Skip navigation


Et fælles værdigrundlag

Samarbejde på tværs af kulturerUdbygningen af tilbudene til sindslidende er et højt prioriteret indsatsområde for regeringen. Vi vil fra regeringens side gerne være med til at skabe rammerne for, at mennesker med psykiske lidelser får tilbud af høj kvalitet i den sociale sektor og sundhedsvæsenet, som er meningsfulde og sammenhængende. Det kræver et godt samspil mellem sektorerne.

Vi har med de forskellige elementer i kommunalreformen netop ønsket at skabe de rigtige rammer og incitamenter til sikring af, at indsatsen for de sindslidende tilrettelægges effektivt og sammenhængende til gavn for den enkelte.

Ansvaret for at behandle patienter med sindslidelse lægges med kommunalreformen i regionerne sammen med ansvaret for den øvrige del af sundhedsvæsenet. Ansvaret for den sociale indsats for sindslidende samles i kommunerne. Hidtil har den sociale indsats for sindslidende været delt imellem amt og kommune. Med kommunalreformen reduceres dermed antallet af overgange og risikoen for brud i det sammenhængende behandlings-og rehabiliteringsforløb for sindslidende.

Det sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne forudsætter et stabilt og forpligtende samarbejde imellem regionerne og kommunerne. Dette vil blive understøttet af det kommende lovpligtige samarbejde mellem regionerne, kommunerne og praksissektoren. Sammenhængen understøttes endvidere ved den obligatoriske pligt til at indgå sundhedsaftaler om indsatsen for sindslidende imellem sektorerne.

Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse.

Fra politisk hold forsøger vi således at skabe optimale rammer for det sammenhængende patientforløb. Dog er vi opmærksomme på, at en række kulturelle barrierer kan opstå, fordi de to sektorer har forskellige historiske udgangspunkter for indsatsen. Dette kan medvirke til, at den enkelte sindslidende oplever, at han eller hun ikke får et meningsfuldt og sammenhængende forløb.

De “Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse” er udarbejdet på baggrund af en folketingsbeslutning. En bred vifte af interessenter fra den sociale sektor og sundhedsvæsenet har været involveret i udarbejdelsen af det fælles værdigrundlag. Et oplæg er undervejs blevet diskuteret ved debatmøder over hele landet af brugere, pårørende, faggrupper fra de to sektorer og interesserede borgere, i læserbreve og andre skriftlige kommentarer. Et udkast til et fælles værdigrundlag har desuden været sendt i høring til relevante parter på området. Som start på høringen afholdt de to ministerier en konference i 2004.

De fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse bygger på de samlede tilkendegivelser fra debatter, konference og høringssvar.

Det er vigtigt, at der konstant er fokus på samspillet imellem sektorerne. Vi vil derfor opfordre til, at de fælles værdier bliver anvendt i det fortsatte arbejde med at bygge bro mellem sektorerne, og til, at værdierne kommer til at indgå i dagligdagens sprog, tænkemåder og handlinger, så indsatsen bliver sammenhængende til gavn for de sindslidende.

Indenrigs- og Sundhedsminister                            
 Lars Lykke Rasmussen                                            

Socialminister
Eva Kjer Hansen

Det fælles værdigrundlag skal bruges til at bygge bro mellem sektorerne, og bør indgå i dagligdagens sprog, kommunikationsmåder, tænkemåder og handlinger.


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |