Skip navigation


Værdierne i samspil

I lokalpsykiatrien får vi en hanvendelse fra Susans naboer. De siger hun larmer og “gør mærkelige ting”. Susan er helt uforstående over for denne “anklage”, men afviser ikke et besøg af os. Det er vores faglige vudering, at Susan er psykisk syg, indimellem også psykotisk og opfører sig på måder, som kan være svært for naboerne at forstå og acceptere. Vi respektere, at Susans virkelighed er forskellig fra vores ved at forsøge at hjælpe hende til at agere i sin egen virkelighed og forholde sig til andres. På trods af at Susan ikke selv udtrykker behov for hjælp opsøger vi hende og fastholder så vidt muligt kontakten, fordi vi føler ansvar for at bygge bro mellem de forskellige virkeligheder, så Susan kan fortsætte med at bo i sin lejlighed.

 

Susan har brug for sammenhæng

Når vi sammentænker værdierne respekt, faglighed og ansvar på alle niveauer og i alle situationer i den offentlige indsats, fremmer vi udviklingen af gode sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse.

Det er afgørende, at alle interessenter er med til at udvikle og omsætte det fælles værdigrundlag til praksis. Hver for sig udvikler faggrupper, professioner og interesseorganisationer et “kikkertsyn” med et ensidigt fokus på eget fag eller interesse. Det skal brydes med de andre interessenters viden, erfaringer og synsvinkler. Det er i den proces og i dialogen, at nye samarbejdskulturer kan udvikles, og de fælles værdier omsættes.

Respekt , faglighed og ansvar

Når vi sammentænker respekt med faglighed, så sammenholder vi borgernes selvbestemmelse, værdighed og integritet med kravene til vores særlige viden og erfaring om sundhedsfaglig behandling og social indsats. På den måde medvirker vi til at øge den enkeltes eget engagement, ansvarlighed og sociale kompetence.

Når vi sammentænker respekt og faglighed kan vi afprøve, hvordan vores sprog, kommunikationsformer, arbejdsrutiner, samarbejdsmønstre og organisationsformer fungerer. Vi kan vurdere, hvor vi er bundne af traditioner og vaner og har brug for at ændre og justere – både i den enkelte organisation og i samarbejdet på tværs.

Når vi sammentænker respekt og faglighed med ansvarlighed, sætter vi fokus på den enkeltes engagement og forpligtelse. Samtidig fremmer vi samfundets forpligtelse til at være rummeligt og ansvarligt.

Mål og anbefalinger/samspil

Vi fremmer sammentænkningen af de tre fælles værdier, når

  • alle interessenter er sammen om at udvikle og omsætte det fælles værdigrundlag.
  • vi bruger det fælles værdigrundlag i det første møde med borgeren, uanset hvor det foregår.
  • vi bygger behandlings-og handleplaner og koordinationsplaner på det fælles værdigrundlag.
  • møder og konferencer afspejler det fælles værdigrundlag.
  • samarbejdet mellem faggrupper og sektorer afspejler det fælles værdigrundlag.
  • vi drøfter planlægning af nye tilbud med de relevante interessenter for at sikre, at det fælles værdigrundlag er tænkt ind.
  • det fælles værdigrundlag er indarbejdet i de faglige uddannelser.
  • det fælles værdigrundlag indgår i efter-og videreuddannelse for medarbejdere.
  • overordnede planer såvel på centralt, regionalt og lokalt niveau tager udgangspunkt i værdierne.

 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |