Skip navigation


Hvad siger loven?


Danmark fik en lov om organdonation i 1990.

Her indførte man hjernedødskriteriet, der betyder, at en person er død, hvis hjernen ikke længere fungerer/reagerer. Reglerne indgår nu i sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005, med senere ændringer).

Efter loven må der ikke udtages organer, medmindre afdøde eller pårørende har givet tilladelse til det. Hvis der ikke er en tilkendegivelse fra afdøde, er det op til de pårørende at tage stilling.

ORGANER MÅ IKKE KØBES OG SÆLGES I DANMARK

Man må ifølge loven ikke købe eller sælge organer i Danmark. Det er også forbudt at bruge købte organer. Loven er anderledes i nogle andre lande.

Alle organer, der bruges til transplantation i Danmark, kommer fra mennesker, der personligt eller gennem pårørende har sagt ja til at være organdonor. En patient med behov for transplantation kan altså hverken købe eller få transplanteret et købt organ i Danmark.

Sidst opdateret 24-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055