Skip navigation


Bilag 1


 

Spørgeskema

Takststyring forstås i dette spørgeskema bredt og refererer såvel til amtets generelle takststyringsmodel, takstafregning mellem amter og takstafregning som følge af de statslige meraktivitetspuljer.

Spørgeskemaet er opdelt i seks emneområder svarende til de områder, som skal afdækkes i evalueringen (afsnit A-F).

Spørgeskemaet bedes udfyldt af amtets sundhedsforvaltning. En række spørgsmål relaterer sig til udmøntningen og virkningen af takststyring på sygehus- og afdelingsniveau. I forhold til disse spørgsmål vil det være op til amtets sundhedsforvaltning at afgøre, om der er behov for at indhente oplysninger decentralt.

Derudover er en række af spørgsmålene udformet med henblik på en mere kvalitativ besvarelse, hvor amtet opfordres til at indarbejde vurderinger og bemærkninger i spørgeskemaet. Samtidig er amtet velkommen til at vedlægge evt. materiale, dokumentation etc. til besvarelsen.

Spørgeskemaet bedes udfyldt elektronisk og sendt til Kristian Hertz, krh@im.dk senest fredag den 17. december 2004.

 


 


Sidst opdateret 20-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |