Skip navigation


Bilag

Bilag til kapitel 3

Bilagstabel 1: Omsætningen (mio. kr.) af tilskudsberettigede lægemidler af varenumre, som var på markedet i såvel 1997 som 2001

Bilagstabel 2: Omsætning (mio. kr.) af udvalgte lægemidler solgt med tilskud i perioden 1997 til 2003

1) Heri indgår lægemidler indenfor ATC-grupperne: C07A, C08C, C09A, C09C og C09D.

Bilagstabel 3: Omsat mængde (mio. DDD) for udvalgte lægemidldelgrupper solgt med tilskud i perioden 1997 til 2003

1) Heri indgår lægemidler indenfor ATC-grupperne: C07A, C08C, C09A, C09C og C09D.

Bilagstabel 4: Sygesikringstilskud (mio. kr.) til udvalgte lægemidldelgrupper i perioden 1997 til 2003

1) Heri indgår lægemidler indenfor ATC-grupperne: C07A, C08C, C09A, C09C og C09D.

Bilagstabel 5: Omsætning (mio. kr.) af udvalgte lægemidler solgt med tilskud i 1997 og 2003 samt estimat af lægemidler solgt med tilskud i 2003, hvis omsætningen var steget svarende til væksten i den omsatte mængde (mio. DDD) i perioden

1) Heri indgår lægemidler indenfor ATC-grupperne: C07A, C08C, C09A, C09C og C09D

Bilagstabel 6: Antal personer i behandling inden for udvalgte lægemiddelgrupper i perioden 1997-2003

Bilagstabel 7: DDD pr. medicinbruger inden for udvalgte lægemiddelgrupper i perioden 1997 til 2003

Bilagsfigur 1: Salget af tilskudsberettigede lægemidler opgjort i mængde (mio. DDD) fordelt på alder i 1997 og 2003

 figur 1

Bilagsfigur 2: Antal personer i behandling med tilskudsberettigede lægemidler fordelt på alder i 1997 og 2003

 figur 2

Bilagsfigur 3: Antal personer fordelt på alder, som er i behandling med tilskudsberettigede lægemidler, pr. indbygger i 1997 og 2003

  figur 3

Bilagsfigur 4: Gennemsnitligt antal DDD pr. medicinbruger fordelt på alder i 1997 og 2002

 figur 4

Bilagsfigur 5: Gennemsnitligt antal lægemidler fordelt på aldersgrupper i 1997 og 2002

  figur 5

Bilagstabel 8: Frem- og tilbageskrivning af omsætningen af tilskudsberettigede lægemidler, 1997-2003 via udviklingen i befolkningens alderssammensætning

Bilagstabel 9: Sygesikringstilskud pr. indbygger i henholdsvis 1997 og 2003

Bilagstabel 10: Omsætning af tilskudsberettigede lægemidler fordelt på patienternes årlige udgifter, 1997-2003

Bilagstabel 11: Antal storforbrugere fordelt på køn og alder, 2002

Bilagstabel 12: Antal storforbrugere fordelt på amter, 2002

Bilagstabel 13: Vækstrater i forskellige intervaller i tilskudsperioden

Note: I opgørelsen indgår kun beregningsgrundlag for personer der i løbet af perioden har opnået en saldo på over 510 kr. (i 2001 modtog personer over 18 år ikke tilskud til køb af tilskudsberettigede lægemidler, før personen havde købt tilskudsberettigede lægemidler for 510 kr.).

 


Sidst opdateret 29-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |