Fra: 03-04-2017 til: 03-04-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danmarks ApotekerforeningDigitalisering af ernæringspræparater03-04-2017SJ-STD-DEPCHO340964
Frederiksberg CenteretStatusrapport ludomaniforebyggelse 2016 - Frederiksbergs Centeret03-04-20171601074341051
Viborg KommuneViborg Kommune fremsender regnskab til projektnr. 22311 til puljen til opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte.31-03-20171601198338919
Region HovedstadenRegion Hovedstaden regnskab med bilag til projektnr. 54695 og 54801 vedrørende kronikerprogrammet med forløbsprogrammer.03-04-20171601208340338
Region HovedstadenRegion Hovedstaden bilag til regnskab til projektnr. 54695 og 54801 vedrørende kronikerprogrammet med forløbsprogrammer.03-04-20171601208340844
Falck HealthcareFærdig rapportering Lighed i sundhed28-03-20171601256340559
Herning KommuneSamlet afrapportering af Sundhedskoncepter31-03-20171601259340423
Statens Institut for FolkesundhedAfrapportering Mål og Resultatkrav for 201631-03-20171601270340378
Region SjællandRegnskabsstatus 2016 - vedr. sammenhængende indsats til multibrugere af social- og sundhedsydelser28-03-20171601437339630
Region SjællandAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning - projekt "Broen til bedre sundhed".28-03-20171601437339627
Sund By NetværketAfrapportering af partnerskabsprojektet LAKS (Lige Adgang til Kommunale Sundhedsydelser)31-03-20171601438340414
Helsingør KommuneRegnskab en mere værdig ældreplejesamt overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 Helsingør kommune03-04-20171601684340737
Helsingør KommuneRegnskab 2016-midler Helsingør Kommune en værdig ældrepleje03-04-20171601684341066
Rebild KommuneAnsøgning om overførsel af uforbrugte midler en værdig ældrepleje03-04-20171601904340914
Rebild KommuneRegnskabsaflæggelse for 2016 og ansøgning om overførsel af uforbrugte midler Rebild Kommune01-04-20171601904340463
Forsvarsministeriet
Statsministeriet
EU-udvalgsmøde nr. 7/17 tirsdag 28.03.17 kl. 11.00 - 3. udsendelse27-03-20171602495341091
Holstebro KommuneOrientering vedr. Projekt kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse30-03-20171603328340706
Holstebro KommuneVedr. regnskab og evaluering for projekt kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse31-03-20171603328340707
LægeforeningenIndstilling af KP til genbeskikkelse af medlem/stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn31-03-20171604318339145
Københavns KommuneAnmodning om udbetaling af første rate - vedr. sociolanceprojekt29-03-20171604590339614
Odense KommuneOdense Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.03-04-20171605336340453
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.03-04-20171605414340720
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune fremsender økonomistatus til statusrapport for 2016 til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.03-04-20171605414340722
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2017 til projektnr. 68447 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.03-04-20171608026341119
Danske FysioterapeuterSnitflader på hjælpemiddelområdet, input til arbejdsgruppe under det nære sundhedsvæsen11-11-20161608096339373
 Udmøntning af ludomanimidler29-03-20171608347341210
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgFIU alm. del - spm. 29431-03-2017SJ-STD-DEPBHK340316
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesFolkhälsoarenans möte i Oslo 20-21 april - kallelse och underlag31-03-20171609054340437
 Tilsynsmateriale pr. februar 2017 - vedr. sygehusinvesteringer30-03-20171610147339333
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73231-03-2017SJ-STD-DEPLGR339371
 Invitation foredrag - EEG og meditation30-03-20171610653338116
HøreforeningenHøreforeningen anmoder om møde med udgangspunkt i evalueringen af høreapparatsområdet31-03-20171610653339612
SundhedsstyrelsenInvitation til sundhedsministeren vedr. Nordisk Folkesundhedskonference31-03-20171610653340287
TV SYDReception i anledning af nyt samarbejde mellem TV 2-regionerne og TV 2 Nyhederne 07-04-201731-03-20171610654340304
Danish Fashion InstituteInvitation til Copenhagen Fashion Summit 11-05-201731-03-20171610654340538
 Kopi af henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. grape i marmelade.31-03-20171610725340317
Vesthimmerlands KommuneAnmodnig om udbetaling - pulje til demensboliger30-03-20171611339339588
OUH Odense universitetshospitalÆldreministeren på Folkemødet 2017?30-03-20171611492338460
Københavns KommuneKvittering for modtagelse af oplysninger om FN-konventioner03-04-20171700114341013
 Region Sjælland efterspørger svar på ansøgning - vedr. pulje til medicingennemgang31-03-20171700675339004
 Habilitetserklæring fra Dansk Selskab for Intern Medicin vedr. Antibiotikarådet31-03-20171701532340872
Region Hovedstaden17. Ledelseserklæring udbetalingsanmodningen bbh - vedr. sygehusinvesteringer29-03-20171701559339218
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS på rykker for svar vedr. begrundelse for sagsbehandlingstiden for anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer02-04-20171701721340576
Danske RegionerDanske Regioners bidrag til SUU alm. del spm. 66529-03-20171702221338834
Børne- og SocialministerietBidrag til Sundheds- og Ældreministeriet til brug i kontorsvar - vedr. tabt arbejdsfortjeneste30-03-20171702406338968
 Specificeret anmodning om baggrundsmateriale i forbindelse med lægedækningsudvalgets rapport03-04-20171702682340783
AlzheimerforeningenAlzheimerforeningens høringssvar til regeringens udspil til den nationale demenshandlingsplan17-10-20161702687340009
TandlægeforeningenUnødvendigt bureaukrati inden for tandplejen31-03-20171702694339257
 Henvendelse fra sygeplejestuderende - spørgsmål vedr. evaluering af sundhedscentre30-03-20171702701338104
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 73131-03-20171702704339370