Fra: 05-04-2017 til: 05-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
QuintilesVedr. Lov om Apoteksvirksomhed §11, stk. 5 og 6 samt tilhørende udarbejdede BEK 125429-03-2017SJ-STD-DEPHBA337170
Folketingets LovsekretariatB 130 - Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsret inden for behandling af type 1-diabetes31-03-2017SJ-STD-DEPJBJ339622
 Habilitetserklæring fra Kbh. Universitet - Antibiotikarådet04-04-2017SJ-STD-SUMLLU341506
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76005-04-2017SJ-STD-SUMMPE342610
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76105-04-2017SJ-STD-SUMMPE342611
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76205-04-2017SJ-STD-SUMMPE342612
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76405-04-2017SJ-STD-SUMMPE342690
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 75905-04-2017SJ-STD-SUMMPE342605
 Omlægning af produktionen på Kbh. Madservice á la Carte (ældreministeren)31-03-20171600668339553
 Borgerhenvendelse vedr. tankefeltterapi23-03-20171600879333503
Dansk FirmaidrætsForbundUdbetalingsanmodning - projekt "Vejen er sund"04-04-20171601257342341
CSC Danmark A/SÆndringsanmodningerne ÆA 062 (fastelister) og ÆA 63 (sortering i mine opgaver) til godkendelse - vedr. WorkZone opgradering03-04-20171601287342088
Region HovedstadenRegion Hovedstaden regnskab til projekt 65301 til puljen til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnostificerede voksne og unge.04-04-20171601375342496
Kræftens BekæmpelseSvar vedr. statusrapport og regnskabsstatus: Sunde erhvervsskoler - Godt på vej01-04-20171601421341352
Egedal KommuneEgedal Kommune værdighedsmilliarden 2016 aflæggelse af regnskab 201604-04-20171601590342572
Hillerød KommuneOverførselsanmodning værdighedsmidler Hillerød Kommune05-04-20171601593343299
Esbjerg KommuneVærdighedspulje Regnskab 2016 fra Esbjerg Kommune mv.04-04-20171601594342624
Frederikssund KommuneRevisionsgodkendt regnskab 2016 En mere værdig ældrepleje Frederikssund kommune04-04-20171601605342633
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune Materiale vedr. værdighedsmia. 2016 til ministeriet04-04-20171601712342661
Tønder KommunePulje til demensboliger - Regnskab30-03-20171601873338850
Odder KommuneRegnskab 2016 Odder Kommune en værdig ældrepleje04-04-20171601900342547
Skive KommuneRegnskab 2016 en værdig ældrepleje Skive Kommune05-04-20171601915343142
Statens Serum InstitutIndstilling fra SSI: ÄK-S: Utnämning av representanter till Nordisk expertgrupp om AMR - svarsfrist 7 april 201705-04-20171602150342600
Region MidtjyllandInput til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning05-04-20171602229343320
KLUdbetalingsanmodning - Center for Forebyggelse i Praksis04-04-20171602417341572
Nordsjællands Hospital - HillerødUdbetalingsanmodning - vedr. behandling af svært overvægtige børn03-04-20171602483341420
CSC Danmark A/SEfter opgraderingen. Opdateret fremdriftsliste til mødet i morgen - vedr. WorkZone opgradering03-04-20171604106341658
 Svar vedr. tilsagn for 2016 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. fødeafdelinger31-03-20171604257341790
DGI-CDDH-BioethicsDEADLINE/DATE LIMITE 12/05: PSY Comments on Revised Draft Protocol/Commentaires sur le Projet de Protocole révisé04-04-20171604262341721
Folketingets LovsekretariatL 76 Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven, vedtaget af Folketinget den 4. april 201704-04-20171605951342430
Aarhus KommuneKvittering for svar på henvendelse om følgegruppe om stofindtagelsesrum05-04-20171606255343121
Aarhus KommuneHenvendelse om følgegruppe om stofindtagelsesrum05-04-20171606255343118
Aarhus KommuneStofindtagelsesrum Aarhus - accept af tilskudsbetingelser03-04-20171606590341461
Hedensted KommuneRegnskab 2015 med erklæring samt protokol Hedensted Kommune Klippekortet04-04-20171606855342651
Struer KommuneRegnskab 2016 Struer kommune klippekort hjemmehjælpsmodtagere04-04-20171606931342520
Samsø KommuneSamsø Kommune angående regnskab til projektnr. 68480 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.03-04-20171607347340909
Danske RegionerPjecetekst om bred forankring med cases - vedr. Nationale mål 201714-03-20171608558341692
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 76305-04-2017SJ-STD-DEPBHK342686
AnkestyrelsenIndbydelse til Psykolognævnets årsmøde den 26. januar 201708-11-2016SJ-STD-DEPSDE223055
Miljø- og FødevareministerietVedr. love vedtaget i 2016, der kan sættes i kraft for Grønland og Færøerne13-02-2017SJ-STD-DEPKAMG303354
Region MidtjyllandSpm. fra Region Midt vedr. puljeopslag vedr. etablering af 7 nye hospicepladser05-04-20171610198342991
Folketingets LovsekretariatSpm. S 103305-04-2017SJ-STD-DEPSLH343284
Folketingets LovsekretariatSpm. S 103205-04-2017SJ-STD-DEPSLH343283
folkBALTICA e.VInvitation til sundhedsministeren til folkBALTICA åbningskoncert den 17. maj 201703-04-20171610654341876
Dagbladet InformationInvitation fra Information m.fl. til Symposium den 27. april 201703-04-20171610654341979
Danmarks RederiforeningInvitation til sundhedsministeren til foreningens årsdag torsdag den 18. maj 201710-02-20171610654302741
Folketinget ChristiansborgVedr. Klage fra MF Liselott Blixt over sundhedsministerens manglende besvarelse af spørgsmål fra pressen og svar fra Folketingets formand03-04-20171610662341860
 Rykker for svar fra sundhedsministeren.10-02-20171610725302756
Food JoyFood Joy - Det perfekt intelligente spisekoncept for ældre og demente borgere i højeste kvalitet04-04-20171610726341832
 Til klagen vedr. rettigheder som patient04-03-20171610972319462
 Til klagen vedr. rettigheder som patient08-03-20171610972322761
 Tilføjelse til sag vedr. rettigheder som patient01-03-20171610972325902
 Tilføjelse til klage vedr. rettigheder som patient til sundhedsministeren14-03-20171610972325901
 Til klagen vedr. rettigheder som patient09-03-20171610972324436
Folketingets OmbudsmandKopi af afsluttende brev vedr. aktindsigt i sag om omskæring16-03-20171611273328344
Hedensted KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger03-04-20171611311341446
Middelfart KommuneVedr. opmærksomhed på aflevering af revisorgodkendt regnskab.30-03-20171611323338063
Komiteen for SundhedsoplysningInvitation til ældreministeren til åbningsarrangementet på Folkemødet 201704-04-20171611492342654
Foreningen for børn med angstFolkemødeinvitation: Foreningen for børn med angst04-04-20171611493342598
Aarhus KommuneAfrapportering af stofindtagelsesrum03-04-20171700533342330
 Ønsker svar hurtigst muligt - vedr. lægemiddelforskning i speciallægepraksis09-02-20171701099301666
SundhedsstyrelsenMonitorering af tvang i psykiatrien – opgørelse for perioden 1. januar – 30. december04-04-20171701149342249
PolitikenAnsøgning om temaaktindsigt i ministeriets afsluttede aktindsigter i februar 201708-03-20171701254322807
 Tak for mødet vedr. studie om traumeopkald30-03-20171701282341752
Brande BrillecenterForespørgsel om medicinske årsgebyr10-02-20171701339302759
SundhedsdatastyrelsenIndstilling fra SDS af medlem til Det Nationale Antibiotikaråd05-04-20171701532342850
 Vedr. Region Hovedstadens udbetalingsanmodning til Nyt Hospital Bispebjerg04-04-20171701559342260
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om reduktion af udgift til behandlingsredskab22-02-20171701587310139
 Borgerhenvendelse - medicin med til Thailand26-02-20171701714313659
 Rykker vedr. diverse henvendelser om psykiatri10-03-20171701977325164
 Ny rykker vedr. diverse henvendelser om psykiatri16-03-20171701977328737
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Fysioterapi
Ergoterapeutforeningen
Program for 1. workshop om implementering af indsatser på diabetesområdet d. 19/4-17 kl. 11-1405-04-20171702067343159
Region HovedstadenOplægsholder til møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 4. april 2017 kl. 13-16.0003-04-20171702108342409
 Borgerbrev til sundhedsministeren vedr. forskelsbehandling på fysioterapiområdet14-03-20171702174327509
 Borgerhenvendelse - medicinrejser - ikke optimalt20-03-20171702351330988
Gorrissen FederspielKlage over Lægemiddelstyrelsens afgørelse af 1. februar 2017 vedr. Fresubin 3,2 kcal DRINK23-03-20171702392333231
Guldborgsund KommuneHenvendelse fra Guldborgsund Kommune vedrørende adgang til journal24-03-20171702399333587
Børne- og SocialministerietBorgerhenvendelse vedr. børnehospice: Overtaget fra børne- og socialministeriet20-03-20171702406334724
 Aktindsigtsanmodning fra Dagens Medicin vedr. FMK27-03-20171702407335188
 Kopi af brev vedr. henvendelse til MF Astrid Krag til ældreministerens orientering09-03-20171702441323368
LægemiddelstyrelsenVideresender klage over afgørelse om aktindsigt [PSUR-materiale vedrørende Tramadol]29-03-20171702703337249
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på modtagelse af borgerhenvendelse vedr. jobafklaringsforløb hos kommune04-04-20171702730342073
SundhedsstyrelsenVedr. 20th meeting of the Joint Convention/WHO Task Force on the Health Effects of Long-range Transboundary Air Pollution Bonn, Germany, 16–17 May 201604-04-20171702740342332
 Borgerhenvendelse i kopi - Det syge sundhedsvæsen02-04-20171702745340517
 Borgerhenvendelse - Ældre og lån til sommerhuse02-04-20171702748340412
StatsministerietBorgerhenvendelse - fremsender avisudklip24-03-20171702749333672
 Vedr. PUBLIC HEALTH WP/Presidency flash for WP on Public Health on 7 April 201704-04-20171702751341531
 Borgerhenvendelse - ønsker at blive organdonor31-03-20171702757340390
 Borgerhenvendelse ang. Nybodergaardens plejehjem03-04-20171702772340930
Nordisk RådNordisk Råd præsenterer initiativer mod antibiotikaresistens04-04-20171702775342480
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. plejeorlov01-04-20171702776340403
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - er med i en gruppe af frivillige borgere30-03-20171702778338120
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. behandling af gamle og demente25-03-20171702779334280
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 75804-04-20171702780342136
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74603-04-20171702791341344
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74703-04-20171702791341345
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74803-04-20171702791341347
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 75003-04-20171702791341362
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 74503-04-20171702791341343
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - beskyttelse af de ældre og demente på plejehjem03-04-20171702806342426