Skip navigation


Bilag F


 

Bilag F. Data bag måling af produktivitet

DRG-produktionsværdi 2005, takstsystem 2006

Benyttes til beregning af produktivitetsudviklingen fra 2005-2006.

DRG-produktionsværdi 2006, takstsystem 2006

Benyttes til beregning af produktivitetsudviklingen fra 2005-2006.

DRG-produktionsværdi 2006, takstsystem 2006

Benyttes til beregning af produktivitetsniveauet i 2006.

De tilrettede driftsudgifter 2005-2006


 


Sidst opdateret 13-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |