Skip navigation


Bilag 7


 

Lande, hvor reglerne i EF-forordning 1408/71 finder anvendelse:

 

EU-lande:

Belgien
Cypern
Danmark
Estland
Finland (Ålandsøerne)
Frankrig (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Reunion)
Grækenland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene (Holland)
Polen
Portugal (Azoerne, Madeira)
Slovakiet
Slovenien
Spanien (Mallorca, Ibiza, Ceuta, De Kanariske øer)
Storbritannien og Nordirland (Gibraltar, Hebriderne, Isle of Wight)
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig

EØS-lande:

Island
Norge
Liechtenstein

Schweiz (efter en særlig aftale med ”de gamle” EU-lande)

 

 


 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |