundhedNyt budget - projekt "Forum for mænds sundhed"04-04-20171601443342469
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i marts 201706-04-20171601560343522
Nyborg KommuneOverførselsanmodning fra 2016-2017 en værdig ældrepleje Nyborg Kommune06-04-20171601898343498
Rødovre KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje Rødovre Kommune06-04-20171601909343745
Rødovre KommuneRegnskab en værdig ældrepleje 2016 Rødovre Kommune05-04-20171601909343476
Sorø KommuneOverførselsanmodning værdighedsmilliarden Sorø Kommune06-04-20171601921343544
Sønderborg KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje Sønderborg Kommune06-04-20171601927343486
 Kopi af henvendelse om medicin og bivirkninger22-11-20161602759237551
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO Invitation to Fourth Session of 24th SCRC and Meeting of European Member States, 20-21 May 2017, Geneva, Switzerland03-04-20171603774342414
JulemærkefondenAccept og udbetalingsanmodning - vedr. driftstilskud til julemærkehjem04-04-20171603979342489
Region SjællandFinanslovsmidler - Afsluttende revisionsberetning for R201517-03-20171604257342749
REHPA - Videncenter for Rehabilitering og PalliationUdbetalingsanmodning - driftstilskud04-04-20171604349342478
 Fremsender kopi af klageskrivelse vedr. sag om tilknytning til Novo Nordisk02-01-20171604700269133
Region SjællandEvalueringsrapport vedr. psykiatrihuset i Slagelse (frist 04.04.17)06-04-20171605094343547
Region SjællandMøde om NFA supplerende evaluering06-04-20171605094344378
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65245 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.06-04-20171605337343448
Slagelse KommuneForespørgsel om betaling for genoptræning i Grønland04-04-2017SJ-STD-DEPJEKR342674
Solrød KommuneSolrød Kommune - Projekt Klippekortmodel05-04-20171606928342867
SkatteministerietSeneste aftaler vedrørende spil - ludomani10-03-20171608347342640
 Lidt baggrund til mødet - vedr. ludomani06-03-20171608347342641
Region HovedstadenNyt udkast til beskrivelse af pilotprojekt - vedr. forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner24-03-20171608970342930
Sønderborg KommuneInvitation fra Sønderborg Kommune til sundhedsministeren til åbningsceremoni af Feuerwehr-Sternfahrt 2017 den 25. maj 201705-04-20171610653343350
Det Kongelige TeaterInvitation fra Det kgl. Teater til sundhedsministeren til premiere på Terror den 21. april 201704-04-20171610654342655
Haderslev KaserneInvitation fra Haderslev Kaserne til sundhedsministeren til Lysfest 4. maj 201705-04-20171610654343190
 Borgerhenvendelse: Vedr. forbedring af servicen indenfor ældreplejen. Ønsker møde med ministeren24-02-20171610726312641
LægemiddelstyrelsenSupplerende udtalelse i klagesag vedr. afg. om indførsel af et lægemiddel22-02-20171610907310670
World Health Organization (WHO)WHO - Medical devices04-04-20171700130341504
World Health Organization (WHO)WHO - Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines04-04-20171700130341505
MedComForløbsplaner05-04-20171700389344379
 Sundheds- og Ældreministeriets opfølgende svar på henvendelse vedrørende Patienterstatningen04-04-20171700668342507
Styrelsen for PatientsikkerhedBestilling af kort skriftligt bidrag vedr. forslag til ændring af autorisationsregler for professionsbachelorer i ernæring og sundhed.24-03-20171700802334209
Varde KommuneForespørger til ansøgningsskema og deadline vedr. puljen til demensvenlige plejeboliger30-01-20171700929290938
Medicinske TidsskrifterAnmoder om aktindsigt i korrespondance med Novo Nordisk06-02-20171701139297107
 Svar på henvendelse vedr. kost og sundhed03-04-20171701152342486
SundhedsdatastyrelsenUdtalelse fra Sundhedsdatastyrelsen til brug for svar på aktindsigtsanmodning vedr. cyber/hackerangreb05-04-20171701941343820
Region HovedstadenOplæg på Antibiotikarådsmøde06-04-20171702108343560
 Kommentar til ministeriets besvarelse af henv. vedr. klage over forløb på OUH06-04-20171702170343831
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. behandling af for lavt stoftskifte27-03-20171702519335090
LægemiddelstyrelsenVideresendelse af klage over afgørelse i sag om aktindsigt i materiale om Nobligan Retard27-03-20171702520335184
 BUL og SVE spørger til DK position på rådskonklusioner om Structured cooperation05-04-20171702751343539
 Council conclusions on Structured co-operations31-03-20171702751343222
 SVE bemærkninger til rådskonklusioner fra SVE: structured cooperation05-04-20171702751343536
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til Serviceloven §86 og betaling09-12-20161702820252144
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 1040 til skr. besvarelse06-04-20171702826343626