Skip navigation


Når du er henvist til sygehus

Gældende fra 1. september 2014.

Forfatter: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Publiceret: 01-09-2014

Dine rettigheder og valgmuligheder

Du har ret til at blive udredt inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt. Hvis du i perioden indtil den 1. september 2015 er henvist til udredning på sygehus for en formodet
psykiatrisk lidelse, er fristen 2 måneder.

  • Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse.

  • Skal du vente mere end 2 måneder på en sygehusbehandling, når du er udredt, udvides dit frie sygehusvalg til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom med regionerne. Ved alvorlig sygdom er ventetiden kun 1 måned.

  • Du får også udvidet frit sygehusvalg, hvis du får ændret en operationsdato.

  • Du har udvidet frit sygehusvalg inden for 1 måned til diagnostiske undersøgelser til brug for din egen læge.

For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider.

I visse tilfælde har du ret til at få betalt eller få refunderet dine udgifter til sygehusbehandling i udlandet.

Læs mere i pjecen "Når du er henvist til sygehus"    (pdf)

Printvenlig version af "Når du er henvist til sygehus"  (pdf)Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055