Skip navigation


Litteraturliste

De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug

Amtsrådsforeningen (1990). Amterne og udviklingen af § 105-institutioner. Amtsrådsforeningen i Danmark.

Andersen, C.K. og Kidholm, K. (1998). Undersøgelse af behandlingsomkostningerne ved personskade med MAIS3+ ved trafikulykker. CHS Working Paper 1998:8. Odense Universitet.

Bach, H. m.fl. (1998). Langtidsledige i 3 kommuner. Socialforskningsinstituttet 1998:9.

Boffetta, P. and Garfinkel, L. (1990). Alcohol Drinking and Mortality among Men Enrolled in an American Cancer Society Prospective Study. Epidemiology Vol. 1, No. 5; p. 342-348.

Christoffersen, M.N. (1993). Anbragte børns livsforløb, En undersøgelse af tidligere anbragte børn og unge født i 1967. Socialforskningsinstitutttet 1993:11.

CHS og DSI (1995). Sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler. Sundhedsstyrelsen.

Danmarks Statistik (1990). Statistisk tiårsoversigt 1990.

Danmarks Statistik (1997 I). Færdselsuheld 1996.

Danmarks Statistik (1997 II). Arbejdsmarked 1997:32. Statistiske Efterretninger.

Danmarks Statistik (1997 III). Social sikring og retsvæsen 1997:11. Statistiske Efterretninger.

Danmarks Statistik (1998 I). Indkomster og formuer 1996.

Danmarks Statistik (1998 II). Statistisk tiårsoversigt 1998.

Danmarks Statistik (1998 III). Statistisk årbog 1998.

Danmarks Statistik (1998 IV). Indkomst, forbrug og priser 1998:11. Statistiske Efterretninger.

Danmarks Statistik (1999). Indkomst, forbrug og priser 1999:11. Statistiske Efterretninger.

Den Sociale Ankestyrelse (1997). Førtidspensioner. Årsstatistik 1996.

Fagrell, B., de Faire, U., Bondy, S., Criqui, M., Gaziano, M., Grønbæk, M., Jackson, R., Klatsky, A., Salonen, J. and Shaper, A.G. (1999). The effects of light to moderate drinking on cardiovascular diseases. Journal of Internal Medicine Vol. 246; p. 331-341.

Felding, C., Jensen, L.M., og Tønnesen, H. (1994). Postoperativ morbiditet efter hysterektomi er relateret til alkoholforbruget. Ugeskrift for Læger 156/3, januar; p. 292 –294.

Finansministeriet (1995). Forslag til finanslov for finansåret 1996.

Fuchs, C.S., Stampfer, M.J., Colditz, G.A., Giovannucci, E.L., Manson, J.E., Kawachi, I., Hunter, D.J., Hankinson, S.E., Hennekens, C.H., Rosner, B., Speizer, F.E. and Willett, W.C. (1995). Alcohol Consumption and Mortality among Women. The New England Journal of Medicine Vol. 332, No. 19; p. 1245-1250.

Gregersen, O. og Christoffersen, M.N. (1999). Langvarige sociale sager – klienternes holdninger. Socialforskningsinstituttet 1999:6.

Grønbæk, M., Deis, A., Sørensen, T.I.A., Becker, U., Borch-Johnsen, K., Müller, C., Schnohr, P. and Jensen, G. (1994). Influence of sex, age, body mass index, and smoking on alcohol intake and mortality. British Medical Journal Vol. 308; p. 302-306.

Grønbæk, M., Deis, A., Sørensen, T.I.A., Becker, U., Borch-Johnsen, K., Schnohr, P. and Jensen, G. (1995). Mortality associated with moderate intakes of wine, beer, or spirits. British Medical Journal Vol. 310; p. 1165-1169.

Grønbæk, M. (1996). Alcohol and mortality – explanations of the U-shaped risk function. Ph.D. afhandling.

Grønbæk, M.N., Iversen, L., Olsen, J., Becker, P.U., Hardt, F. og Sørensen, T.I.A. (1997). Genstandsgrænser. Ugeskrift for læger 159; p. 5939-5945.

Gupta, M.A., Schork, N.J., Gupta, A.K. and Ellis, C.N. (1993). Alcohol intake and treatment responsiveness of psoriasis: a prospective study. Journal of American Academy of Dermatology Vol. 28; p. 730-732.

Hardt, F. (1994). Højt alkoholforbrug – høj operationsrisiko. Ugeskrift for Læger 156/3, januar; p. 285.

Hardt, F. (1996). Diagnostik og behandling af somatiske alkoholskader. Ugeskrift for Læger 158/34, august; p. 4733.

Helleland, H. m.fl. (1982). Alkoholpromillen hos skadestuepatienter. Ugeskrift for Læger 144/51, december; p. 3864-3867.

Higgins, E.M. and du Vivier, A.W. (1994). Cutaneous disease and alcohol misuse. British Medical Bulletin Vol. 50; p. 85-98.

Howland, J. and Hingson, R. (1987). Alcohol as a risk factor for injuries or death due to fires and burns: review of the literature. Public Health Report 102(5); p. 475-483.

Indenrigsministeriet (1986). De økonomiske konsekvenser af alkoholforbruget.

Indenrigsministeriet (1999). Det kommunale regnskab 1998.

Johnson, A. (1991). 100 miljarder kostar supen. Sober Förlag, Stockholm.

Justitsministeriet (1990). Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel af Kramp, P., Gabrielsen, G., Linde-Jensen, E. og Vigild, T.

Kidholm, K. og Søgaard, J. (1996). Undersøgelse af behandlingsomkostninger ved personskade ved trafikulykker. CHS-arbejdsnotat 1996:1. Odense Universitet.

Kjøller, M., Rasmussen, N.K., Keiding, L., Petersen, H.C. og Nielsen, G.A. (1995). Sundhed og sygelighed i Danmark 1994 – og udviklingen siden 1987. DIKE.

Koopmanschap M.A. and van Ineveld B.M. (1992). Towards a new approach for estimating indirect costs af disease. Social Science and Medicine Vol. 34, No. 9; p. 1005-1010.

Krusell, L.R. m.fl. (1982). Alkoholklientellet på medicinsk skadestue. Ugeskrift for Læger 144/14, april; p. 1013-1015.

Leth, P.M., Gregersen, M. og Sabroe, S. (1998). Dødsulykker ved bygningsbrande. Rygning og alkoholmisbrug er væsentlige årsager til en fordobling over 40 år. Ugeskrift for læger 160/23, juni; p. 3403-3408.

Lotz, J. (1994). Retfærdighed eller økonomi i den offentlige sektor, bind I og II. Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag.

Lægemiddelstyrelsen (1997). Lægemiddelstatistik 1996 Danmark.

Maynard, A. and Godfrey, C. (1994). Alcohol policy – Evaluating the options. British Medical Bulletin Vol. 50, No. 1; p. 221-230.

Miettinen, O.S. (1974). Proportion of disease caused or prevented by a given exposure, trait or intervention. American Journal of Epidemiology Vol. 99; p. 325-332.

Milhøj, A. (1993). Virkningen af afgiftsnedsættelser på øl- og vinsalget i Danmark. Nordisk Alkoholtidsskrift 10; p. 319-329.

Milhøj, A. (1995). Udviklingen i danske familiers øl- og vinindkøb 1990 – 1993. Nordisk Alkoholtidsskrift 12; p. 181-193.

Milhøj, A. (1996). Strukturelle ændringer på det danske alkoholmarked. Nordisk Alkoholtidsskrift 13; p. 67-76.

Münster, T. og Schmidt, A. (1995). Undersøgelse af familier med børn anbragt udenfor hjemmet. Socialcenter Amagerbro.

NASTRA (1995). Forslag til en national strategi for sundhedsvidenskab. Betænkning nr. 1284, Forskningsministeriet.

NIDA and NIAAA (1998). The Economic Costs of Alcohol and Drug Abuse in the United States – 1992. National Institute on Drug Abuse and National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

Ovesen, L., Juul, S. og Mabeck, C.E. (1997). Sygdomsmønstret i almen praksis – Århus amt 1993. Institut for Almen Medicin og Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet.

Persson, J. and Magnusson, P. (1988). Comparison between Different Methods of Detecting Patients with Excessive Consumption of Alcohol. Acta Med Scan Vol. 223; p.101-109.

Poikolainen, K., Reunala, T., Karvonen, J., Lauharanta, J. and Karkkainen, P. (1990). Alcohol intake: a risk factor for psoriasis in young and middle aged men? British Medical Journal Vol. 300; p. 780-783.

Poikolainen, K., Reunala, T. and Karvonen, J. (1994). Smoking, alcohol and life events related to psoriasis among women. British Journal of Dermatology Vol. 130; p. 473-477.

Rice, D.P., Kelman, S. and Miller, L.S. (1991). Estimates of Economic Costs of Alcohol and Drug Abuse and Mental Illness, 1985 and 1988. Public Health Reports Vol. 106, No. 3; p. 280-292.

Rigspolitichefen (1998). Vold på gaden, i hjemmet og på arbejdet. Oversigt over resultater fra voldsofferundersøgelsen 1995/96. Information fra Rigspolitichefen

Rimm, E.B., Klatsky, A., Grobbee, D. and Stampfer, M.J. (1996). Review of moderate alcohol consumption and reduced risk of coronary heart disease: is the effect due to beer, wine, or spirits? British Medical Journal Vol. 312; p. 731-735.

Schultz, J.M., Rice, D.P., Parker, D.L., Stroh, G. and Chalmers, N. (1991). Quantifying the Disease Impact of Alcohol With ARDI Software. Public Health Reports Vol. 106, No. 4; p. 443-450.

Single, E. et al (1996). The costs of Substance Abuse in Canada. Canadian Center on Substance Abuse.

Squires, T. and Busuttil, A. (1997). Alcohol and house fire fatalities in Scotland, 1980-1990. Medical Science Law 37(4); p. 321-325.

Sundhedsministeriet (1997). De samfundsøkonomiske konsekvenser af alkoholforbrug. Sundhedsanalyser 1997:1.

Sundhedsministeriet (1999). Takstkatalog – DRG 2000. Sundhedsanalyser 1999:5.

Sundhedsstyrelsen (1998 I). Alkohol- og narkotikamisbruget 1997. Forebyggelse og sundhedsfremme 1998:13.

Sundhedsstyrelsen (1998 II). Virksomheden ved sygehuse 1996. Sundhedsstatistikken 1998:2.

Sundhedsstyrelsen (1998 III). Dødsårsagerne 1996. Sundhedsstatistikken 1998:4.

Thun, M.J., Peto, R.,, Lopez, A.D., Monaco, J.H., Henley, S.J., Heath, C.W. Jr and Doll, R. (1997). Alcohol consumption and mortality among middle-aged and elderly U.S. adults. New England Journal of Medicine Dec 11: 337(24); p. 1705-1714.

Tønnesen, H., Schütten, B.T., Tollund, L., Hasselqvist, P. and Klintorp, S. (1988). Influence of alcoholism on morbidity after transurethral prostatectomy. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 22; p. 175-177.

Tønnesen, H., Pedersen, A., Jensen, M.R., Møller, A. and Madsen, J.C. (1991). Ankle fractures and alcoholism. The Journal of Bone and Joint Surgery Vol. 73-B, No. 3, May; p. 511-513.

Tønnesen, H., Petersen, K.R., Højgaard, L., Stokholm, K.H., Nielsen, H.J., Knigge, U.P. and Kehlet, H. (1994). Postoperativ morbiditet blandt alkoholmisbrugere. Ugeskrift for Læger 156/3, januar; p. 287-290.

Økonomiministeriet (1999). Økonomisk oversigt, august 1999


Sidst opdateret 31-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |